Stalo seprosinec 2020

Problémový opilec

Ve 23 hodin bylo na služebně Městské policie přijato telefonické oznámení, že na ulici Jungmannova leží v trávě velmi zanedbaný muž. Na místě hlídka nalezla známého problémového alkoholika z Kyjova, který byl opět v silné podnapilosti a na trávě usnul. Opilec byl probuzen, postaven na nohy, řádně poučen a z místa posléze vykázán. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

23.12.2020

Ležel uprostřed silnice

Krátce po 22 hodině byl při kontrole ulice Pod Vinohrady zpozorován muž ležící v bezvládném stavu uprostřed silnice. Při bližší kontrole dotyčného bylo zjištěno, že se jedná o spícího opilce, u kterého byla po následném probuzení provedena dechová zkouška s výsledkem 2.68 promile. Opilec byl postaven na nohy a doprovozen k nedalekému domovu. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

19.12.2020

Krádež alkoholu

V 15.55 byli po přijatém oznámení vysláni strážníci do OD Kaufland, kde byl ostrahou zadržen muž, který se pokusil odcizit láhev rumu v hodnotě 330,- Kč. Na místě byl ztotožněn třiašedesátiletý muž ze Žádovic, který nezapíral a ke krádeži se po chvíli doznal. Věc byla na místě vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

17.12.2020

Usnul na chodníku

V 06.32 bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Sv. Čecha leží na silnici muž v bezvládném stavu. Na místě byl hlídkou nalezen spící jedenašedesátiletý muž z Kyjova, u něhož byla po probuzení naměřena provedenou dechovou zkouškou hodnota 1,79 promile alkoholu. Opilý muž byl probuzen, řádně poučen a odeslán směrem k domovu. Věc bude posléze dořešena.

17.12.2020

Krádež zboží v prodejně Penny

V 18 hodin bylo přijato telefonické oznámení z prodejny Penny, že chytili zloděje. Tímto byla devětadvacetiletá žena ze Ždánic, která odcizila zboží v celkové hodnotě 180,- Kč. Věc byla vyřešena na místě uloženou příkazovou pokutou.

11.12.2020

Krádež kosmetiky

V pravé poledne byli strážníci po přijatém oznámení vysláni do prodejny Kaufland, kde ostraha chytila při krádeži zboží neznámou ženu. Na místě byla ztotožněna sedmačtyřicetiletá žena ze Strážovic, která přes pokladnu pronesla ukrytou kosmetiku. Za spáchanou krádež byla ženě následně na místě uložena příkazová pokuta.

8.12.2020

Dobývání do baru po zavírací době

V 22.45 byl při kontrole v okolí jednoho z místních barů v Kyjově zjištěn hlasitě pokřikující muž, který jevil známky silné podnapilosti. Opilý muž se neustále pokoušel dostat do vnitřních prostor baru, který měl již dávno po povinné uzavírce a probíhal zde pouze úklid. Toto devětadvacetiletý muž ze Skalky odmítal pochopit i po zásahu strážníků a začala u něj prudce vzrůstat agresivita. Vše vyvrcholilo pokusem o fyzické napadení strážníka a snaze dostat se do služebního vozidla hlídky. Z tohoto důvodu byly použity donucovací prostředky a muži byla přiložena pouta. Místo cesty domů poté muž putoval na záchytnou stanici do Brna.

5.12.2020

Krádež rtěnky a řasenky

V 14.12 vyjela hlídka do OD Kaufland, kde byla ostrahou chycena pětapadesátiletá žena z Brna, která se pokusila odcizit rtěnku spolu s řasenkou v celkové hodnotě 125,- Kč. Ke krádeži se následně žena dobrovolně doznala a věc byla vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

5.12.2020

Včasná pomoc zraněné seniorce

V 04.12 bylo přijato telefonické oznámení od paní bydlící v domě s pečovatelskou službou v Kyjově, že z bytu od sousedky slyší rány a volání o pomoc. Hlídka po okamžitém příjezdu na místo zjistila, že jednadevadesátiletá sousedka oznamovatelky upadla a způsobila si bolestivé zranění. Na místo byla vzápětí přivolána sanita RZS, která zraněnou seniorku odvezla na ošetření do nemocnice.

5.12.2020

Muž s poraněním v oblasti hlavy

V 21.10 byl při běžné kontrole ulice Dobrovského zpozorován muž ležící na chodníku s krvavým zraněním v oblasti hlavy. Jednalo se o sedmdesátiletého muže z Ratíškovic, který si zranění přivodil pádem na zem. K místu byla vzápětí přivolána sanita RZS, která následně odvezla zraněného muže na ošetření do nemocnice.

3.12.2020

na začátek stranylistopad 2020

Krádež v OD Kaufland

V 16.29 bylo přijato telefonické oznámení z OD Kaufland, že ostraha chytila zloděje při krádeži sladkostí. Tímto byl sedmadvacetiletý muž slovenské národnosti, kterému byla za spáchanou krádež na místě uložena příkazová pokuta.

26.11.2020

Dvě krádeže během jediného dne

Nejprve došlo v 10.57 ke krádeži v prodejně Marina, kde neznámý muž odcizil několik kusů koblih. Za spáchanou krádež byla následně třiadvacetiletému mladíkovi z Bohuslavic uložena příkazová pokuta.


Poté bylo v 15.31 přijato další oznámení, tentokrát z prodejny Kaufland, kde ostraha chytila ženu při krádeži kosmetiky. Na místě byla hlídkou ztotožněna jednačtyřicetiletá žena ze Bzence. Věc byla posléze rovněž vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

20.11.2020

Ležel na chodníku

V 08.17 bylo na služebně Městské policie přijato telefonické oznámení, že na ulici Jiráskova leží na zemi nějaký opilec. Na místě byl hlídkou zjištěn známý problémový alkoholik z Kyjova, který byl probuzen, postaven na nohy a posléze z místa vykázán. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

20.11.2020

Opilec na autobusovém nádraží

V 14.20 byl při běžné kontrole autobusového nádraží zpozorován muž bezvládně ležící na chodníku. Tento třiašedesátiletý opilec byl po probuzení a následné snaze o řešení situace k hlídce velmi arogantní a vulgární. Provedenou dechovou zkouškou u něj byla naměřena hodnota 2.28 promile. Opilec byl následně za doprovodu jednoho ze strážníků převezen na ošetření do nemocnice a posléze na záchytnou stanici do Brna.

16.11.2020

Krádež obalu na mobilní telefon

V 13.25 vyjela hlídka do prodejny Kaufland, kde ostraha chytila při krádeži zboží neznámou ženu. Jednalo se o čtyřiašedesátiletou ženu z Dambořic, která přes pokladnu pronesla v bundě ukrytý obal na mobilní telefon. Za spáchanou krádež byla ženě na místě uložena příkazová pokuta.

13.11.2020

Krádež čokolád

V 15.15 bylo přijato oznámení z prodejny Kaufland, že ostraha chytila zloděje. Na místě byl ztotožněn devatenáctiletý mladík z Blatnice pod Svatým Antonínkem, který odcizil 3ks čokolády Figaro. Věc byla následně předána k dalšímu šetření Policii ČR, jelikož má mladík za sebou již několik dalších krádeží v nouzovém stavu.

7.11.2020

Podnapilý řidič se vydával za lékaře

Ve 23 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že v areálu nemocnice Kyjov se prohání velmi rychlou a riskantní jízdou řidič kabrioletu. Hlídka po příjezdu na místo výše uvedené vozidlo zastavila poblíž chirurgie. Třicetiletý řidič poté hlídce sdělil, že je lékař a pouze spěchal do práce. Toto tvrzení bylo ovšem strážníkům podezřelé, jelikož muž během řešení situace působil lehce podnapile. Po následném prověření řidiče bylo zjištěno, že se o lékaře nejedná a posléze se i sám doznal k rychlé jízdě a požití alkoholu. Dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 2,2 promile alkoholu. Věc byla následně i se všemi zjištěnými skutečnostmi předána k dalšímu šetření Policii ČR.

6.11.2020

Odcizil cukrovinky

Krátce po 19 hodině byla po přijatém oznámení vyslána hlídka do prodejny Lidl, kde ostraha chytila při krádeži cukrovinek zloděje. Tímto byl devatenáctiletý mladík z Hýsel, kterému byla následně za spáchaný přestupek uložena příkazová pokuta.

4.11.2020

na začátek stranyříjen 2020

Krádež ponožek

V 06.36 byli strážníci po přijatém oznámení vysláni do místní prodejny potraviny, kde se neznámý muž pokusil odcizit několik párů ponožek. Na místě byl ztotožněn devatenáctiletý mladík, kterému byla za spáchanou krádež na místě uložena příkazová pokuta.

30.10.2020

Krádež recidivisty s následným pokusem o útěk

V 20.10 bylo přijato telefonické oznámení z prodejny Kaufland, že ostraha chytila mladého zloděje, který odcizil powerbanku a černý fix v celkové hodnotě 517,- Kč. Na místě mladík strážníkům při snaze o jeho ztotožnění uvedl jméno, které ovšem nebylo nalezeno v žádném registru. Z tohoto důvodu následoval jeho převoz na místní oddělení Policie ČR. Při doprovodu ke služebnímu vozidlo mladý muž nejprve spolupracoval, ale vzápětí se strážníkům vytrhl z rukou a začal utíkat. Útěk ovšem neměl dlouhého trvání a po chvíli byl dostižen. Poté mu byla přiložena pouta a byl předán do rukou Policie ČR, kde se následnou lustrací zjistilo, že se jedná o devatenáctiletého mladíka z Blatnice pod Svatým Antonínkem, který už má za sebou několik dalších krádeží v nouzovém stavu. Celou věc nyní dále šetří Policie ČR.

27.10.2020

Nahlášení bomby v prodejně Kaufland

V 08.47 byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka k zabezpečení okolí prodejny Kafland, kde byla anonymním oznámením nahlášena bomba. Strážníci zde prováděli součinnost při zabezpečení okolí prodejny do doby ukončení šetření. Bomba na místě nalezena naštěstí nebyla.

23.10.2020

Krádež v OD Kaufland

V 15.29 bylo přijato oznámení z OD Kaufland, že ostraha chytila ženu, která se pokusila přes pokladnu pronést v bundě ukrytou řasenku v hodnotě 74,- Kč. Mladá žena z Vacenovic se následně ke krádeži doznala a byla jí na místě uložena příkazová pokuta.

21.10.2020

Vyhýbal se nástupu do vězení, ale krádeži neodolal

V 20.30 vyjeli strážní po přijatém oznámení do prodejny Kaufland, kde ostraha chytila neznámého muže při krádeži autožárovek. Na místě byl zjištěn neznámý mladík, který při snaze o jeho ztotožnění tvrdil, že u sebe nemá občanský průkaz a ani po poskytnutí nezbytné součinnosti hlídky nedokázal prokázat svoji totožnost. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána hlídka PČR. Následně se pětadvacetiletý mladík z Břeclavi již prokázal svým pravým jménem. Navíc bylo zjištěno, že má soudem potvrzený nástup do vězení, kterému se vyhýbal, tudíž byl z prodejny převezen rovnou do cely.

19.10.2020

Odcizil láhev alkoholu

V 09.55 bylo přijato telefonické oznámení z prodejny Lidl, že ostraha chytila zloděje. Tímto byl jednatřicetiletý muž z Koryčan, jenž odcizil láhev alkoholu v hodnotě 139,- Kč. Věc byla vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

16.10.2020

Agresivní pacient s epileptickým záchvatem

V 13.30 byla na žádost RZS vyslána hlídka do bytového domu na sídlišti Lidická, kde lékaři ošetřovali muže po epileptickém záchvatu, jenž začal být v průběhu ošetřování vůči lékařům silně agresivní. Na místě strážníci muže uklidnili, provedli asistenci při převozu i následném ošetření v nemocnici.

13.10.2020

Krádež řasenky

Ve 20 hodin byla po přijatém oznámení vyslána hlídka do OD Kaufland, kde byla ostrahou chycena žena při krádeži řasenky v celkové hodnotě 70,- Kč. Na místě byla ztotožněna osmadvacetiletá žena z Archlebova, které byla následně za spáchanou krádež uložena příkazová pokuta.

12.10.2020

Krádež mikiny v prodejně Kaufland

V 16.34 bylo přijato telefonické oznámení z prodejny Kaufland, že ostraha chytila ženu, která pronesla přes pokladnu na sobě oblečenou mikinu v celkové hodnotě 700,- Kč. Na místě byla hlídkou ztotožněna dvaadvacetiletá slečna ze Šardic. Za spáchanou krádež jí byla uložena příkazová pokuta.

11.10.2020

Odcizil dioptrické brýle

V 14.20 vyjeli strážníci po přijatém oznámení do prodejny Kaufland, kde ostraha chytila zloděje, který odcizil dioptrické brýle. Na místě bylo zjištěno, že kradl osmapadesátiletý muž maďarské národnosti. Muž byl prověřen přes cizineckou policii a následně vyřešen uloženou příkazovou pokutou.

7.10.2020

Z důvodu silné agresivity skončil na záchytné stanici

V 22.40 prováděli strážníci kontrolu skupiny podnapilých osob na autobusovém nádraží. V průběhu řešení této situace začala u jednoho z přítomných mužů prudce vzrůstat agresivita. Vše vyvrcholilo pokusem o fyzické napadení jednoho ze strážníků. Tomuto bylo naštěstí zabráněno a proti sedmatřicetiletému muži z Lovčic bylo použito donucovacích prostředků s následným přiložením pout. Dechovou zkouškou u něj byla naměřena hodnota 3,73 promile alkoholu. Agresivní muž byl následně za doprovodu jednoho ze strážníků převezen na záchytnou stanici do Olomouce.

5.10.2020

Opilec spící na lavičce

V 10.48 byla po přijatém oznámení vyslána hlídka na ulici Tyršova, kde se měl nacházet muž ležící na lavičce poblíž dětského hřiště. Na místě byl zjištěn známý problémový opilec, jenž byl probuzen, řádně poučen a z místa následně vykázán. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

4.10.2020

Opilec s krvavým zraněním obličeje

V 18 hodin byl při běžné kontrole autobusového nádraží zpozorován bezvládně ležící muž na chodníku s krvavým zraněním v oblasti hlavy a na rukou. Při následné kontrole tohoto muže bylo zjištěno, že je v silně podnapilém stavu a není schopen chůze ani souvislé komunikace. Dle svědků několikrát nekontrolovaně upadl na zem. Z tohoto důvodu byl šestačtyřicetiletý muž z Pitína převezen přivolanou sanitou RZS na ošetření do nemocnice. Věc bude posléze dořešena.

2.10.2020

Zadržení osoby v pátrání

V 11 hodin byl při kontrole kamerového systému na autobusovém nádraží zpozorován podezřelý muž, který odpovídal popisu osoby hledané Policií ČR. Při následném bližším prověřování tohoto muže bylo opravdu zjištěno, že se jedná o osobu hledanou. Z tohoto důvodu byl muž zadržen a posléze předán do rukou přivolané hlídky Policie ČR, která si ho převzala k dalšímu šetření.

2.10.2020

na začátek stranyzáří 2020

Opilec

V 19.18 bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Havlíčkova leží na chodníku podnapilý muž, který není schopen postavit se na nohy a odejít. Jednalo se o známého problémového alkoholika z Kyjova, kterému byla provedenou dechovou zkouškou naměřena hodnota 2,67 promile. Opilému muži se po chvíli snažení podařilo zvednout a místo opustit. Celá věc bude dořešena po vystřízlivění.

27.9.2020

Odcizila tužkové baterie

V 18.19 byli strážníci po přijatém oznámení vysláni do OD Kaufland, kde byla ostrahou přistižena při krádeži zboží neznámá žena. Na místě strážníci ztotožnili sedmašedesátiletou ženu z Kyjova, která odcizila balení tužkových baterií. Věc byla vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

26.9.2020

Opilci pokřikovali na kolemjdoucí

V 16.55 byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka na ulici Kollárova, kde se nacházeli dva opilí muži, kteří neustále pokřikovali na ostatní kolemjdoucí. Hlídka po příjezdu na místo oba podnapilé muže uklidnila, důrazně poučila a následně z místa vykázala.

23.9.2020

Dopravní nehoda

V 07.54 došlo na ulici Svatoborská poblíž prodejny Kaufland ke střetu osobního vozidla a cyklisty, kdy cyklista pravděpodobně nedal přednost projíždějícímu vozidlu. Strážníci zde asistovali Policii ČR při odklánění dopravy po celou dobu šetření této nehody, která se naštěstí obešla bez závažnějšího zranění.

22.9.2020

Domácí násilí

Ve 20 hodin bylo přijato telefonické oznámení rozrušené paní bydlící v Kyjově s tím, že ji před chvíli fyzicky napadl její přítel. Hlídka po okamžitém příjezdu na místo agresivního přítele zajistila. Tento v záchvatu zuřivosti porozbíjel vnitřní zařízení kuchyně i pokoje a v agresivním chování pokračoval i směrem ke strážníkům. Z tohoto důvodu strážníci použili donucovací prostředky a muži byla přiložena pouta. Důvodem fyzického napadení přítelkyně byla nevyměněná podestýlka pod křečkem. Jelikož zde vzniklo důvodné podezření z domácího násilí, byla celá věc i se všemi zjištěnými skutečnostmi předána k dalšímu šetření Policii ČR.

21.9.2020

Přistižen při prodeji marihuany

V 14.10 byl na městském kamerovém systému zpozorován mladík, který předával jiné ženě podezřelý sáček s neznámým obsahem. Při následné kontrole dotyčného i ženy bylo zjištěno, že se jednalo o sáček marihuany. V batohu mladého muže bylo následně nalezeno další množství marihuany pravděpodobně připravené k prodeji. Jelikož zde vzniklo důvodné podezření, že by se mohlo jednat o trestný čin, byla celá věc posléze předána k dalšímu šetření Policii ČR.

17.9.2020

Asistence při ošetřování agresivního pacienta

Krátce po poledni bylo přijato telefonické oznámení z nemocnice Kyjov s žádostí o poskytnutí asistence při ošetřování agresivního pacienta s poraněnou hlavou. Po příjezdu na místo byl jednapadesátiletý muž z Dambořic uklidněn a následně zde hlídka setrvala do doby ukončení ošetření.

12.9.2020

Ležela na chodníku

V 14.14 byla hlídkou při běžné kontrole ulice Vrchlického zpozorována žena ležící v bezvládném stavu na chodníku. Bližší kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o jednasedmdesátiletou ženu z Kyjova, která po probuzení nadýchala provedenou dechovou zkouškou 1,89 promile. Opilá žena byla následně řádně poučena, postavena na nohy a z místa vykázána. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

9.9.2020

V opilosti usnul na trávě

V 07.25 narazili strážníci při kontrolní činnosti prostoru za kulturním domem na muže bezvládně ležícího v trávě. Bližší kontrolou bylo zjištěno, že se nejedná o muže zraněného, nýbrž opilého. Muž byl postaven na nohy, řádně poučen a následně z místa vykázán. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

8.9.2020

Odcizil tužkové baterie

V 21.55 bylo přijato telefonické oznámení z OD Kaufland, že byl ostrahou chycen mladý zlodějíček, který odcizil balení tužkových baterií. Hlídka na místě ztotožnila třiadvacetiletého mladíka z Bohuslavic. Věc byla vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

6.9.2020

Agresivní pacientka s psychickými problémy

Krátce před půlnocí byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka do nemocnice Kyjov, kam byla sanitou přivezena silně agresivní pacientka trpící psychickými problémy. Strážníci na místě asistovali lékařům po celou dobu ošetření této padesátileté ženy z Rohatce. Posléze byla převezena do psychiatrické léčebny v Brně.

1.9.2020

na začátek stranysrpen 2020

Opilec s krvavým zraněním v obličeji

V 13 hodin byl hlídkou při kontrole autobusového nádraží zpozorován muž sedící na schodech s krvavým zraněním v obličeji. Bližší kontrolou bylo zjištěno, že osmapadesátiletý muž z Kyjova je v silně podnapilém stavu a zranění si způsobil pravděpodobným pádem na zem. Komunikace s ním byla velmi složitá. K místu byla přivolána sanita RZS, která zraněného následně odvezla na ošetření do nemocnice.

29.8.2020

Krádež dioptrických brýlí

Ve 20 hodin byli po přijatém oznámení vysláni strážníci do OD Kaufland, kde ostraha zadržela zloděje. Jednalo se o jednašedesátiletého muže z Pozořic, který odcizil dioptrické brýle v celkové hodnotě 169,- Kč. Z brýlí odlepil čárový kód, nasadil si je a následně prošel přes pokladnu. Věc byla vyřešena na místě uloženou příkazovou pokutou.

27.8.2020

Krádež alkoholu v prodejně Lidl

V 17 hodin bylo přijato oznámení z prodejny Lidl, že ostraha chytila zloděje, který odcizil alkohol v celkové hodnotě 192,- Kč. Na místě byl hlídkou zjištěn známý problémový zlodějíček z Mařatic. Věc byla následně postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

24.8.2020

V silné podnapilosti dostal epileptický záchvat

V 21.20 asistovali strážníci na autobusovém nádraží při ošetřování osmapadesátiletého muže z Věteřova, který se nejprve uvedl do silně podnapilého stavu a následně dostal epileptický záchvat. Muž byl naložen do přivolané sanity RZS a odvezen na ošetření do nemocnice.

22.8.2020

Prasklé vodovodní potrubí

V 01.10 byla hlídkou při kontrolní činnosti ulice Brandlova zjištěna unikající voda z prasklého vodovodního potrubí. O celé situaci byla vyrozuměna poruchová služba, která následně únik vody zabezpečila.

22.8.2020

nehoda nehoda nehoda

Ztracený čtyřletý vnuk

V 15.57 bylo přijato telefonické oznámení od paní, která uvedla, že se jí na Masarykově náměstí v Kyjově právě ztratil čtyřletý vnuk. Podrobný popis chlapce byl ihned předán všem hlídkám a rozběhlo se pátrání. Toto naštěstí netrvalo moc dlouho, protože se strážníkům podařilo chlapce odpovídajícího popisu najít osamoceného na ulici Havlíčkova. Posléze byl předán zpět do rukou rodiny.

17.8.2020

Polonahý muž ležící na chodníku

V 18 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že na sídlišti Za Stadionem leží na chodníku před vchodem do jednoho z panelových domů polonahý muž. Na místě byl hlídkou zjištěn spící silně podnapilý dvaadvacetiletý mladík z Kyjova, kterému byla po probuzení provedenou dechovou zkouškou naměřena hodnota 2,8 promile alkoholu. Při následném řešení situace uvedl, že si vůbec nepamatuje, jak se na chodník dostal. Věc bude posléze dořešena.

16.8.2020

Ležel na zemi v bezvládném stavu

V 12.20 byli strážníci vysláni na ulici Kollárova, kde se měl dle oznámení povalovat na zemi podnapilý muž. Na místě strážníci nalezli známého problémového alkoholika z Kyjova. Opilec byl postaven na nohy, řádně poučen a posléze odeslán směrem k domovu. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

15.8.2020

Opila se a skončila na protialkoholní záchytné stanici

V 23.45 byli strážníci vysláni do kulturního domu, kde se dle oznámení měla nacházet silně podnapilá žena ležící v bezvládném stavu na chodbě na zemi. Na místě byla nalezena pětadvacetiletá žena z Kyjova, která nebyla schopna pohybu ani souvislé komunikace. Dechová zkouška u ní prokázala hodnotu 2.94 promile. Z tohoto důvodu byla opilá žena následně převezena za doprovodu jednoho ze strážníků na záchytnou stanici do Brna, kde bylo zjištěno, že i v tak nízkém věku je zde pravidelnou návštěvnicí, byla přijata již osmkrát.

14.8.2020

Zadržení agresivního muže

V 11.38 byla na žádost Policie ČR poskytnuta asistence při zadržení agresivního muže v Bohuslavicích. Tento osmatřicetiletý muž vyhrožoval místní obyvatelce a při následném řešení situace se dokonce pokusil fyzicky napadnout přivolané hlídky. Tomuto bylo ovšem zabráněno a agresivnímu muži byla přiložena pouta. Následně byl převezen a umístěn do cely. Nyní věc dále šetří Policie ČR.

13.8.2020

Hádka dvou žen

Krátce po půlnoci bylo na služebně Městské policie přijato oznámení, že na ulici Jungmannova dochází k rušení nočního klidů a to díky velmi hlasité hádce dvou žen. Hlídka na místě obě ženy uklidnila a po chvíli snažení se je podařilo rozdělit a odeslat k domovu. Důvodem sporu byl jejich společný kamarád.

11.8.2020

Vandal

V 23.17 bylo přijato telefonické oznámení, že na sídlišti Zahradní se pohybuje podnapilý mladík, který neustále vykřikuje a jako zábavu si zvolil převracení popelnic. V době příjezdu hlídky se na místě již nikdo nenacházel, jelikož mladý muž utekl. Toto mu ovšem nepomohlo, protože strážníci znali jeho přesný popis. Netrvalo dlouho a třiadvacetiletý mladík z Bohuslavic byl nalezen na ulici Dobrovského. Dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 2.26 promile. Věc je nyní dále v řešení.

8.8.2020

Dopravní nehoda

Krátce po poledni došlo na křižovatce ulice Nerudova a Kollárova k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Hlídka zabezpečila místo nehody a ztotožnila svědky této události. Všechny zjištěné skutečnosti byly následně předány přivolané hlídce PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

4.8.2020

nehoda nehoda nehoda

Agresivní pacient

V 02.08 bylo na služebně Městské policie přijato oznámení z nemocnice Kyjov, že mají problém s podnapilým agresivním pacientem, kterého právě přivezla sanita RZS. Jednalo se o muže z Kyjova, kterého strážníci po příjezdu nejprve uklidnili a následně zde ošetřujícímu personálu asistovali do doby ukončení ošetření.

2.8.2020

Krádež v prodejně Penny

V 18.35 byla po přijatém oznámení vyslána hlídka do prodejny Penny, kde ostraha chytila při krádeži zboží neznámou ženu. Na místě byla ztotožněna devětadvacetiletá žena ze Ždánic, která odcizila čokolády a sprchový gel v celkové hodnotě 450,- Kč. Celá věc byla následně vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

1.8.2020

na začátek stranyčervenec 2020

Opilec

V 18.40 byl při kontrole autobusového nádraží zpozorován mladík ležící v bezvládném stavu na lavičce nástupiště. Při bližší kontrole dotyčného bylo zjištěno, že se jedná o známého problémového alkoholika z Kyjova. Tentokrát ovšem mladý muž při snaze o probuzení nereagoval a rovněž se mu začala tvořit pěna u úst. Z tohoto důvodu byla k místu přivolána sanita RZS, která jej odvezla na ošetření do nemocnice.

26.7.2020

Dopravní nehoda

V 15 hodin byla poskytnuta asistence Policii ČR při usměrňování provozu z důvodu vážné dopravní nehody mezi Kyjovem a obcí Bukovany. Hlídka zde setrvala po celou dobu vyprošťování zraněného řidiče i následného šetření nehody.

25.7.2020

Vozidlo srazilo cyklistu

V 18.45 došlo na křižovatce ulice Nerudova a Jiráskova ke srážce osobního vozidla s projíždějícím cyklistou. Jednatřicetiletý řidič vozidla díky oslnění sluncem pravděpodobně třiapadesátiletého cyklistu přehlédnul. Zraněnému cyklistovi byla následně přivolána sanita RZS, která jej odvezla na ošetření do nemocnice. Věc si posléze převzala i se všemi zjištěnými skutečnostmi hlídka Policie ČR.

22.7.2020

Opil se a usnul na chodníku

V 18.15 bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Komenského leží na chodníku u knihovny neznámý muž a nehýbe se. Na místě strážníci nalezli silně podnapilého muže z Kyjova, který zde pouze nabíral síly na další cestu. Opilec byl probuzen, řádně poučen a z místa vykázán. Věc bude posléze dořešena.

20.7.2020

Bezvládně ležící muž na zemi

V 17.50 bylo přijato telefonické oznámení, že na autobusovém nádraží leží na zemi muž v bezvládném stavu. Na místě byl zjištěn šedesátiletý muž z Brna. Z důvodného podezření na možný zdravotní problém byla muži následně přivolána sanita RZS, která jej odvezla na ošetření do nemocnice.

17.7.2020

Únik plynu na ulici Jungmannova

V 11.25 byla vyslána hlídka na ulici Jungmannova, kde docházelo k úniku plynu. Celá ulice byla uzavřena a strážníci následně usměrňovali provoz po celou dobu opravy havárie, která pravděpodobně souvisela s dopravní nehodou z předešlého dne.

14.7.2020

Krádež dioptrických brýlí

V 19 hodin bylo přijato telefonické oznámení z OD Kaufland, že ostraha chytila při krádeži zboží cizince. Na místě byl ztotožněn muž z Moldávie, který odcizil dioptrické brýle. Po následném prověření dotyčného přes cizineckou policii byla věc vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

12.7.2020

Hádka matky s dcerou

V 22.50 byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka do Bohuslavic, kde v jednom z rodinných domů docházelo k velmi zuřivé hádce matky s dcerou. Důvodem sporu byl muž. Vyhrocená situace byla na místě následně uklidněna.

9.7.2020

Opilec v městském parku

V 13.44 bylo přijato oznámení, že pod jednou z laviček v městském parku leží v bezvládném stavu nějaká osoba. Strážníci na místě nalezli známého problémového opilce z Vlčnova, který zde pouze usnul. Po probuzení a následném postavení na nohy byla provedena dechová zkouška, která naměřila hodnotu 3,3 promile alkoholu. Opilec byl z místa vykázán a celá věc bude dořešena po vystřízlivění.

9.7.2020

Odcizil tužkové baterie

V pravé poledne vyrazila hlídka do prodejny Kaufland, kde byl ostrahou přistižen při krádeži zboží neznámý muž. Na místě byl ztotožněn sedmdesátiletý muž ze Žarošic, který odcizil balení tužkových baterií. Věc byla vyřešena na místě uloženou příkazovou pokutou.

9.7.2020

Agresivní pacient

V 16.30 bylo přijato telefonické oznámení z nemocnice Kyjov s žádostí o asistenci při ošetřování podnapilého osmatřicetiletého muže z Vracova, který je k ošetřujícímu personálu silně agresivní. Hlídka na místě následně provedla asistenci a setrvala do doby ukončení ošetření.

5.7.2020

Opilý agresivní mladík

Krátce po půlnoci byli strážníci po přijatém oznámení vysláni na Masarykovo náměstí, kde se nacházel silně podnapilý muž, který byl navíc velmi agresivní ke svému okolí a všechny kolemjdoucí neustále vulgárně urážel. Hlídka po příjezdu na místo dvaatřicetiletého muže ze Svatobořic uklidnila a následně byl za doprovodu kamaráda odeslán směrem k domovu. Věc je nyní dále v řešení.

4.7.2020

na začátek stranyčerven 2020

Opilec na autobusovém nádraží

V 11.34 bylo přijato několik telefonních oznámení na bezvládně ležícího muže na autobusovém nádraží. Hlídka po příjezdu na místo nalezla spícího čtyřiapadesátiletého muže z Věteřova, který nezvládl nastupující účinek většího množství alkoholu, jenž v průběhu dne vypil. Muž byl hlídkou probuzen, řádně poučen a následně odeslán k domovu. Celá věc bude dořešena po vystřízlivění.

30.6.2020

Vulgární a agresivní hosté

Již časně z rána v 07.05 bylo přijato telefonické oznámení od obsluhy z místní hospody, že mají problém se dvěma podnapilými a agresivními návštěvníky, kteří vulgárně uráží všechny ostatní hosty i samotnou obsluhu. Na místě zjištěni dva známí problémoví muži, přesněji otec se synem, kteří čerstvě po probuzení vypili více alkoholu než je zdrávo. Oba důrazně poučeni a následně z místa vykázáni.

27.6.2020

Krádež alkoholu

V 10.20 byla po přijatém oznámení vyslána hlídka do prodejny Penny, kde ostraha chytila při krádeži zboží neznámého muže. Na místě strážníci ztotožnili čtyřiadvacetiletého mladíka z Dubňan, jenž odcizil více druhů alkoholu a prodejně tím způsobil škodu v celkové výši 706,- Kč. Mladému muži byla za spáchanou krádež na místě uložena příkazová pokuta.

24.6.2020

Opili se a usnuli vedle sebe na chodníku

V 18.45 vyrazila hlídka na ulici Havlíčkova, kde měly dle oznámení ležet na chodníku v bezvládném stavu dvě osoby. Na místě strážníci opravdu nalezli bok po boku ležícího muže a ženu, kteří se oddávali velmi tvrdému spánku. U obou byla po následném probuzení naměřena dechovou zkouškou hodnota dosahující téměř 3 promile alkoholu. K místu musela být posléze přivolána rovněž sanita RZS, jelikož ani jeden z dvojice nebyl schopen postavit se na vlastní nohy. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

23.6.2020

Opilec na chodníku

V 21 hodin bylo přijato oznámení, že na ulici Dvořákova leží na chodníku nějaký muž. Hlídka na místě nalezla známého problémového alkoholika z Kyjova, který na chodníku v silně podnapilém stavu pouze usnul. Opilec byl pobuzen, postaven na nohy, řádně poučen a odeslán směrem k domovu. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

19.6.2020

Osobní vozidlo srazilo cyklistku

V 06.55 došlo na křižovatce ulice Dobrovského a tř. Komenského k dopravní nehodě, kdy řidička osobního automobilu srazila projíždějící šestašedesátiletou cyklistku. Zraněná cyklistka byla převezena sanitou RZS na ošetření do nemocnice. Strážníci na místě usměrňovali dopravu po celou dobu šetření této nehody.

19.6.2020

Krádež nabíjecích baterií

V 20.36 bylo přijato telefonické oznámení z OD Kaufland, že ostraha chytila zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn sedmadvacetiletý muž z Vlkoše, který odcizil několik kusů nabíjecích baterií, čímž způsobil prodejně škodu v celkové výši 120,- Kč. Muži byla následně za spáchaný přestupek uložena příkazová pokuta.

18.6.2020

Potyčka dvou mladíků

V 19 hodin bylo přijato oznámení, že na autobusovém nádraží probíhá potyčka dvou mladíků. Hlídka po příjezdu na místo situaci uklidnila. Následně byli oba aktéři této potyčky řádně poučeni a z místa vykázáni. Nikdo nebyl zraněn a nebyla způsobena ani žádná škoda na majetku.

14.6.2020

Při snaze odcizit alkohol napadl ochranku

V 10.59 došlo v prodejně Penny ke krádeži několika lahví alkoholu, které se osmatřicetiletý pachatel rozhodl pronést přes pokladnu i za pomoci násilí, přičemž fyzicky napadl přivolanou ochranku prodejny a utekl. Muž odpovídající popisu byl naštěstí ve spolupráci s Policií ČR zanedlouho zadržen v městském parku, kde mu byla přiložena pouta a následně byl umístěn do cely. Věc nyní dále šetří Policie ČR.

13.6.2020

Zraněná seniorka uvězněná v bytě

V 12.30 bylo přijato telefonické oznámení paní bydlící na sídlišti U Vodojemu, že stojí na chodbě a slyší svoji sousedku, jak volá o pomoc za zavřenými dveřmi bytu. Na místo byla ihned vyslána hlídka a jednotka HZS. Po otevření bytu byla čtyřiaosmdesátileté seniorce poskytnuta první pomoc a následoval převoz přivolanou sanitou RZS na ošetření do nemocnice.

11.6.2020

Krádež peněženky

V 12.36 bylo přijato oznámení z místní prodejny potravin, že zde došlo ke krádeži peněženky, kterou odcizil neznámý mladý muž nakupující zákaznici. Hlídce byl následně předán podrobný popis pachatele, kterého se po chvíli podařilo zadržet na nedalekém autobusovém nádraží. Následně byl dvacetiletý mladík předán k dalšímu šetření do rukou Policie ČR.

4.6.2020

Agresivita hostů byla ukončena převozem na záchytnou stanici

Krátce po 19 hodině bylo přijato telefonické oznámení od obsluhy místního baru, že mají problém se dvěma návštěvníky, kteří přišli před chvílí do provozovny v silně podnapilém stavu a začali slovně napadat vulgárními urážkami ostatní přítomné hosty. Po příjezdu hlídky na místo byli oba agresivní muži z baru vykázáni. Při následném řešení situace mimo provozovnu začala agresivita jednoho z mužů sílit i proti zasahují hlídce. Z tohoto důvodu byl dotyčný následně pod dohledem strážníků odvezen na záchytnou stanici do Brna.

2.6.2020

na začátek stranykvěten 2020

Krádež v Kauflandu

V 11.30 byla po přijatém oznámení vyslána hlídka do prodejny Kaufland, kde ostraha zadržela ženu, která se pokusila odcizit zboží v celkové hodnotě 219,- Kč. Žena byla za spáchanou krádež odměněna uloženou příkazovou pokutou.

28.5.2020

Pod vlivem omamných látek se dobýval do domu rodičů

V 20.17 byla poskytnuta součinnost Policii ČR při řešení třicetiletého muže z Kyjova, který se dobýval do domu svých rodičů. Muž působil při řešení situace zmateně, byl agresivní a zjevně i pod vlivem omamných látek. I přes opakované výzvy odmítal upustit od svého protiprávního jednání. Z tohoto důvodu byly použity donucovací prostředky a muži přiloženy pouta. Následně byl muž převezen do psychiatrické léčebny.

27.5.2020

Opilec v městském parku

V 16.39 byla vyslána hlídka po přijatém oznámení do městského parku, kde se měl nacházet bezvládně ležící muž pod lavičkou. Na místě strážníci zjistili známého problémového alkoholika z Kyjova, který byl probuzen, řádné poučen a odeslán směrem k domovu. Věc bude posléze dořešena.

27.5.2020

Opilý a agresivní pacient

V 18.32 bylo přijato oznámení z nemocnice Kyjov, že mají na plicním oddělení velmi agresivního pacienta, kterého nezvládají. Hlídka po okamžitém příjezdu na místo agresivního čtyřicetiletého muže z Veselí nad Moravou uklidnila a následně zde setrvala po celou dobu jeho ošetřování.

23.5.2020

Ztracený dvouletý syn

V 11 hodin bylo přijato telefonické oznámení od ženy z Kyjova, že se jí ztratil její dvouletý syn, který při chvíli nepozornosti odjel od domu na modrém odrážedle. Hlídka si převzala přesný popis dítěte a následně provedla kontrolu okolí. Chlapec byl naštěstí zanedlouho nalezen nedaleko svého domu a posléze předán mamince.

22.5.2020

Krádež elektroniky a dalšího zboží

V 21.30 bylo přijato oznámení z OD Kaufland, že ostraha chytila zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn jednačtyřicetiletý muž z Kyjova, který odcizil elektroniku a další zboží v celkové hodnotě 1 700,- Kč. Celá věc byla následně dořešena uloženou příkazovou pokutou.

18.5.2020

Ohrožoval strážníky se zbraní v ruce

V 17 hodin byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka do místní restaurace, kde se nacházel podnapilý muž, který odmítal zaplatit svoji útratu. Na místě byl ztotožněn osmačtyřicetiletý muž z Věteřova, který i po příjezdu hlídky odmítal jakkoliv spolupracovat. Během řešení situace začala u opilého muže prudce vzrůstat agresivita a vše vyvrcholilo tím, že na strážníky namířil zbraň, kterou měl ukrytou pod bundou. Reakce strážníků byla naštěstí velmi rychlá a muže ihned za použití donucovacích prostředků zajistili. Celou věc si následně převzala k dalšímu šetření přivolaná hlídka Policie ČR.

18.5.2020

Dvě krádeže během odpoledne

V 13.33 byli po přijatém oznámení vysláni strážníci do OD Kaufland, kde ostraha chytila neznámého muže při krádeži dioptrických brýlí v celkové hodnotě 169,- Kč. Na místě byl hlídkou ztotožněn jednapadesátiletý muž z Vracova, kterému byla následně za spáchanou krádež uložena příkazová pokuta.


K další krádeži došlo v 16.35 a to opět v prodejně Kaufland. Tentokrát byl při krádeži přistižen dvaasedmdesátiletý muž. Věc byla rovněž vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

15.5.2020

Agresivní pacientka

Krátce po 18 hodině byla přijata telefonická žádost z nemocnice Kyjov o asistenci při ošetření silně agresivní dvaapadesátileté pacientky z Tvarožné Lhoty, která má být po vyšetření převezena na psychiatrickou léčebnu. Hlídka na místě provedla asistenci po celou dobu ošetřování.

14.5.2020

Krádež v prodejně potravin

V 10.16 byla hlídka po přijatém oznámení vyslána do místní prodejny potravin, kde byl přistižen při krádeži zboží neznámý muž. Na místě strážníci ztotožnili osmatřicetiletého muže z Uherského Hradiště, kterému byla následně za spáchanou krádež uložena příkazová pokuta.

13.5.2020

Opilý muž pohybující se v kolejišti

V 12.30 bylo na služebně Městské policie přijato telefonické oznámení výpravčího, že na vlakovém nádraží v Kyjově se pohybuje v kolejišti podnapilý muž. Hlídka na místě zjistila šestasedmdesátiletého muže z Brna. Tento díky opilosti nestihl nastoupit do vlaku, který mu ujel a on se poté zmateně pohyboval po kolejích. Muž byl doprovozen na lavičku a řádně poučen kde se smí a nesmí pohybovat. Posléze nastoupil do vlaku a odjel domů.

5.5.2020

Krádež v Kauflandu

V 17.36 byla po přijatém oznámení vyslána hlídka do OD Kaufland, kde ostraha chytila při krádeži zboží neznámého muže. Tento devětačtyřicetiletý muž odcizil zboží v celkové hodnotě 80,- Kč. Za spáchaný přestupek byl následně odměněn uloženou příkazovou pokutou.

4.5.2020

Dopravní nehoda

Krátce po 13 hodině došlo na ulici Nětčická k dopravní nehodě, kdy pětapadesátiletá řidička při snaze zaparkovat narazila do vozidla stojícího před ní. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, vznikla pouze škoda na vozidlech. Strážníci na místě usměrňovali provoz po celou dobu šetření nehody.

3.5.2020

nehoda nehoda nehoda nehoda

na začátek stranyduben 2020

Ležel na chodníku

V 18.42 bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Janáčkova leží na chodníku muž v bezvládném stavu. Na místě strážníci nalezli spícího jednašedesátiletého muže z Kyjova, který byl již od prvního pohledu po probuzení v silně podnapilém stavu. Toto potvrdila i jeho následná snaha vysvětlit strážníkům, jak se vlastně na zemi objevil, a posledním důkazem byla provedená dechová zkouška, která naměřila hodnotu 3,64 promile alkoholu. Opilý muž byl postaven na nohy, řádně poučen a odeslán směrem k domovu. Celá věc bude dořešena po vystřízlivění.

30.4.2020

Zadržen při výrobě pervitinu a nalezení osoby v pátrání

V 13.13 byla provedena kontrola chatové oblasti v Kyjově, při níž byla v jedné z chatek nalezena skupina podezřelých osob. Mezi touto skupinou se nacházel třiačtyřicetiletý muž, který byl přistižen přímo při výrobě pervitinu. V chatce byla dále nalezena šestnáctiletá dívka, po které již nějakou dobu usilovně pátrala Policie ČR. Všichni přítomní byli zadrženi a na místo byla ihned přivolána Policie ČR, která si dotyčné převzala, zabezpečila veškeré chemikálie k výrobě pervitinu, které se v chatce nacházely, a celou věc nyní dále šetří.

28.4.2020

Muž sedící na kolejích

V 10.58 vyjeli po přijatém oznámení strážníci ve spolupráci s Policií ČR do Boršova, kde se měl nacházet muž sedící na kolejích. Po okamžitém příjezdu na místo začalo pátrání. Výše uvedeného muže se naštěstí podařilo dohledat včas a z kolejiště ještě před příjezdem vlaku odtáhnout, působil velmi zmateně. Celou věc si následně převzala k dořešení Policie ČR.

25.4.2020

Fyzické napadení členů rodiny

Ve 22.10 byla poskytnuta součinnost Policii ČR při dohledu nad agresivním mužem z Ostravy, který se při návštěvě rodiny ve Ždánicích opil a začal fyzicky napadat ostatní členy rodiny. Muž byl převezen na ošetření do nemocnice v Kyjově a následně putoval do cely v Hodoníně.

21.4.2020

Tvrdý spánek

V 15.22 bylo na služebně Městské policie přijato oznámení od řidiče autobusu, že právě přijel na autobusové nádraží do Kyjova a po vystoupení všech osob mu zůstal uvnitř autobusu nezvaný host v podobě velmi tvrdě spícího muže, který dle jeho slov nejde probudit. Hlídka po příjezdu na místo zjistila známého problémového alkoholika z Kyjova. Po chvíli snažení o probuzení došlo ze strany muže k procitnutí, vyskočení na nohy a okamžitému opuštění autobusu.

19.4.2020

Podnapilý muž bez roušky

V 07.10 bylo přijato telefonické oznámení, že se na ulici Kollárova pohybuje pravděpodobně podnapilý muž, který navíc nemá ani roušku na obličeji. Při následné kontrole dotyčného, jímž byl čtyřiašedesátiletý muž z Vřesovic, bylo zjištěno, že je v silně podnapilém stavu a pod tíhou alkoholu se sotva udrží na nohou. V průběhu řešení situace byl k hlídce velmi arogantní, vulgární a rovněž si odmítal nasadit roušku. Z tohoto důvodu byla muži uložena příkazová pokuta v maximální možné výši. Poté byl z místa vykázán a odeslán k domovu.

7.4.2020

Opilý ležel na schodišti

V 13.12 bylo přijato telefonické oznámení, že na sídlišti Zahradní leží v jednom z panelových domů muž v bezvládném stavu na schodišti a na nic nereaguje. Na místě strážníci nalezli padesátiletého muže z Kyjova v silně podnapilém stavu. Po probuzení a řádném poučení byl opilec převezen na ošetření do nemocnice. Celá věc bude posléze dořešena.

2.4.2020

Odcizil láhev vodky

V 07.43 bylo přijato oznámení z prodejny Lidl, že ostraha chytila zloděje. Na místě byl hlídkou ztotožněn dvaašedesátiletý muž ze Žádovic, který odcizil láhev vodky. Za spáchaný přestupek byla muži na místě uložena příkazová pokuta.

1.4.2020

na začátek stranybřezen 2020

Agresivní pacient s podezřením na KORONAVIRUS

V 21.14 bylo přijato telefonické oznámení z nemocnice Kyjov, že jim utekl velmi agresivní pacient, který má navíc podezření na koronavirus. Hlídka téměř ihned dorazila do nemocnice, kde se naštěstí tohoto agresivního šestadvacetiletého narkomana s podezřením na koronavirus podařilo zadržet ještě před útěkem z areálu nemocnice. Poté byl předán zpět na infekční oddělení, odkud utekl.

26.3.2020

Zadržení osoby v pátrání

V pravé poledne bylo přijato telefonické oznámení, že se na autobusovém nádraží nachází skupina osob bez roušek. Při následném řešení této situace bylo zjištěno, že se v této skupině nachází žena, která je osobou, po níž Policie ČR vyhlásila pátrání. Z tohoto důvodu byla žena následně zadržena a posléze předána do rukou Policie ČR.

24.3.2020

Potyčka mladíků

V 15 hodin byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka na autobusové nádražní, kde mělo docházet k potyčce dvou mladíků. Na místě hlídka nalezla dvaadvacetiletého mladého muže z Nechvalína a jeho dvacetiletého soka z Hodonína. Oba byli na místě uklidněni. Potyčka neboli jejich vzájemné přetahování bylo způsobeno hádkou o mobil. Mladíci byli následně důrazně poučeni o slušném chování a z místa vykázáni.

22.3.2020

Po odcizení několika balení salámů se dal na útěk

V 16.46 bylo přijato telefonické oznámení z prodejny Lidl, že jim před chvílí neznámý muž odcizil několik balení salámů a dal se na útěk. Snaha o útěk ovšem neměla dlouhého trvání, jelikož byl tento zlodějíček nalezen a zadržen vzápětí přímo před prodejnou. Při následné kontrole obsahu jeho batohu, který měl u sebe, bylo nalezeno další odcizené zboží. Za krádež byla jednatřicetiletému muži z Koryčan na místě uložena příkazová pokuta.

18.3.2020

Krádež tužky na obočí

V 10.25 byli po přijatém oznámení vysláni strážníci do OD Kaufland, kde ostraha chytila ženu, která odcizila tužku na oči. Na místě byla celá věc vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

18.3.2020

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu

V 14.21 bylo přijato telefonické oznámení, že na sídlišti U Vodojemu stojí již delší dobu vozidlo zaparkované přímo v křižovatce a jeho řidič téměř na nic nereaguje. Hlídka na místě vyzvala řidiče k vystoupení z vozidla. Při následném pokusu o vystoupení z vozidla se muž nebyl schopen udržen na nohou a prakticky ihned upadl na zem, přičemž si rozbil obočí. Toto vše bylo způsobeno vysokou hladinou alkoholu v krvi, která byla prokázána při následném ošetření muže v nemocnici. Věc si posléze převzala k dalšímu šetření Policie ČR.

17.3.2020

Během chvíle dvě krádeže ve stejné prodejně

V 14.30 byli strážníci po přijatém oznámení vysláni do prodejny Lidl, kde ostraha chytila muže, který přes pokladnu pronesl odcizenou lahev alkoholu. Jednalo se o třiašedesátiletého muže ze Žádovic, jenž byl za spáchanou krádež odměněn uloženou příkazovou pokutou.


V době řešení výše uvedeného muže navštívil prodejnu jiný čtyřiačtyřicetiletý zloděj, který rovněž dostal chuť na lahev alkoholu a tuto odcizil. Ani tomuto muži krádež neprošla a byl chycen. Následně se ale ke krádeži odmítal doznat a tvrdil, že nic neprovedl. Z tohoto důvodu byla celá věc postoupena i se všemi důkazy k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

15.3.2020

Opilec

V 20.15 bylo přijato oznámení, že na ulici Havlíčkova leží na zemi neznámý muž. Hlídka na místě zjistila podnapilého osmapadesátiletého muže z Věteřova, který si chodník pravděpodobně spletl se svojí postelí a usnul. Muž byl probuzen, řádně poučen a poté z místa vykázán. Věc bude posléze dořešena.

14.3.2020

V silné opilosti byl převezen na záchytnou stanici

V 18 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici U Sklepů leží na zemi v bezvládném stavu nějaká osoba. Na místě byl posléze zjištěn jednašedesátiletý muž z Uherského Hradiště, který byl v silné podnapilosti. Provedenou dechovou zkouškou u něj byla naměřena hodnota 2,69 promile. Při následném řešení situace začala u tohoto opilce vzrůstat agresivita, což nemělo za následek nic jiného než odvoz na záchytnou stanici do Brna za doprovodu jednoho ze strážníků.

13.3.2020

Dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla

V 22.30 došlo na ulici Dobrovského ke srážce osobního automobilu s autobusem. Alkohol nebyl ani u jednoho z řidičů prokázán a rovněž nedošlo ani k žádnému závažnému zranění. Celou věc si následně k dalšímu šetření převzala i se všemi zjištěnými skutečnostmi Policie ČR.

11.3.2020

Naboural do zábradlí na mostku

V 08.12 došlo na ulici Dobrovského k dopravní nehodě nákladního automobilu, který při průjezdu přes most narazil do železného zábradlí a toto poničil. Následně se řidič ukrajinské národnosti rozhodl z místa nehody ujet. Toto se mu ovšem nepodařilo, jelikož jej hlídka zastavila nedaleko místa nehody. Poté se k nehodě dobrovolně přiznal a celá věc byla předána k dořešení dopravní Policii ČR.

6.3.2020

Opilec usnul na chodníku

Krátce před 16 hodinou vyjeli strážníci na ulici Kollárova, kde se nacházel muž bezvládně ležící na chodníku. Na místě strážníci zjistili známého problémového alkoholika z Kyjova, který měl opět svoji hladinku a na chodníku usnul. Po probuzení a řádném poučení byl odeslán směrem k domovu. Věc bude po vystřízlivění dořešena.

2.3.2020

Krádež elektrokoloběžky

V 20.40 se na služebnu dostavil muž z Kyjova s oznámení, že mu před chvílí neznámý pachatel odcizil elektrokoloběžku a ujel na ní. Věc byla následně předána i se všemi zjištěnými skutečnostmi z kamerového systému k dalšímu šetření Policii ČR.

1.3.2020

na začátek stranyúnor 2020

Páteční kontrola barů

Jak je již zvykem, tak i tento pátek probíhala pravidelná kontrola barů a nalévání alkoholu mladistvým. Dále byl prováděn dohled nad dodržováním nočního klidu a veřejného pořádku nejen v okolí nočních podniků.

28.2.2020

Krádež v OD Kaufland

V 17 hodin bylo přijato telefonické oznámení z OD Kafland, že ostraha chytila při krádeži zboží neznámého muže. Na místě byl hlídkou ztotožněn pětačtyřicetiletý muž z Vlkoše, kterému byla za spáchanou krádež na místě uložena příkazová pokuta.

18.2.2020

Agresivní opilec skončil na záchytce

V 18.20 vyjeli strážníci na ulici Dobrovského, kde se nacházel muž ležící na chodníku. Na místě bylo zjištěno, že toto počínání je způsobeno jeho silnou podnapilostí. Opilec byl hlídkou probuzen a to se mu moc nelíbilo. Na strážníky začal být ihned vulgární a rovněž začala vzrůstat i jeho agresivita. Z tohoto důvodu byl poté převezen za doprovodu jednoho ze strážníků na záchytnou stanici do Brna.

17.2.2020

Útěk pacientky v bačkůrkách a županu

V 18.20 bylo na služebně Městské policie přijato telefonické oznámení z nemocnice Kyjov, že jim před chvílí utekla těsně před ošetřením devětatřicetiletá pacientka, která se nyní pohybuje po Kyjově oděná pouze v županu a bačkůrkách. Jelikož v daný okamžik naštěstí neběhalo po Kyjově více stejně oděných žen, tak strážníkům netrvalo dlouho a pacientku nalezli po chvíli nedaleko nemocnice. Posléze si ji vyzvedla přivolaná sanita, která ji odvezla zpátky do nemocnice, kde bylo ošetření dokončeno.

16.2.2020

Zraněný opilec odpočíval pod lavičkou

Krátce před 12 hodinou byla po přijatém oznámení vyslána hlídka na autobusové nádraží, kde se nacházel bezvládně ležící muž pod lavičkou na nástupišti. Na místě byl zjištěn známý problémový opilec, který pod lavičkou ležel spolu s prázdnou půllitrovou lahví rumu. Nebyl schopný pohybu ani souvislé komunikace a na strážníky pouze mrkal. Jelikož u něj bylo zjištěno zranění v oblasti hlavy, byla na místo přivolána sanita, která jej následně odvezla na ošetření do nemocnice.

16.2.2020

Krádež v Kauflandu

Ve 13 hodin bylo přijato telefonické oznámení z prodejny Kaufland, že ostraha chytila zloděje při pokusu o krádež zboží. Na místě byl hlídkou ztotožněn pětačtyřicetiletý muž z Bukovan, kterému byla za spáchaný přestupek posléze uložena příkazová pokuta.

9.2.2020

Krádež zboží v OD Kaufland

Krátce před 21 hodinou byla po přijatém oznámení vyslána hlídka do OD Kaufland, kde ostraha chytila při krádeži zboží neznámého muže. Celková hodnota odcizeného zboží se vyšplhala na 1 100,- Kč. Jelikož jednatřicetiletý muž z Koryčan odmítal po příjezdu strážníků jakkoliv spolupracovat, byla celá věc následně předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu, kde jej pokuta nemine.

7.2.2020

Náhlé zdravotní potíže

V 09.35 byl při kontrole autobusového nádraží zpozorován muž, u něhož se projevily náhlé zdravotní potíže. Na místo byla z tohoto důvodu ihned přivolána sanita RZS, která jej odvezla na ošetření do nemocnice.

7.2.2020

Usnul na chodníku

V 05.05 bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Jungmannova leží na chodníku muž v bezvládném stavu. Na místě byl hlídkou zjištěn podnapilý dvaasedmdesátiletý muž z Nenkovic, který se na chodníku rozhodl nabrat síly na náročnou cestu domů. Opilý muž byl probuzen, řádně poučen a následně odeslán k již zmíněnému domovu. Věc bude po vystřízlivění dořešena.

6.2.2020

Nadýchala neuvěřitelných 4,7 promile

V 14.15 byla po přijatém oznámení vyslána hlídka na ulici Nerudova, kde se nacházela bezvládně ležící žena na chodníku, která nebyla schopna chůze ani souvislé komunikace. K místu byla následně přivolána sanita RZS, která podnapilou padesátiletou ženu odvezla na ošetření do nemocnice. Následně u ní bylo zjištěno, že hladina alkoholu dosáhla až na hodnotu neuvěřitelných 4,7 promile. Lékaři ženu hospitalizovali a v nemocnici si ji poté nechali na pozorování.

5.2.2020

Opilý vnuk demoloval byt prarodičů

V 22.37 bylo přijato telefonické oznámení postarší paní bydlící na ulici Tyršova, že se před chvílí vrátil domů její vnuk, který je v silně podnapilém stavu a začal demolovat byt. Po okamžitém příjezdu strážníků na místo byl sedmadvacetiletý muž uklidněn. Naštěstí nedošlo k žádnému fyzickému napadení prarodičů. Provedenou dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 1,67 promile alkoholu. Muž byl následně převezen na ošetření do nemocnice a poté jeho cesta směřovala za doprovodu jednoho ze strážníků na záchytnou stanici do Brna, kde přenocoval.

4.2.2020

na začátek stranyleden 2020

Agresivní host

V 23.43 byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka do místního baru, kde se nacházel agresivní host, který slovně napadal a urážel ostatní přítomné návštěvníky. Po příjezdu hlídky na místo byl opilý muž uklidněn, poučen a následně z baru vykázán.

29.1.2020

Napadení na autobusovém nádraží

V 18.20 byla hlídka na žádost Policie ČR vyslána na autobusové nádraží, kde mělo dojít k potyčce mezi několika mladíky. Na místě zjištěna známá problémová skupina mladíků, kteří se rozhodli po posilnění alkoholem poměřit své síly. Následně bylo zjištěno, že nakonec došlo pouze k drobným strkanicím, ale žádné fyzické napadení se neuskutečnilo. Všichni důrazně poučeni a z místa vykázáni.

25.1.2020

Krádeže v OD Kaufland

V 8.30 byli po přijatém oznámení vysláni strážníci do OD Kaufland, kde ostraha chytila při krádeži muže, který odcizil brýle v celkové hodnotě 149,- Kč. Jednalo se o šestačtyřicetiletého muže z Brna, který byl následně za spáchaný přestupek odměněn na místě uloženou příkazovou pokutou.


Další krádež na sebe nenechala dlouho čekat. Opětovné oznámení z prodejny Kaufland přišlo v 11.35. Tentokrát byla při krádeži rtěnky přistižena třiapadesátiletá žena z Chomutova. Jako v předchozím případě, byla i tentokrát celá věc vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

20.1.2020

Opile se a usnul poblíž silnice

V 17.12 bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Brandlova leží kousek od silnice muž v bezvládném stavu a již delší dobu se nehýbe. Na místě strážníci zjistili silně podnapilého šedesátiletého muže z Kyjova, který měl navíc krvavé zranění v obličeji. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána sanita RZS, která zraněného muže následně odvezla na ošetření do nemocnice. Věc bude po vystřízlivění dořešena.

15.1.2020

Hádka a následná fyzická potyčka

V 22.50 bylo na služebně Městské policie přijato telefonické oznámení, že v jednom z bytů na sídlišti Za Stadionem dochází k hádce partnerů, která vyvrcholila vzájemným fyzickým napadením. Hlídka po okamžitém příjezdu na místo dotyčnou dvojici uklidnila. Při následném řešení ze situace vyplynulo, že podobné stavy jsou u výše uvedené dvojice pravidelné. Ani jeden z páru nechtěl věc dále řešit. Uvedli, že se vlastně nic nestalo. I tak bylo doporučeno mírně podnapilému muži jít na čerstvý vzduch a nechat přítelkyni chvíli o samotě, což posléze učinil.

14.1.2020

Potyčka v místním baru

V 04.36 byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka do místního baru, kde docházelo k potyčce podnapilých mladíků. Na místě byla situace následně uklidněna a všichni přítomní byli posléze předáni do rukou Policie ČR, která bude celou věc dále šetřit. K žádnému zranění při této potyčce naštěstí nedošlo.

11.1.2020

Tři krádeže během jednoho dne

Nejprve bylo v 10.26 přijato telefonické oznámení z prodejny Penny, kde byl ostrahou přistižen při krádeži láhve rum dvaašedesátiletý muž ze Žádovic. Tento neponaučitelný muž, jemuž nejsou podobné krádeže cizí, byl následně na místě vyřešen uloženou příkazovou pokutou.


Další výjezd po přijatém oznámení směřoval v 11.46 do OD Kaufland, kde ostraha přistihla při krádeži deodorantu sedmapadesátiletou ženu z Domanína. Tato se po příjezdu hlídky ke všemu doznala a poté jí byla uložena příkazová pokuta.


Poslední krádež tohoto dne se uskutečnila v 12.45 a to opět v prodejně Kaufland. Zde byl tentokrát řešen padesátiletý muž z Nesovic, který odcizil baterie v celkové hodnotě 40,- Kč. Věc byla jako v předešlých případech vyřešena uloženou příkazovou pokutou.

10.1.2020

Dopravní nehoda

V 17.45 došlo na ulici Svatoborská k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Nehoda se obešla bez závažnějších zranění. Strážníci na místě usměrňovali provoz a odkláněli dopravu po celou dobu šetření této nehody.

9.1.2020

Krádež v OD Kaufland

V 18 hodin byli po přijatém oznámení vysláni strážníci do OD Kaufland, kde ostraha chytila neznámou dívku, která odcizila tužku na oči v celkové hodnotě 70,- Kč. Na místě hlídka ztotožnila třiadvacetiletou slečnu ze sousedního Slovenska, které byla za spáchanou krádež následně uložena příkazová pokuta.

5.1.2020

Opilí vandalové

V 18.30 bylo na služebně Městské policie přijato několik telefonních oznámení, že přes ulici Vrchlického právě prochází skupina velmi podnapilých mladíků, kteří neustále vulgárně vykřikují a jako zábavu si našli kopání do popelnic a zaparkovaných vozidel. Po okamžitém příjezdu hlídky na místo byla výše uvedená skupina nalezena a zastavena u nádraží ČSAD. Při následném řešení této situace se opilý mladíci odmítali přiznat a vše popírali. Naštěstí zde bylo mnoho svědků, kteří tuto lež vyvrátili a tak museli mladí dvacetiletí muži s pravdou ven. Věc byla následně předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

4.1.2020

První novoroční krádež

K první novoroční krádeži došlo v prodejně Kaufland, kde byl ostrahou polapen devětatřicetiletý muž, jenž odcizil hračku v celkové hodnotě 109,- Kč. Za spáchaný přestupek byla muži následně uložena příkazová pokuta.

4.1.2020

Vyhrožoval sousedům

V 17 hodin byli strážníci vysláni na žádost Policie ČR do bytového domu na ulici Nětčickou, kde se nacházel muž, který vyhrožoval svým sousedům i své vlastní babičce, u které zde bydlí, že je všechny zabije. Hlídka po okamžitém příjezdu na místo ve spolupráci s Policií ČR známého problémového mladíka uklidnila. Dle výpovědi všech přítomných se podobné situace ze strany mladíka opakují pravidelně. Původcem jeho chování je špatný psychický stav, kterým si již delší dobu prochází. Celou věc nyní dále řeší Policie ČR.

1.1.2020


Šťastný Nový rok a jen samé dobré zprávy v roce 2020 Vám všem přeje Městská policie Kyjov.

PFko

1.1.2020

na začátek strany


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

prosinec 2020

listopad

říjen 2020

září 2020

srpen 2020

červenec 2020

červen 2020

květen 2020

duben 2020

březen 2020

únor 2020

leden 2020

Městská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně
        2019         2020         2021         2022         2023        

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš