Stalo seProsinec 2014

Silvestr

Závěrečnou akcí v posledním dnu roku 2014 se stala cyklistická vyjížďka, která startovala na letišti Kyjov a poté směřovala rovnou do samotného Kyjova. Strážníci dbali po celou dobu na bezpečný průběh a cyklisty doprovázeli až do samotného závěru této projížďky.

31.12.2014

Agresivní pacient a jeho pokus o útěk

V 04.40 byla přijata telefonická žádost z nemocnice Kyjov o příjezd hlídky z důvodu značné agrese a vulgárních urážek ze strany jednoho z pacientů. Jeho agresivita se stupňovala i po příjezdu hlídku, která se vzápětí dostavila na místo. Po chvíli se čtyřiadvacetiletého mladíka ze Zlína ovšem podařilo uklidnit.

Následoval odjezd hlídky z nemocničního areálu, ale ne na dlouho. Za nedlouho po odjezdu hlídky byl přijat opětovný telefonát z nemocnice. I nyní stál za oznámením tentýž pacienta, který pro změnu tentokrát utekl doktorům a to oděn pouze v plence. Útěk naštěstí netrval dlouho a pacienta se podařilo brzy najít a doprovodit zpět na ošetřovnu.

30.12.2014

Dopravní nehoda

Ve 14 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že u cyklostezky za sklárenskou halou se stala dopravní nehoda. Na místě byl hlídkou opravdu zjištěn automobil najetý v plotě jedné ze zahrádek. Řidič automobilu se na místě již nenacházel, ovšem při útěku od vozidla ztratil občanský průkaz a tímto se prozradil. Celá věc byla posléze předána se všemi zjištěnými skutečnostmi Policii ČR.

29.12.2014

Kradl měděné okapy

V 11.25 byla po oznámení vyslána hlídka k mateřské školce na ulici Nádražní. Zde se měl neznámý pachatel tmavší pleti pokoušet o krádež měděných okapů. Hlídka na místě nalezla nejprve vozidlo, ve kterém se nacházela žena na sedadle spolujezdce a poté i samotného pachatele s celým jeho lupem. Celá věc byla poté předána Policii ČR k dalšímu šetření.

29.12.2014

Krádež autonabíječky

V 13.26 se na služebnu Městské policie dostavil pán z Kyjova, který přišel oznámit krádež autonabíječky v celkové hodnotě 1500 Kč. Tato mu byla odcizena ze společné dílny v jednom z panelových domů, kde žije. Dokonce se mu podařilo zjistit i pachatele, který se mu ke krádeži doznal. Pachatelem je známý problémový zlodějíček z Kyjova. Celá věc je nyní v dalším šetření.

28.12.2014

Dopravní nehoda

V 08.20 vyjela hlídka na žádost Policie ČR prověřit ulici Vlkošská, zda zde nedošlo k dopravní nehodě osobního automobilu. Na místě bylo opravdu zjištěno havarované vozidlo, které se nacházelo na poli. Řidič, který se na místě už nenacházel, pravděpodobně nezvládl řízení a dostal smyk. Poté byl kontaktován majitel vozidla. Tento o dané situaci již věděl, ale věc nechtěl dále řešit. Přislíbil, že ihned zajistí odtah, což se taky stalo. Škoda na majetku třetí osoby nevznikla.

28.12.2014

Opilý a agresivní

V 01.13 bylo na služebně přijato telefonické oznámení od servírky z místního baru, že uvnitř provozovny dochází k potyčce mezi několika mladými muži. Hlídka Městské policie spolu s hlídkou Policie ČR vzápětí přijeli na místo a vyhrocenou situaci ihned uklidnili, zejména dva agresivní útočníky ze Žarošic, oba ve věku sedmadvaceti let. Tito napadli dvaadvacetiletého mladíka, který musel být poté odvezen na ošetření do nemocnice, ale věc nechtěl dále řešit. Z tohoto důvodu byli oba muži ze Žarošic pod příslibem slušného chování propuštěni k další zábavě.

Netrvalo dlouho a ve 3:52 bylo přijato další oznámení na dva neznámé muže, kteří se vzájemně fyzicky napadají na ulici Svatoborská. Hlídka přijela na místo, kde byli opět zjištěni muži ze Žarošic. Tentokrát se ovšem napadali mezi sebou. Silnější z nich měl jasnou převahu a svého kamaráda neustále kopal. Nedbal ani na výzvu strážníků, aby upustil od svého protiprávního jednání. Z tohoto důvodu byla muži posléze nasazena pouta. Následně byli oba předáni přivolané hlídce Policie ČR.

27.12.2014

Štěpánský běh

Tak jako každým rokem se i letos uskutečnil pravidelně pořádaný Štěpánských běh v určených částech Kyjova, při kterém rozmístěné hlídky strážníků prováděly dohled nad provozem a celkovým průběhem závodu až do jeho ukončení.

26.12.2014

Rozbité dveře

V 6.30 vyjela hlídka po oznámení do jedné z místních hospod, kde neznámá skupinka mladíků rozbila vstupní dveře a poté utekla. Na místě strážníci zajistili všechny svědky této události a nyní se věc dále šetří.

26.12.2014

Neohlášená diskotéka

Okolo 2 hodiny ranní projížděla hlídka ulicí Svatoborská, kde byla zjištěna velmi hlasitá probíhající diskotéka, která nebyla ovšem nahlášena a tudíž se neměla uskutečnit. Dále před barem docházelo ke značnému znečišťování veřejného prostranství a neutichající hlučnosti ze strany návštěvníků stojících před barem. Z tohoto důvodu byl upozorněn provozovatel baru, který se posléze dostaví na služebnu Městské policie k dořešení celé situace.

26.12.2014

Značně opilý i na Štědrý den

Přesně o půlnoci projížděla hlídka ulicí Havlíčkova, kde spatřila muže bezvládně ležícího na trávníku. Na místě byl ztotožněn známý problémový alkoholik z Archlebova, který si nedal říct ani na Štědrý den a požil větší množství alkoholu než je zdrávo. Strážníci muže postavili na nohy a tento poté odešel sám směrem k ubytovně na ulici Havlíčkova, kde nyní přebývá. Věc bude posléze dořešena.

24.12.2014

Krádeže v Kauflandu

V 15.45 bylo přijato první telefonické oznámení z OD Kaufland, kdy ostraha chytila zloděje. Strážníci na místě ztotožnili padesátiletého muže z Vřesovic, který odcizil několik kusů různého zboží v celkové hodnotě 380 Kč.

Po chvíli v 17.00 následovalo další oznámení, opět z prodejny Kaufland. Tentokrát byl ostrahou přistižen muž, který vypil plechovku piva a tuto posléze vrátil zpět do regálu. Oba případy krádeží byly vyřešeny na místě udělenou blokovou pokutou.

21.12.2014

Dopravní nehoda

V 11.50 vyjeli strážníci na křižovatku ulic Nerudova x Havlíčkova, kde došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Strážníci zde ve spolupráci s Policií ČR usměrňovali dopravu po celou dobu šetření této dopravní nehody.

19.12.2014

Falešná skupina hluchoněmých

V průběhu celého dne bylo na služebně přijato několik stížností na skupinku mladíků tmavší pleti, kteří se pohybují po celém Kyjově, vydávají se na hluchoněmé a požadují po lidech peníze. Není to tak dávno, co se po Kyjově pohybovala podobná falešná skupinka hluchoněmých. I tentokrát se ukázalo, že skupinka předstírající hluchoněmost je rovněž falešná a jen využívá důvěřivosti kyjovských občanů. Strážníkům se podařilo chytit několik členů této skupiny, kteří se poté ke všemu doznali. Věc byla vyřešena uloženou blokovou pokutou, po které chycení členové skupiny oznámili, že do Kyjova se již nikdy nevrátí.

18.12.2014

Krádež v OD Kaufland

V 10.55 byla vyslána hlídka do OD domu Kaufland, kde ostraha chytila zloděje. Na místě byl zjištěn dvaapadesátiletý muž z Vacenovic. Tomuto byla za spáchaný přestupek na místě uložena bloková pokuta.

16.12.2014

Zadržení osoby v pátrání

Ve 2.30 zpozorovala hlídka při běžné kontrole ulice Jungmannova nabourané stojící vozidlo, ve kterém ovšem seděl řidič a několik dalších spolujezdců. Při bližší kontrole vozidla bylo zjištěno, že je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Dále bylo při lustraci všech osob ve vozidle zjištěno, že se zde nachází několik osob v pátrání a na jednoho z nich je dokonce vydán zatykač. Následně byla na místo ihned přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc i se zadrženými osobami převzala k dalšímu šetření.

15.12.2014

Další opilý muž

V 18.50 bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici tř. Palackého leží na chodníku nějaký muž, který se nehýbe. Strážníci na místě zjistili sedmatřicetiletého muže ze Strážovic. Tento byl viditelně ve značně podnapilém stavu a téměř nekomunikoval. Dále u něj bylo zjištěno krvácející zranění v obličeji. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána RZS Kyjov, která si jej posléze odvezla na ošetření do nemocnice.

13.12.2014

Opilý muž

V 10 hodin hlídka při kontrole parku sv. Martina zpozorovala muže ležícího na lavičce. Jednalo se o čtyřiapadesátiletého muže z Kyjova, který požil větší množství alkoholu než je zdrávo. Muž byl následně postaven na nohy a odeslán směrem k domovu. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

13.12.2014

Agresivní pacient

V 16.45 byla na žádost rychlé záchranné služby vyslána hlídka na ulici Havlíčkova. Zde probíhalo ošetření zraněného muže, který byl ovšem v silně podnapilém stavu a při ošetření se choval velmi agresivně a vulgárně. Strážníci po příjezdu na místo muže uklidnili a nadále zde asistovali až do doby skončení ošetření a převezení zraněného do nemocnice. Věc je dále v šetření.

12.12.2014

Napadení

V 15.51 byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka na ulici Janáčkova, kde docházelo k fyzickému napadání ženy jejím vlastním přítelem. Hlídka vzápětí přijela na místo, ale v bytě se již nacházela pouze napadená žena. Tato uvedla, že její přítel chvíli před příjezdem hlídky utekl. Dále uvedla, že se nejedná o první fyzické napadení, ale stalo se tak již několikrát. Žena byla poučena o tom, jak má v takovém případě dále pokračovat a že je potřeba věc ihned nahlásit na Policii ČR.

7.12.2014

Vypili a nezaplatili

V 15.36 bylo přijato oznámení z OD Kaufland. Na kamerovém záznamu v prodejně byla zjištěna postarší dvojce, která při návštěvě prodejny společně vypila krabici džusu, kterou poté vrátili zpět do regálu. Muž a žena ve věku třiasedmdesát a dvaasedmdesát let se po příjezdu hlídky ke všemu doznali. Celá věc byla vyřešena uloženou blokovou pokutou.

7.12.2014

Opilec se zraněním

V 11.45 vyjela hlídka po oznámení na ulici Havlíčkova, kde se vyskytoval silně opilý a agresivní muž ležící na chodníku. Na místě byl strážníky zjištěn známý problémový alkoholik z Kyjova. Tento si při pravděpodobném pádu na zem způsobil krvácející zranění na hlavě. Následně byla zraněnému muži přivolána sanita, která si jej odvezla na ošetření do nemocnice. Z důvodu pokračující agrese při ošetření v nemocnici byl opilý muž převezen za doprovodu jednoho ze strážníků na záchytnou stanici. Věc bude posléze dořešena.

5.12.2014

Krádež zeleniny

Krátce po 16 hodině byli strážníci přivoláni ke starší ženě, která se v prodejně Kaufland pokusila odcizit zeleninu. Jednalo se o pětasedmdesátiletou ženu z Archlebova, které byla na místě uložena bloková pokuta.

3.12.2014

Najedl se v prodejně a nezaplatil

V odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni do prodejny Kaufland, kde měl nějaký muž zkonzumovat přímo v prodejně potraviny a tyto nezaplatil. Hlídka na místě ztotožnila devětačtyřicetiletého muže ze Svatobořic, který v prodejně snědl několik koláčů. Muž musel koláče zaplatit a na místě mu byla uložena navíc i bloková pokuta.

2.12.2014

Konzumuje a neplatí

Krátce před polednem bylo přijato oznámení z místního hotelu, že zde mají ženu, která odmítá zaplatit útratu. Jednalo se o pětatřicetiletou ženu ze Slovenska, která konzumací jídla způsobila škodu ve výši 140,-Kč. Tímto její návštěva Kyjova ovšem neskončila a ve 23 hodin z baru na ulici Komenského přišlo oznámení, že nějaká žena se zde opila a odmítá zaplatit útratu 350,-Kč. I tentokrát se jednalo o stejnou osobu. Vzhledem k její opilosti byla žena převezena do nemocnice k ošetření. Po vystřízlivění bude její jednání dále řešeno.

2.12.2014

Bezvládně ležící

V odpoledních hodinách prováděla hlídka běžnou kontrolu na ulici Komenského, když ji zastavil jeden z kolemjdoucích. Ten upozornil na muže bezvládně ležícího na chodníku opodál. Zde byl nalezen postarší muž z Kyjova, u kterého bylo zjištěno, že trpí častými epileptickými záchvaty a nyní se nemůže postavit na nohy. Z tohoto důvodu strážníci ihned přivolali sanitu, která si jej následně odvezla na ošetření do nemocnice.

1.12.2014Listopad 2014

Rušný víkend

Ve 02.30 vyjela hlídka na žádost Policie ČR k místnímu baru Tropic, kde docházelo ke rvačce několika osob. Díky kamerovému záznamu hlídka zjistila muže, který celý incident vyvolal. Tento sedmadvacetiletý muž z Uhřic se po příjezdu strážníků dal okamžitě na útěk. Bohužel neuspěl, protože při silně nestabilním běhu upadl a strážníci jej dostihli. Dále byl ztotožněn i napadený dvaatřicetiletý muž z Jeseníku, který utrpěl několik krvavých zranění v obličeji. Celá věc byla následně i s dalšími zjištěnými skutečnostmi předána k dořešení Policii ČR.

Chvíli poté byla na náměstí T. G. M zjištěna poškozená skleněná výplň u jednoho z obchodů. Mladíky, kteří rozbití výplně způsobili, hlídka zastihla a zadržela při následně kontrole okolí. I tito mladí muži byli posléze předání k dalším úkonům Policii ČR.

30.11.2014

Nezvaná návštěva

V 15.15 bylo přijato telefonické oznámení od muže z Kyjova, že mu neznámý pachatel pravděpodobně navštívil jeho chatku v chatové oblasti Polámané. Naštěstí nebyla způsobena žádná škoda na majetku. Krádeže nyní stále šetří Policie ČR.

28.11.2014

Dopravní nehoda

Ve 14 hodin došlo ve chvíli nepozornosti na ulici tř. Komenského ke střetu dvou osobních vozidel. Dopravní nehoda se naštěstí odehrála bez zranění. Celou věc nyní šetří Policie ČR.

28.11.2014

Opilec

Ve 21.30 bylo strážníkům oznámeno, že na ulici Komenského u gymnázia leží muž. Jednalo se o čtyřiatřicetiletého muže z Olomouce, který se nyní zdržuje v Šardicích. Byl sice notně opilý, nicméně po probuzení vstal a za dohledu strážníků odešel domů.

25.11.2014

Poškození vozidla

Asi hodinu po poledni oznámila řidička, že její vozidlo Ford, které měla zaparkováno na náměstí, poškodilo jiné vozidlo, které z místa odjelo. Celá věc byla předána k dalšímu šetření Policii ČR.

25.11.2014

Doprovod vánočního stromu

vánoční strom vánoční strom vánoční strom vánoční strom vánoční strom

V dopoledních hodinách strážníci pomáhali zajistit bezpečný průjezd vánočního stromu na náměstí. Doprovod rozhodně neprobíhal bez problémů. Vzhledem k velkému vzrůstu stromu zabíral téměř celou vozovku. Dalším problémem bylo nízko visící elektrické vedení, o které větve často zachytávaly. Po více než 2 hodinách byl strom konečně převezen na místo určení, kterým je jako každý rok - Masarykovo náměstí.

25.11.2014

Zraněný opilec

Krátce před 17 hodinou přijali strážníci oznámení, že na ulici Kollárova leží na zemi muž. Jednalo se o bezdomovce ze Sobůlek, který momentálně bydlí na nedaleké místní ubytovně. Tento opilý a se zraněním v obličeji. Nabídnuté lékařské ošetření odmítl, proto byl alespoň doprovozen domů. Po vystřízlivění bude muž dořešen uložením pokuty.

24.11.2014

Vloupání do chatky

V odpoledních hodinách bylo strážníkům majitelkou zahradní chatky v Polámaných oznámeno, že zde měla nezvaného návštěvníka. Tento si s sebou odnesl vařič s plynovou bombou. Věc dále šetří Policie ČR jako krádež.

22.11.2014

Planý poplach

V 01.37 přišla na služebnu Městské policie zpráva o požárním poplachu z prodejny na ulici Brandlova. Po příjezdu strážníků a jednotky HZS Kyjov byl celý objekt zkontrolován. Bylo zjištěno, že se jedná naštěstí pouze o planý poplach a v objektu nehoří. Poté se na místo dostavil majitel objektu a prodejnu zabezpečil.

22.11.2014

Potyčka v baru

V 1 hodinu ráno vyjeli strážníci po oznámení do jednoho z místních barů, kde docházelo k měření sil mezi dvěma mladíky. Hlídka na místě vyhrocenou situaci uklidnila a následně mladé muže z baru vykázala. Přestože nevznikla žádná škoda na majetku, věc se dále šetří.

21.11.2014

Opilec na chodníku

Ve 22.35 bylo na služebně přijato telefonické oznámení, že na ulici Nádražní leží na chodníku značně opilý muž. Jednalo se o místního bezdomovce, který je nyní ubytován na nedaleké ubytovně. Opilec byl na místě strážníky probuzen a postaven na nohy. Poté se již vlastní silou odebral směrem k domovu. Celá věc bude posléze dořešena.

21.11.2014

Pachatelé krádeží v chatkách nalezeni

V 10.36 bylo přijato oznámení od pána z Kyjova, že se mu někdo vloupal do zahradní chatky. Strážníci na místě zjistili, že došlo pouze k pokusu o vloupání, tedy k poškození vstupního zámku. K proniknutí do chatky nedošlo, protože majitel zde měl umístěn ještě jeden zámek navíc, který pachatel již nepřekonal. Strážníci provedli zevrubnou kontrolu okolí a v jedné z nedalekých chatek nalezli osmatřicetiletou ženu z Ježova, momentálně bez trvalého bydliště, která se zdržuje v Kyjově. Tato se posléze přiznala, že se se svým přítelem vloupali do několika dalších chatek, ze kterých odcizili několik věcí. Přítel se v chatce ani v okolí nenacházel, ale strážníkům je jeho totožnost známá. Část lupu byla v této chatce nalezena, např. 70 litrová nádoba s vínem (viz. 11.11.2014), nějaké nářadí apod. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si pachatelku i s věcmi převzala k dalšímu šetření.

17.11.2014

Opilec v nemocnici

V 15.15 vyjela hlídka po oznámení servírky do jedné z místních restaurací. Zde se nacházel velmi opilý muž, který neustále obtěžoval ostatní hosty a k tomu všemu uvnitř restaurace pomočil židli. Strážníci na místě zjistili sedmapadesátiletého muže z Kyjova. Tento byl hlídkou uklidněn a poté z důvodu zjištění krvavého zranění na hlavě převezen na ošetření do nemocnice. Po provedeném ošetření začal opilý muž v nemocnici opět vzbuzovat veřejné pohoršení. Z tohoto důvodu byl kontaktován rodinný příslušník, který si jej posléze odvezl domů. Celá věc bude dořešena, jakmile muž vystřízliví.

15.11.2014

Opilec

V 12.37 vyjela hlídka po oznámení na ulici Jiráskova, kde se nacházel značně opilý muž ležící na zemi. Strážníkům se muže z Moravan podařilo rychle postavit na nohy a odeslat směrem k domovu. Tento se omluvil a navíc přislíbil, že se věc již nikdy nebude opakovat. Muž bude dořešen po vystřízlivění.

15.11.2014

Agresivní pacient

Ve 14 hodin bylo na služebně Městské policie oznámeno, že na ulici Nerudova se pohybuje podivný fousatý muž v nemocničním pyžamu a stopuje projíždějící vozidla. Hlídka šestačtyřicetiletého muže ze Bzence na místě naložila do auta a převezla zpět do nemocnice. Zde se při předání pacient pokusil agresivně napadnout jednoho z ošetřujících lékařů, čemuž strážníci včas zabránili a muži následně přiložili pouta. Na místo byla poté přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k dořešení.

14.11.2014

Pokus o krádež

V 11.30 bylo přijato oznámení od ženy bydlící na ulici Vrchlického, že u sousedů na dvorku se pohybuje neznámý mladý muž. Hlídka přijela okamžitě na místo. Zde opravdu nalezla mladíka, který pravděpodobně zkoumal, co by se na dvoře dalo odcizit. Tento se po spatření strážníků dal okamžitě na útěk. Utéci se mu ovšem nepodařilo. Hlídka jej dostihla a za pomoci donucovacích prostředků na místě zadržela. Následně byl mladý muž z Milotic předán přivolané hlídce Policie ČR k dalšímu šetření.

14.11.2014

Další vykradené chatky

Během pár dnů bylo přijato několik oznámení, že v chatové oblasti Polámané neznámý pachatel vykradl další chatky. Byly odcizeny různé druhy nářadí, 70 litrů vína a taktéž došlo k poškození vstupní dveří u většiny chatek. Oznamovatelé byli odkázáni na Policii ČR, která všechny podobné krádeže nyní šetří.

11-15.11.2014

Převrácená cisterna

V 16.12 byla vyslána hlídka na křižovatku ulic Vlkošská x Havlíčkova, kde usměrňovala provoz po celou dobu šetření dopravní nehody převrácené cisterny u Vlkoše.

10.11.2014


Martinský hody

O víkendu 7.-9.11. proběhly v Kyjově tradiční Martinský hody. Strážníci po celý víkend, jak přes den, tak i v noci dohlíželi na poklidný průběh a samozřejmě v sobotu a v neděli doprovázeli hodový průvod. Po celé trase usměrňovali dopravu tak, aby nedošlo ke kolizi mezi projíždějícími řidiči a účastníky průvodu.

7.-9.11.2014

Útočil kladivem

Krátce po poledni byli strážníci přivoláni do lékařského střediska u skláren, kde se dle lékaře má nacházet zraněný bezdomovec. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o pětačtyřicetiletého muže z Milotic. Tento byl údajně předchozí den napaden jiným mužem a to údery kladivem do hlavy. Muž byl okamžitě převezen na ošetření do nemocnice a věc byla jako podezření ze spáchání trestného činu oznámena k dalšímu šetření Policii ČR. Útočník byl během několika hodin zadržen. Více informací níže.
Hodonínský deník 11.11.2014 Za pokus o vraždu . . .

7.11.2014

Pozor na směnu peněz

Ve 12.30 byli strážníci upozorněni prodavačem na ženy tmavší pleti, které před chvílí navštívily několik provozoven a pokoušely se měnit peníze. Většinou takové směny končí ztrátou pro prodavače, proto opět apelujeme. Neměňte nikomu větší obnosy peněz a ihned volejte Policii ČR nebo Městskou policii! Bohužel oznámení přišlo pozdě a ženy se již nepodařilo nikde nalézt.

7.11.2014

Krádež v Kauflandu

V 9.30 byli strážníci přivoláni do OD Kaufland, kde byl při krádeži přistižen muž. Jednalo se o třiasedmdesátiletého muže ze Skalky, kterému byla na místě uložena pokuta.

7.11.2014

Marihuana v ZŠ

Ve 12 hodin bylo strážníkům z místní základní školy oznámeno, že třídní učitel našel u jednoho z žáků marihuanu. Věc byla předána k dalšímu šetření Policii ČR.

6.11.2014

Zraněná žena

Krátce před 14 hodinou při kontrole hřbitova strážníci zjistili, že u zastávky MHD je paní, která má na hlavě krvácející zranění. Tato upadla na chodníku, proto byla na místo přivolána sanita RZS, která starší ženu odvezla na ošetření do nemocnice.

5.11.2014

Vykradená chatka v Boršově

V 10.30 se na služebnu Městské policie dostavil muž z Kyjova podat oznámení, že se mu přes víkend neznámý pachatel vloupal do chatky. Vloupání provedl vylomením vstupních dveří. Poté odcizil několik kusů nářadí a plynový vařič. Vzhledem k tomu, že vloupání řeší Policie ČR, byla jim věc předána k dalšímu šetření.

3.11.2014

Zabouchnuté dveře

Ve 22.23 byla přijata žádost od Policie ČR o vyslání hlídky na ulici Havlíčkova, kde si majitelka jednoho z bytů zabouchla vstupní dveře a již nebyla schopna dostat se zpět dovnitř. Na místo byla vyslána jak hlídka Městské policie, tak i jednotka HZS Kyjov. Následně Hasiči byt za přítomnosti strážníků a jeho majitelky otevřeli.

2.11.2014

Podnapilí mládenci

V 19 hodin prováděli strážníci kontrolu na ulici Klvaňova, kde byli spatřeni dva mladíci procházející se velmi nejistým krokem po chodníku. Podezření na podnapilý stav těchto mladíků vzápětí strážníci potvrdili provedenou dechovou zkouškou. Následně bylo zjištěno, že jeden z mladíků dokonce ještě ani nedosáhl věku osmnácti let. Jeho starší spolužák z Kyjova poté přiznal, že šestnáctiletému kamarádovi ze Žádovic poskytnul alkohol v podobě láhve vodky, kterou měl u sebe. Celá věc je nyní dále v šetření.

2.11.2014

Dívka v pátrání

Další pohřešovanou dívku se podařilo strážníkům nalézt v Boršově. Tentokrát se jednalo o šestnáctiletou dívku z Vracova. Byla předána Policii ČR a následně převezena zpět do výchovného ústavu.

2.11.2014

Opilí mladiství

Na základě upozornění občanů byla provedena kontrola cyklostezky Mutěnka, kde se mají zdržovat mladí lidé popíjející alkohol. Na místě bylo zjištěno 6 mladých lidí ve věku 13 - 16let z Kyjova a okolí, kteří se osvěžovali pivem z PET láhve. U všech byla provedena dechová zkouška, která prokázala požití alkoholu. Zjištěné skutečnosti byly předány pracovnicím sociálního odboru, které budou věc dále řešit.

1.11.2014

Opilec před kostelem

V 16.40 byl při pěší obchůzce zjištěn před kostelem na Masarykově náměstí muž spící na lavičce. Tento byl hlídkou probuzen, ale to se mu moc nelíbilo a začal se ke strážníkům chovat arogantně a vulgárně. Po zklidnění byla zjištěna jeho totožnost. Následně u jedenatřicetiletého muže z Velké nad Veličkou byla provedena dechová zkouška, která prokázala 3,58 promile alkoholu. Muž byl zřejmě trénovaný, protože chůze mu i přes jeho značnou opilost nečinila potíže a posléze odkráčel na vlakové nádraží. Nicméně jeho jednání bude dále řešeno uložením pokuty.

1.11.2014

Vloupání do chatky

V odpoledních hodinách přijali strážníci oznámení paní z Kyjova, že došlo ke vloupání do její chatky v zahrádkářské oblasti - Polámané. Vzhledem k tomu, že tyto případy řeší Policie ČR, bylo další šetření v této věci předáno jim.

1.11.2014

Dušičkové nehody

Hned 3 dopravní nehody byly strážníkům oznámeny během dušičkové soboty. K první došlo v 9.40 na Masarykově náměstí, kdy neopatrná řidička z Milotic narazila do dopravní značky a tuto ohnula. Škoda na vozidle naštěstí nevznikla.
Ve 13.40 došlo k další nehodě na parkovišti na ulici Žižkova, kdy při couvání řidička narazila do stojícího auta. Strážníci zjistili majitele vozidla, se kterým se řidička domluvila na náhradě vzniklé škody.
Ke třetí nehodě došlo na ulici Dobrovského ve 21 hodin, kdy řidič dodávky vyjel mimo vozovku. Cestou narazil do větví stromu, poté do sloupu veřejného osvětlení, následně do zaparkovaného vozidla, přejel chodník a zastavil jen několik desítek centimetrů od rodinného domu. Řidičem byl zjištěn pětadvacetiletý muž z Kyjova. Tento působil velmi nesoustředěně a roztěkaně, čímž vzbudil podezření, že je pod vlivem návykové látky. Což potvrdil a přiznal, že užil pervitin. Věc si k dalšímu šetření převzala Policie ČR. Strážníci navíc museli zajistit pracovníka, který odpojil sloup veřejného osvětlení.

1.11.2014

nehoda nehoda nehoda nehoda nehoda

Pohřešovaná dívka

V 7.15 hodin hlídka městské policie prováděla kontrolu vlakového nádraží, přičemž spatřila podezřelou dvojici - dívku a mladíka. Při kontrole totožnosti vyšlo najevo, že se jedná o patnáctiletou slečnu z Břeclavi, která je již několik dnů pohřešovaná a je v celostátním pátrání. Dívka byla předána Policii ČR k dalším úkonům.

1.11.2014Říjen 2014


Rvačka na náměstí

Krátce před půlnocí bylo strážníkům oznámeno, že na Masarykově náměstí dochází ke vzájemnému napadání asi 10 lidí. Po příjezdu na místo se situace již zklidňovala, strážníci od sebe raději oddělili hlavní aktéry konfliktu. Další šetření v této věci převzala Policie ČR.

31.10.2014

Kradl klubka nití

Ve 14 hodin vyjeli strážníci do OD Kaufland. Zde došlo k odcizení několika kusů klubek nití ze strany třiašedesátiletého muže z Věteřova. Tomuto byla za spáchanou krádež udělena bloková pokuta.

28.10.2014

Agresivní pacient

O půlnoci bylo přijato telefonní oznámení z nemocnice v Kyjově, že se zde nachází agresivní pacient, který ohrožuje ošetřující lékaře ostrým střepem. Hlídka po okamžitém příjezdu muže uklidnila a poté na místě setrvala po celou dobu jeho ošetření.

27.10.2014

Sebevrah

Asi půl hodiny po půlnoci bylo strážníkům oznámeno, že v telefonní budce na ulici Komenského se nachází muž, který vyhrožuje sebevraždou. Hlídka na místě nalezla čtyřiapadesátiletého muže z Náchoda. Muž byl zklidněn a posléze byla provedena dechová zkouška, která prokázala 1,58 promile alkoholu. K dalším úkonům byl předán Policii ČR a přivolanému lékaři.

27.10.2014

Krádež mobilního telefonu

Ve 23 hodin oslovila hlídku při běžné kontrole autobusového nádraží paní z Vlkoše s tím, že jí před malou chvílí někdo během návštěvy jednoho z místních barů odcizil mobilní telefon. Žena měla podezření na 3 muže, kteří seděli v její blízkosti a po chvíli z baru odešli. Paní bylo doporučeno obrátit se na Policii ČR a celou věc oznámit.

26.10.2014

Hody v Bohuslavicích

Během víkendu strážníci prováděli dohled nad hodovým průvodem v Bohuslavicích.

25.10.2014

Krádež v OD Kaufland

V 14.25 byla po oznámení vyslána hlídka do OD Kaufland, kde ostraha zadržela zloděje. Na místě byl zjištěn osmašedesátiletý muž, který odcizil několik kusů zboží. Muži byla na místě udělena bloková pokuta.

23.10.2014

Opilec na zastávce

V 10.47 bylo přijato oznámení, že na ulici Havlíčkova se na autobusové zastávce vyskytuje silně opilý a agresivní muž. Hlídka na místě zjistila známého problémového alkoholika z Kyjova. Tento byl uklidněn a poté převezen za doprovodu jednoho ze strážníků na záchytnou stanici do Brna.

22.10.2014

Přebrala na oslavě

Ve 20 hodin byli strážníci požádáni o součinnost při řešení ženy, která upadla na autobusovém nádraží. Tato byla při příjezdu hlídky naložena do sanity RZS, proto hlídka dále asistovala při ošetření v nemocnici. Jednalo se o čtyřiapadesátiletou ženu z Hýsel, která notně přebrala na oslavě. Dechovou zkouškou zjištěny 2 promile alkoholu.

21.10.2014

Podvedena o 2000,-Kč

V 15.15 zastavila hlídku při běžné kontrole prodavačka jednoho z místních obchodů, která strážníkům sdělila, že asi před dvěma hodinami byla okradena dvěma neznámými ženami. Vzhledem k časovému prodlení se na místě ani v okolí tyto osoby nenacházely. Jednalo se o 2 ženy snědší pleti, které při rozměňování peněz prodavačku podvedly o 2000,-Kč. Věc byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.

20.10.2014

Kradl čokoládu

Ve 14 hodin vyjeli strážníci do jedné místní prodejny potravin, kde se neznámý muž pokusil odcizit několik kusů čokolády v hodnotě 40 Kč, ale byl chycen. Hlídka na místě ztotožnila devětadvacetiletého muže z Ježova, kterému posléze udělila blokovou pokutu.

20.10.2014

Rvačka

Rvačka Rvačka Rvačka Rvačka

V 00.58 bylo přijato telefonické oznámení od obsluhy z jednoho místního baru, že zde dochází k potyčce mezi dvěma mladíky. Hlídka po příjezdu na místo oba třiadvacetileté podnapilé aktéry z Kyjova uklidnila. Dechová zkouška u mladíků prokázala 1.74 a 1.21 promile. Při potyčce bylo zničeno několik kusů vybavení baru. Celou věc si převzala k dalšímu šetření Policie ČR, která vzápětí přijela na místo.

19.10.2014

Srážka cyklisty s dodávkou

V 15 hodin došlo na ulici Havlíčkova k drobné srážce cyklisty se zde stojící dodávkou, kdy cyklista včas nezabrzdil a narazil do zadní části vozidla. Nárazem lehce poškodil zadní světlo dodávky. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Oba aktéři se na místě za přítomnosti strážníků dohodli na náhradě způsobené škody.

17.10.2014

Opilec na ČSAD

V 16.45 byl při kontrole kamerového systému na autobusovém nádraží zpozorován muž spící pod lavičkou na jednom z nástupišť. Strážníci na místě probudili a následně ztotožnili jednatřicetiletého muže z Ježova. Dechová zkouška u něj prokázala 3.53 promile alkoholu. Muž se po chvíli vzpamatoval, postavil na nohy a odešel domů. Celá věc bude dořešena po vystřízlivění.

16.10.2014

Dopravní nehoda

V 15.19 se na služebnu dostavil muž z Moravan oznámit, že mu na parkovišti u prodejny LIDL nacouvala do jeho vozidla neznámá žena, přičemž poškodila blatník a zadní světlo. Na kamerovém záznamu je celý střet vozidel zaznamenán. Z tohoto důvodu byl oznamovatel posléze odeslán celou věc nahlásit i na Policii ČR.

16.10.2014

Odcizená kabelka

V 10.30 se na služebnu dostavila žena z Vracova, která oznámila, že před několika minutami zapomněla na lavičce na Masarykově náměstí kabelku. V této kromě dokladů měla i mobilní telefon a hotovost asi 10 000,-Kč. Strážníci okamžitě prověřili okolí, ale pachatele, který by mohl kabelku odcizit, se nalézt nepodařilo. Přestože byla na místo okamžitě vyslána hlídka, kabelku ani případného pachatele se na místě ani v okolí nalézt již nepodařilo. Nyní se prověřuje kamerový záznam a celá věc byla k dalšímu šetření předána Policii ČR.

16.10.2014

Opilec v kanceláři

Před 10 hodinou byli strážníci požádáni o příjezd hlídky do jedné z kanceláří a ulici Jungmannova, kde se má nacházet opilý muž, který obtěžuje přítomnou zaměstnankyni. Na místě byl zjištěn problémový opilý třiašedesátiletý muž z Moravan. Tento již v péči přivolaných policistů a s nasazenými pouty. Věc dále řeší Policie ČR.

16.10.2014

Požár domu

Požár Požár Požár Požár

O půlnoci bylo přijato telefonické oznámení, že v Boršově v ulici Za Humny vypukl požár jednoho z domů. Po příjezdu hlídky na místě již zasahovalo osm jednotek hasičů snažících se požár uhasit. To se jim po chvíli povedlo. Dům byl naštěstí již několik let neobydlený. Příčina požáru zatím nebyla zjištěna. Strážníci poté v průběhu noci na daném místě prováděli pravidelné kontroly.

14-15.10.2014

Asistence strážníků

V 09.43 byla vyslána hlídka na žádost Policie ČR do Bohuslavic. Zde probíhalo ošetření místní ženy trpící akutní psychózou. Hlídka na místě asistovala po celou dobu základního vyšetření této ženy ze strany zdravotníků a následně byla paní za doprovodu jednoho ze strážníků převezena do psychiatrické léčebny v Brně.

13.10.2014

Potyčka mezi hosty

Ve 21 hodin byla přijata žádost od Policie ČR, aby hlídka provedla kontrolu místního baru, kde mělo dojít k potyčce mezi hosty. Vzájemné fyzické napadení dvou mužů vyvrcholilo krvavým zraněním jednoho z nich. Zraněný muž, zároveň útočník, byl již v době příjezdu hlídky ošetřován přivolanou rychlou záchrannou službou. Strážníci zajistili svědky této události a spolu se všemi zjištěnými poznatky věc předali k dalšímu šetření Polici ČR.

12.10.2014

Vykradení osobního automobilu

Během noci neznámý pachatel vykradl na ulici Bezručova jeden ze zde parkujících osobních automobilů. Věc nyní řeší Policie ČR.

12.10.2014

Kradl mletou papriku

V 09.18 bylo na služebně přijato oznámení z prodejny LIDL, že chytili zloděje. Na místě strážníci zjistili známého problémového muže ze Šardic, který odcizil sáček mleté papriky. Za tento přestupek byla muži udělena bloková pokuta.

12.10.2014

Krádež v OD Kaufland

V 08.46 vyjela hlídka po oznámení do OD Kaufland, kde ostraha chytila zloděje, který odcizil parfém do automobilu. Strážníci na místě zjistili čtyřiadvacetiletého mladíka z Nenkovic. Věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

12.10.2014

Opilec na zastávce

V 03.48 bylo přijato telefonické oznámení, že na autobusovém nádraží v Kyjově se na jedné ze zastávek nachází ležící muž v silně podnapilém stavu, který není schopen pohybu. Strážníci na místě zjistili sedmnáctiletého mladíka z Vlkoše, u kterého provedená dechová zkouška prokázala 2,08 promile. Následně byli vyrozuměni mladíkovi rodiče, kteří si pro svého synáčka po chvíli přijeli a odvezli jej domů.

12.10.2014

Krvácející zranění

V 03.45 byl při kontrole v okolí baru Tropic zpozorován muž mávající na hlídku s poraněnou rukou. Strážníci na místě zjistili, že před barem došlo k drobné potyčce mezi tímto zraněným šestadvacetiletým mužem a jeho osmadvacetiletým sokem. Napadený nechtěl věc dále řešit a taktéž odmítl lékařské ošetření. Z tohoto důvodu byla muži na místě alespoň ošetřena zraněná ruka jedním ze strážníků.

11.10.2014

Alkohol a mladiství

Ve 22 hodin vyjeli strážníci po oznámení do jednoho z místních barů, kde mělo docházet k nalévání alkoholu nezletilým osobám. Na místě bylo potvrzeno, že oznámení se zakládá na pravdě, jelikož zde po příjezdu strážníků vesele popíjelo alkohol několik přítomných mladistvých. Tito byli podrobeni dechové zkoušce, která prokázala u všech hodnoty okolo 1 promile. Posléze bylo zjištěno, že alkohol poskytovala nezletilým osobám obsluha na baru, které byla následně za tento přestupek udělena bloková pokuta.

10.10.2014

Pospával na lavičce

V 7.00 při běžné pěší obchůzce v městském parku hlídka zpozorovala muže spícího na lavičce. Tento pravděpodobně dospával bujaré noční popíjení alkoholu. Strážníci spícího muže probudili, řádně poučili a posléze odeslali směrem k domovu. Věc je dále v šetření.

8.10.2014

Srážka automobilu cyklistkou

V 9 hodin došlo na ulici Komenského ke střetu osobního automobilu s cyklistkou. Čtyřiačtyřicetiletý řidič vozidla při jízdě nedbal zvýšené opatrnosti a přehlédl třiasedmdesátiletou paní jedoucí na kole, kterou poté srazil. Žena byla s drobnými zraněními převezena na ošetření do nemocnice. Strážníci na místě setrvali až do doby příjezdu Policie ČR, které byla celá věc předána k dalšímu šetření.

6.10.2014

Napadení

V 15 hodin bylo strážníkům oznámeno, že na ulici Újezd došlo k napadení ženy nějakým zanedbaným mladíkem, který ji snad měl i pobodat nějakým předmětem. Oba účastníci ovšem do příjezdu strážníků z místa utekli. Hlídka provedla kontrolu okolí a až po delší době nalezla zraněnou dívku v osobním vozidle na parkovišti u místní restaurace. Dívka byla zraněná a viditelně pod vlivem návykových látek. K vozidlu se dostavili rodiče dívky, kteří ji převezli na ošetření do nemocnice. Věc byla k dalšímu šetření předána Policii ČR.

5.10.2014

Odcizil dioptrické brýle

Ve 12 hodin strážníci vyjížděli k oznámení, že v prodejně Kaufland došlo ke krádeži. Na místě byl zkontrolován podezřelý muž, u kterého se našly odcizené dioptrické brýle. Devětapadesátiletému muži z Archlebova byla na místě uložena bloková pokuta.

5.10.2014

Vykradené zahradní chatky

V posledních dnech strážníci zaznamenali několik stížností na nezvané návštěvníky, kteří se vloupávají do zahradních chatek. Častým terčem jsou zahrádkářské kolonie v Polámaných, Slínech i na Chobotech. Poslední případ je z 11.10. kdy došlo ke vniknutí do chaty v zahrádkách na Vinohradech. Všechny případy řeší Policie ČR.

4-11.10.2014

Až moc drahá čokoláda

V 17.20 byli strážníci přivoláni do OD Kaufland, kde jeden ze zákazníků snědl čokoládu a tuto nezaplatil. Na místě byla jedenačtyřicetileté ženě z Ratíškovic uložena pokuta.

4.10.2014

Dopravní nehoda

Nehoda Nehoda Nehoda Nehoda

V 18.15 bylo přijato oznámení, že na ulici Strážovská došlo ke střetu 3 osobních vozidel. Vzhledem k tomu, že jeden z účastníků nehody si stěžoval na bolest hlavy a hrudníku, byla na místo přivolána sanita RZS. Do příjezdu Policie ČR a po celou dobu šetření, strážníci na místě usměrňovali dopravu.

3.10.2014

Nehoda 3 vozidel

Nehoda Nehoda Nehoda

Krátce před 13 hodinou hlídka Městské policie zjistila, že na ulici Svatoborská směrem ke Kauflandu došlo k drobné nehodě 3 osobních aut. Věc byla oznámena Policii ČR. Do jejich příjezdu strážníci na místě usměrňovali dopravu.

1.10.2014

Do školy s "trávou"

marihuana

V 10 hodin oznámil ředitel jedné ze základních škol, že u třináctileté žákyně našel balíček s podezřelou sušenou rostlinou. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o marihuanu, kterou dívka sehnala přes jiného spolužáka. Na místo tedy byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

1.10.2014

Oděn jen do závěsu

Krátce po 8 hodině byli strážníci přivoláni na ubytovnu, kde se dle sdělení správce nachází nahý muž, který je zahalen pouze do sprchového závěsu a chová se značně podivně. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o dvaatřicetiletého muže z Prahy, který zcela zjevně trpí psychickými problémy. Na místo byla proto přivolána sanita RZS s lékařem. Muž byl následně převezen do psychiatrické léčebny.

1.10.2014

na začátek stranyZáří 2014


Dívka v pátrání

V 07.14 hlídka při běžné kontrole spatřila u prodejny LIDL dívku, která odpovídá popisu hledané osoby, která je v celostátním pátrání. Tato se spolu s přítelem při spatření hlídky dala okamžitě na útěk. Ovšem strážníkům neunikli. Následně byla mladá slečna z Vracova převezena a předána k dalším úkonům Policii ČR.

30.9.2014

Krádež v Kauflandu

Ve 21 hodin vyjeli strážníci do OD Kaufland, kde ostraha zadržela zlodějku, která odcizila svítilnu v hodnotě 90 Kč. Jednalo se o sedmatřicetiletou ženu z Nesovic. Za spáchaný přestupek strážníci ženě uložili blokovou pokutu.

28.9.2014

Pálil kabely v kukuřici

V 16.40 bylo přijato oznámení, že u cyklostezky směrem ke Skoronicím pálí v kukuřici nějaký muž kabely a televizi. Hlídka na místě zjistila známého problémového muže z Kyjova, který se k podobným excesům uchyluje docela často. Po zjištění dalších skutečností k této věci bude muž dořešen uložením pokuty.

27.9.2014

Napadení v baru

Ve 04.00 vyjeli strážníci po oznámení do jednoho z místních barů. Zde osmnáctiletý mladík z Kyjova fyzicky napadl šestadvacetiletého muže, rovněž z Kyjova. Napadený byl ještě před příjezdem hlídky odvezen přivolanou rychlou záchrannou službou se zraněním na ošetření do nemocnice. Strážníci na místě zjistili svědky této události a následně celou věc spolu se všemi dalšími zjištěnými skutečnostmi předali k dořešení Policii ČR.

27.9.2014

Pobodání nožem

Chvíli před půlnocí bylo na služebně Městské policie telefonicky oznámeno, že v jednom z místních barů došlo ke vzájemné rozepři dvou mužů, které vyvrcholilo pobodáním jednoho z nich. Po příjezdu hlídky na místo byla zraněnému muži s bodnou ranou v krku ihned přivolána sanita, která jej odvezla na ošetření do nemocnice. Strážníci následně zabezpečili místo činu a zajistili svědky. Poté na místě setrvali až do doby příjezdu Policie ČR, která si celou věc se všemi zjištěnými skutečnostmi převzala k dalšímu šetření.

26.9.2014

Krádež LIDL

Ve 13 hodin bylo přijato oznámení z prodejny LIDL, že zde ostraha chytila zloděje. Strážníci na místě zjistili známého problémového zlodějíčka ze Sobůlek. Věc byla vyřešena uložením blokové pokuty.

26.9.2014

Ležel na chodníku

V 17.40 bylo na služebně přijato telefonní oznámení, že na ulici Jiráskova leží na chodníku neznámý muž, zřejmě v podnapilém stavu. Hlídka na místě nalezla silně opilého devětapadesátiletého muže z Ostrovánek. Tento byl následně převezen přivolanou sanitou na ošetření do nemocnice. Celá věc bude po vystřízlivění dořešena.

25.9.2014

Krádež řetězu

V 15 hodin vyjeli strážníci do prodejny PENNY, kde chytili zloděje. Na místě hlídka ztotožnila šestašedesátiletého muže ze Syrovína, který odcizil řetěz z motorové pily. Muži byla následně udělena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

23.9.2014

Zbraň ve škole

Pistole v ZŠ

Ve 12.58 byla přijata žádost ředitele místní základní školy o okamžitý příjezd hlídky. Ve škole učitelé přistihli jednoho z žáků, který přinesl do třídy střelnou zbraň - pistoli. Strážníci na místě zjistili, že se jedná pouze o zbraň plynovou, kterou vzal mladík z domova. Naštěstí nebyla zbraň nabita a nedošlo k žádnému zranění. O této události byli posléze informováni rodiče žáka, se kterými vedení školy bude věc dále řešit.

22.9.2014

Odchyt bobra

odchyt bobra odchyt bobra
  více fotografií  >>

Krátce po 8 hodině byli strážníci požádáni pracovníky firmy VaK o pomoc při odchytu bobra, který po vypuštění jedné z nádrží zůstal na dně a nyní se sám nemůže dostat ven. Strážníkům se podařilo bobra odchytit a vynést z nádrže. Venku byl opět vypuštěn do vody a spokojeně odplaval. Přestože bobr byl pořádný cvalík, odchyt byl proveden tak profesionálně, že nedošlo k žádnému zranění.

19.9.2014

Opilec na chodníku

V 15 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Kollárova leží nějaký muž na chodníku. Na místě byl zjištěn opilý osmapadesátiletý muž z Kyjova. Hlídkou byl doprovozen do místa bydliště a po vystřízlivění, bude muži uložena pokuta.

16.9.2014

Prodejci obtěžovali nájemníky

Krátce před 11 hodinou byli strážníci přivoláni na sídliště U vodojemu, kde 2 mladí muži obtěžují nájemníky s nabídkou změny dodavatele energií. Tito byli nalezeni již venku, hlídkou byli poučeni o zákazu podomního prodeje a nabízení služeb. Na místě jim byla uložena bloková pokuta.

15.9.2014

Přívalové deště

povodeň2014 povodeň2014
  více fotografií  >>

Opravdu krušnou noc zažili strážníci v pátek 12.9. Vlivem přívalových srážek, které zvedly hladinu většiny toků v České republice, došlo i ke zvýšenému průtoku v říčce Kyjovce. Strážníci průběžně již od odpoledních hodin monitorovali stav Kyjovky jak v Kyjově, tak Bohuslavicích a situaci u jezu v Boršově. Vlivem sílících dešťů a velkého množství naplavenin, došlo k ucpání stavidla. Větve, klády a další nepořádek zapříčinily, že stavidlo nešlo zvednout, proto byla na místo vyslána vyprošťovací technika firmy VaK. Ve spolupráci s hasiči byl splav po několika hodinách vyčerpávající práce vyčištěn a vrata stavidla otevřena. Promočení strážníci na místě až do ranních hodin nepřetržitě monitorovali situaci a pomáhali s uvolňováním stavidla. O náročnosti situace svědčí nejen přiložené fotografie, ale i fakt, že v místě uvízla i dvě auta hasičů, která musela být posléze vyproštěna dalším vozidlem. Tímto děkujeme jak hasičům, tak i pracovníkům firmy VaK za spolupráci.

12.9.2014

Záchrana seniora

Ve 14.30 byli strážníci požádáni o pomoc při otevření bytu staršího muže na ulici Nerudova, který leží bezvládně přímo za vstupními dveřmi. Na místo spolu se strážníky byli vysláni i hasiči a lékař RZS. Dveře byly otevřeny a muž byl převezen na ošetření do nemocnice.

8.9.2014

Pokus o krádež vozidla

V 9 hodin bylo na služebně přijato oznámení od pána z Kyjova, že se mu přes noc někdo pravděpodobně pokusil odcizit jeho osobní automobil parkující na ulici Kollárova. Pachatele ovšem zastrašil alarm umístěný ve vozidle. Oznamovateli bylo doporučeno věc nahlásit na Policii ČR. Strážníci nyní vyhodnocují kamerové záznamy.

7.9.2014

Víkend

I tento víkend strážníci kontrolovali restaurace i herny, především se zaměřovali na nalévání alkoholu mladistvým. Dále řešili několik stížností na rušení nočního klidu, zklidňovali hlučné návštěvníky nočních podniků a mírnili mládence posilněné kapkou alkoholu, kteří se chtěli prát. Taktéž bylo řešeno několik přestupků proti veřejnému pořádku.

5-6.9.2014

Krádež mobilního telefonu

Ve 03.30 se na služebnu dostavila paní z Kyjova oznámit, že jejímu synovi někdo odcizil mobilní telefon v celkové hodnotě 4000 Kč. Ke krádeži mělo dojít během noci v jednom z místních barů na ulici Komenského. Oznamovatelka byla poučena o možnosti dalšího postupu a poté odeslána celou věc nahlásit na Policii ČR.

5.9.2014

Opilec jel na záchytku

Ve 14 hodin vyjeli strážníci na ulici Havlíčkova, kde se nacházel muž v silně podnapilém stavu s tržným zraněním na hlavě. Jednalo se o známého místního problémového opilce, který byl hlídkou převezen na ošetření do nemocnice a následně za doprovodu jednoho ze strážníků na záchytnou stanici do Brna. Celá věc bude dořešena po vystřízlivění.

5.9.2014

Opilec ležící na zemi

Ve 21 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Polní leží na zemi nějaký opilec. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o známého problémového narkomana, který je navíc nakažen hepatitidou typu C. Tento byl probuzen a z místa následně ihned vykázán, čehož uposlechl.

3.9.2014

Kradl žárovky

V 19.33 byla vyslána hlídka do OD Kaufland, kde ostraha chytila zloděje. Na místě byl zjištěn osmatřicetiletý muž z Nechvalína, který odcizil dvě žárovky v celkové hodnotě 200 Kč. Věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

3.9.2014

Soustavné okrádání

V 9.20 se na služebnu Městské policie dostavila paní z Kyjova podat oznámení, že v posledních měsících se jí z bytu pravidelně ztrácí peníze, šperky a dokonce i několik kusů spodního prádla. Způsobená škoda je nyní v řádu desítek tisíc korun. Paní bylo doporučeno ihned provézt výměnu zámku a následně celou věc oznámit na Policii ČR.

2.9.2014

Záměrné poškození

V 15 hodin vyjeli strážníci do místní drogerie, kde došlo k poničení, přesněji rozřezání několika kusů pracích prášků. Pachatelkou byla neznámá žena, která je ovšem při celém svém konání zaznamenána na bezpečnostní kameře umístěné v prodejně. Žena způsobila škodu v celkové výši 1548 Kč. Celá věc se dále šetří.

1.9.2014

na začátek stranySrpen 2014


Rozbili skleněnou výplň

V 06.40 bylo na služebně Městské policie oznámeno, že neznámá dvojice mladíků právě rozbila skleněnou výplň vstupních dveří v jednom z místních barů. Díky včasnému zásahu strážníků byli oba mladíci ve věku pětadvaceti let, bydlící v Miloticích, po chvíli dle popisu nalezeni nedaleko baru. Tito se ke svému činu doznali a následně uvedli, že jsou ochotni způsobenou škodu uhradit. Věc je nyní v dalším šetření.

31.8.2014

Rvačka

V 01.20 bylo přijato telefonické oznámení, že v jednom z místních barů dochází ke rvačce dvou podnapilých mužů. Hlídka po příjezdu na místo vyhrocenou situaci ihned uklidnila a oba mladíky z Kyjova a Žeravic z baru vykázala. Tito při svém dovádění navíc rozbili i vstupní dveře. Posléze přijela na místo hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

29.8.2014

Pád mladé cyklistky

V 19 hodin byli strážníci při kontrole okolí prodejny PENNY svědky pádu mladé cyklistky. Tato si při pádu způsobila lehké odřeniny a drobné poranění na hlavě. Z tohoto důvodu hlídka třiadvacetiletou dívku převezla na ošetření do nemocnice. Po provedeném ošetření bylo zjištěno, že je dívka v naprostém pořádku.

29.8.2014

Opilec na náměstí

V 11.40 vyjela hlídka na náměstí T.G.M., kde se nacházel místní problémový alkoholik, opět v silně opilém stavu, který vzbuzoval veřejné pohoršení u kolemjdoucích osob. Strážníci muže probudili a poté z místa vykázali.

29.8.2014

Poškozoval a kradl

V 10.58 vyjela hlídka na žádost Policie ČR do jedné místní herny, kde došlo k poškození výherního automatu a následné krádeži mobilního telefonu ze strany neznámého pachatele. Obsluha muže při činu ovšem zpozorovala a tento poté z místa ihned utekl. Posléze na místo přijela Policie ČR, která si celou věc i se všemi zjištěnými skutečnostmi převzala k dalšímu šetření.

29.8.2014

Krádež ze zahrádky

V 09.45 bylo přijato oznámení od pána z Kyjova, že mu neznámý muž, kterého ovšem zahlédl, odcizil z jeho zahrádky v Polámaných dva králíky a několik dalších kusů zeleniny a brambor. Strážníci díky podanému popisu a místní znalosti zloděje rozpoznali. Nyní je věc v dalším šetření. Z důvodů krádeží na zahrádkách strážníci již provádějí častější kontroly těchto lokalit.

28.8.2014

Opilec

V 16.50 bylo na služebně oznámeno, že na ulici Komenského se na zemi plazí nějaký opilec. Hlídka na místě zjistila silně podnapilého pětapadesátiletého muže ze Svatobořic. Dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 2.78 promile. Opilec byl řádně poučen, postavil se na nohy a odešel na ubytovnu Trifin, kde nyní bydlí. Věc bude posléze dořešena.

27.8.2014

Drobná dopravní nehoda

V 08.46 bylo přijato telefonní oznámení, že na jednom místním parkovišti v Kyjově došlo k drobné dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Účastníci nehody se nebyli schopni domluvit na škodě. Z tohoto důvodu musela být na místo přivolána Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

27.8.2014

Stačila chvíle

V 12.23 bylo přijato telefonické oznámení od muže, který dopoledne prováděl nakládku zboží u OD Skleňák na ulici Jungmannova. Ve spěchu zde při odjezdu zapomněl svůj batoh, ve kterém bylo několik kusů elektroniky, mezi nimi i tablet a notebook. Po tomto zjištění kontaktoval pracovníky obchodního domu. Tito batoh nalezli, ale již z něj někdo odcizil část věcí. Celá krádež byla natočena na zde umístěnou kameru, o které zlodějíček nevěděl. Dle místní znalosti strážníků byl pachatel krádeže rozpoznán a nyní probíhá další šetření, které je již v kompetenci Policie ČR.

26.8.2014

Opilý zasedl za volant

O půlnoci byl při kontrole kamerového systému na náměstí T.G.M. zjištěn vrávorající muž, jak nasedá do zaparkovaného vozidla a pokouší se odjet. Strážníci za mužem ihned vyrazili. Dostihli jej na ulici Svatoborská. Za volantem byl zjištěn opilý třiačtyřicetiletý muž ze Želetic. Dechová zkouška u něj prokázala 2.51 promile alkoholu. Z tohoto důvodu byla celá věc předána k dalšímu šetření Policii ČR.

23.8.2014

Krádež materiálu

Ve 20.44 bylo přijato telefonní oznámení s podezřením na krádež materiálu z jedné místní firmy v Kyjově. Dále bylo oznámeno, že vozidlo, do kterého byl odcizený materiál naložen, parkuje u nedalekých garáží vedle šroubáren. Hlídka na místě toto vozidlo nalezla a zajistila jej i spolu s několika pachateli této krádeže, všichni z Kyjova. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestný čin krádeže, byla na místo přivolána Policie ČR, která si muže spolu se všemi zjištěnými skutečnostmi převzala a nyní věc dále šetří.

23.8.2014

Rvačka hostů

V 16.33 vyjela hlídka na žádost Policie ČR do jedné z místních hospod, kde docházelo ke rvačce mezi hosty. Po vzájemné neshodě se zde do sebe pustili dva muži. Došlo na rozbití jednoho kusu skleněného půllitru a roztržení trička. Celou věc si posléze převzala Policie ČR k dalšímu šetření.

23.8.2014

Krádež slunečních brýlí

Ve 14 hodin vyjeli strážníci do OD Kaufland, kde ostraha chytila zloděje. Na místě byla hlídkou zjištěna teprve jednadvacetiletá mladá žena z Vřesovic, která odcizila sluneční brýle v celkové hodnotě 140 Kč. Celá věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

23.8.2014

Potyčka

Nad ránem okolo 4 hodiny hlídka při kontrole ulice Komenského zpozorovala potyčku dvou mužů. Docházelo zde ke vzájemnému fyzickému napadání osmnáctiletého mladíka a jednatřicetiletého muže, oba z Kyjova. Starší muž zde bránil čest jedné z dívek, kterou měl mladší muž fyzicky napadnout. Strážníci danou situaci uklidnili a oba rváče z místa vykázali. Celá věc bude se všemi dořešena po vystřízlivění.

23.8.2014

Zmatený muž

Ve 22.20 bylo na služebně přijato oznámení, že na náměstí se potuluje neznámý postarší muž, který vykazuje známky silné zmatenosti. Jednalo se o sedmdesátiletého muže ze Ždánic, u kterého bylo zjištěno, že utekl z nemocnice v Hodoníně. Muž byl posléze odvezen přivolanou hlídkou Policie ČR zpět do nemocnice, odkud utekl.

18.8.2014

Agresivní zákazník

Ve 13 hodin bylo z prodejny stavebnin na ulici Havlíčkova přijato oznámení, že zde došlo k excesu ze strany nespokojeného zákazníka. Tento neznámý muž z Uherského Hradiště byl silně agresivní a svou zlost si vybíjel na jiném devětačtyřicetiletém muži z Kyjova, kterého nejprve vulgárně napadal, poté jej udeřil kamenem do krku a aby toho nebylo málo, tak napadenému muži dalším kamenem rozbil přední sklo na automobilu. Strážníci na místě zjistili všechny skutečnosti, které poté předali k dalšímu šetření přivolané hlídce Policie ČR.

18.8.2014

Agresivní podnapilá žena

Ve 20 hodin bylo na služebně přijato telefonické oznámení z ubytovny TRIFIN, že jedna z ubytovaných žen vulgárně napadá ostatní nájemníky. Hlídka na místě zjistila silně podnapilou šestapadesátiletou ženu ze Svatobořic. Dechovou zkouškou u ní byla naměřena hodnota 2.37 promile. Opilou ženu se strážníkům nepodařilo uklidnit a z tohoto důvodu byla následně převezena na záchytnou stanici do Kroměříže.

18.8.2014

Ukradl brýle

V 16.15 vyjeli strážníci po oznámení do OD Kaufland, kde ostraha chytila zloděje, který odcizil brýle v hodnotě 166 Kč. Sedmdesátiletému muži z Kyjova byla za spáchanou krádež udělena bloková pokuta.

18.8.2014

Drobná dopravní nehoda

V 09.40 se na služebnu dostavil muž z Kyjova, který oznámil, že se právě stal svědkem dopravní nehody na parkovišti Žižkova, kde řidička osobního automobilu nezvládla parkování a nabourala do jiného stojícího vozidla. Následně byla hlídkou zjištěna totožnost této řidičky, která byla spolu s dalšími poznatky předána Policii ČR k dalšímu šetření.

18.8.2014

Kradla čokoládu

V 9.30 vyjeli strážníci do prodejny PENNY, kde chytili zloděje. Na místě byla hlídkou zjištěna žena z Kyjova, která se pokusila odcizit několik kusů čokolády. Za tento přestupek byla ženě udělena bloková pokuta.

16.8.2014

Poškození laku na vozidle

V 8 hodin se dostavil na služebnu pán z Kyjova oznámit, že mu přes noc někdo úmyslně poškodil lak na jeho vozidle, které bylo zaparkováno na náměstí T.G.M.. Jelikož se jedná o poškození přesahující částku 5000 Kč, bylo muži doporučeno, aby celou věc oznámil na Policii ČR. Strážníci nyní prověřují kamerové záznamy.

16.8.2014

Opilý za volantem

O půlnoci hlídka při běžné kontrole ulice Svatoborská zpozorovala nejistě se potácejícího muže, který po chvíli nasedl do svého zaparkovaného osobního automobilu a začal odjíždět. Na to strážníci ihned zareagovali a vozidlo vzápětí zastavili. Dechová zkouška u čtyřiačtyřicetiletého muže z Kyjova prokázala 2,01 promile alkoholu. Opilý řidič byl posléze předán k dalším úkonům Policii ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

15.8.2014

Vykradení automobilu

Ve 14 hodin přišel na služebnu Městské policie pán z Kyjova oznámit, že během noci na ulici Čelakovského někdo vykradl osobní automobil jeho bratra. Oznamovateli bylo doporučeno celou věc ihned nahlásit na Policie ČR.

15.8.2014

Povaloval se na náměstí

Ve 21 hodin bylo přijato telefonní oznámení, že na náměstí T.G.M. leží na zemi nějaký opilec. Strážníci na místě opravdu zjistili silně opilého pětačtyřicetiletého muže až z daleké obce Háj ve Slezku. Tento se po příjezdu hlídky postavil na nohy a následně odcestoval přivolanou TAXI službou. Věc se dále řeší.

14.8.2014

Nahý a špinavý

Krátce po 7 hodině byli strážníci upozorněni na zcela nahého muže, který se pohybuje na ulici Mezi mlaty. Muž byl nalezen poblíž nedalekého baru, jehož zaměstnanci poskytli muži aspoň tričko a trenýrky. Muž byl silně znečištěn výkaly, včetně svého oblečení, které měl odložené opodál. Jednalo se o pětačtyřicetiletého muže z Polska. Tento byl sice opilý, ale schopen chůze, proto byl z místa vykázán. Odešel na ubytovnu, kde se musí dát po bujaré noci do pořádku. Věc strážníci dále řeší.

13.8.2014

Drobná nehoda

Krátce před 17 hodinou byla zjištěna poškozená dopravní značka na Masarykově náměstí. Příčinou byla neopatrnost zatím neznámého řidiče, který z místa nehody ujel. Nicméně díky svědkům a kamerovému záznamu se podařilo zjistit registrační značku vozidla, proto byla věc k dalšímu šetření předána Policii ČR.

12.8.2014

Usnul na chodníku

V 19 hodin při kontrole autobusového nádraží strážníci nalezli na chodníku spícího muže. Jedná se o místního devětašedesátiletého bezdomovce. Tento jako obvykle opilý, hlídkou byl probuzen a vykázán z místa. Po vystřízlivění s ním bude věc dále řešena.

11.8.2014

Krádež v Kauflandu

V 17.20 bylo strážníkům telefonicky oznámeno z OD Kaufland, že při krádeži byl přistižen muž. Jednalo se o jedenapadesátiletého muže z Kyjova. Tomuto byla za drobnou krádež uložena bloková pokuta.

11.8.2014

Vloupání do vozidla

Krátce před 11 hodinou bylo strážníkům oznámeno, že došlo k vloupání do osobního vozidla na ulici Čelakovského. Věc dále šetří Policie ČR.

10.8.2014

Vydařené rande

V 7.30 se na služebnu Městské policie dostavil čtyřiatřicetiletý muž z Bohuslavic, který uvedl, že včera večer měl schůzku s dívkou z Uhřic. Poté co opustila jeho byt, ovšem zjistil, že mu z peněženky zmizely i 4 000,-Kč. Dívka proto byla strážníky telefonicky kontaktována. Uvedla, že se jedná o nedorozumění a peníze vrátí. Pokud toto neučiní, bude věc předána k dalšímu šetření Policii ČR.
Tímto nabádáme všechny občany k ostražitosti při jednání s cizími lidmi. Nepouštějte nikoho do bytu a nenechte se zmást sebelepší historkou, kterou by z Vás vylákali peníze.

10.8.2014

Opět opilá žena

Ve 20.40 bylo strážníkům oznámeno, že na ulici Mezi mlaty leží na zemi žena. Jednalo se o známou alkoholičku, kterou strážníci řešili již několikrát. I tentokrát velmi opilá - dechová zkouška prokázala úctyhodných 3,73‰. Žena byla převezena na ošetření do nemocnice a poté na záchytku do Brna.

8.8.2014

Krádež v Lidlu

Ve 13 hodin bylo přijato oznámení, že v prodejně LIDL byl při krádeži přistižen muž. Jednalo se o třiapadesátiletého muže z Kyjova, kterému na místě byla uložena bloková pokuta.

8.8.2014

Nebezpečný had

V odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni do rodinného domu na ulici Boršovská, kde se má na zahradě vyskytovat had. Na místě odchycena vystrašená užovka, tato na odlehlém místě opět vypuštěna do přírody.

7.8.2014

Opilec na zastávce

Před 14 hodinou byli strážníci přivoláni k opilému muži, který vyspával na lavičce na autobusovém nádraží. Muž byl probuzen a odeslán prospat se k domovu. Po vystřízlivění bude jeho chování dořešeno.

7.8.2014

Ustlal si před hospodou

Krátce po 16 hodině byli strážníci přivoláni k opilému muži, který leží před restaurací U zubra. Na místě byl ztotožněn čtyřiačtyřicetiletý muž ze Bzence, který byl natolik opilý, že nebyl schopen komunikace ani chůze. Dle obsluhy restaurace vypil venku láhev vodky, kterou si přinesl. Na místo musela být přivolána sanita RZS, která muže převezla na ošetření do nemocnice.

1.8.2014

Krádež v PENNY

Ve 13.45 hodin bylo na služebnu Městské policie oznámeno, že došlo k drobné krádeži v prodejně PENNY. Na místě bylo zjištěno, že pachatelem je teprve patnáctiletý mladík z Kyjova. Na místě mu byla uložena pokuta a navíc jeho jednání bylo oznámeno sociální kurátorce.

1.8.2014

Muž s psychickou poruchou

Krátce po 9 hodině byli strážníci přivoláni do prodejny textilu na ulici Nerudova, kam přišel podivně se chovající muž. Strážníci na místě zjistili, že muž evidentně trpí nějakou psychickou poruchou, mluvil zmateně a choval se paranoidně. Na místo byla přivolána sanita RZS, která muže převezla na ošetření a následně do Psychiatrické léčebny v Brně.

1.8.2014

na začátek stranyČervenec 2014


Opilá žena

Ve 22.30 strážníci na chodníku u autobusového nádraží nalezli ženu spící na chodníku. Jednalo se o místní ženu - alkoholičku. Tato byla probuzena a odeslána k domovu, věc bude dále řešena po vystřízlivění.

30.7.2014

Ohlásil sebevraždu

Krátce po 21 hodině bylo strážníkům oznámeno, že na autobusovou zastávku má přijet devětadvacetiletý muž, který se může pokusit o sebevraždu. K muži byl přivolán lékař RZS, který zhodnotil jeho psychický stav.

28.7.2014

Okraden o toluen

Ve 13.30 hodin pracovník jedné místní banky oznámil, že k nim vběhl rozrušený mladík, který uvedl, že jej pronásleduje skupinka mužů. Tito jej měli napadnout a poté okrást přímo na autobusovém nádraží. Strážníci zjistili, že oznamovatelem je osmatřicetiletý muž z Nechvalína - dobře známý narkoman. Tento uvedl, že byl napaden 4 mladíky a okraden o kanystr s toluenem a další věci. Díky svědkům se pachatele podařilo najít v nedalekém baru, kdy bylo zjištěno, že se jedná o podobné výtečníky jako oznamovatel. Mladíci i kanystr s toluenem byly předány přivolané hlídce Policie ČR, která se případem dále zabývá.

28.7.2014

Krádež v Kauflandu

V 8 hodin vyjeli strážníci do OD Kaufland, kde pracovník bezpečnostní služby přistihl ženu při krádeži. Na místě byla hlídkou ztotožněna osmnáctiletá dívka z Ostrovánek, která odcizila několik kusů zboží. Posléze bylo ovšem zjištěno, že tato dívka není schopna samostatně jednat a byla zbavena svéprávnosti. Z tohoto důvodu byla kontaktována její opatrovnice, která si ji následně odvezla domů.

27.7.2014

Potyčka v baru

V 01.29 byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka do jednoho z místních barů, kde došlo ke vzájemné potyčce mezi dvěma muži. Hlídka na místě zjistila oba aktéry a to dvaapadesátiletého muže z Kyjova, který se dostal do sporu s pětačtyřicetiletým mužem, taktéž z Kyjova. Jednalo se pouze o drobnou výměnu názorů, při které došlo k roztržení trička u jednoho z mužů. Za přítomnosti hlídky se věc vysvětlila a škoda byla poškozenému uhrazena.

27.7.2014

Opilec

V 10.23 bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Tyršova se na zemi povaluje nějaký zraněný, či opilý muž. Hlídka na místě zjistila spícího a silně podnapilého muže z Vracova, nyní bydlícího na ubytovně Havlíčkova. Provedenou dechovou zkouškou byla opilci naměřena hodnota 2,63 promile. Následně jej strážníci postavili na nohy a z místa vykázali směrem k domovu. Po vystřízlivění bude muži uložena pokuta.

26.7.2014

Kradl krabicové víno

V 20.34 bylo přijato telefonické oznámení z OD Kaufland, že zde mají zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn devětačtyřicetiletý muž ze Svatobořic, který odcizil jeden kus krabicového vína. Věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

24.7.2014

Kradl kovové nájezdy i kolečka

V 11.45 bylo přijato oznámení z výkupny EKOR, že dorazil neznámý podezřelý muž, který přivezl odevzdat několik kusů kovových nájezdů. Vzápětí bylo přijato další oznámení, a to již od firmy provádějící výkopové práce v Kyjově, že jim někdo odcizil zmíněné kovové nájezdy. K tomu všemu si pachatel, který mimochodem uvedl celé své jméno i se všemi dalšími údaji ve výkupně EKOR, dovolil odcizit ještě jedny kolečka, nacházející se u tenisových kurtů na ulici Urbanova, aby bylo možno kovové nájezdy lépe přemístit do výkupny. Udivený třiašedesátiletý muž z Kyjova se po příjezdu strážníků k němu domů posléze ke všemu doznal. Celá věc je dále v šetření.

23.7.2014

Krádež v prodejně MARINA

V 11 hodin bylo přijato oznámení z prodejny MARINA, že zde chytili zloděje. Na místě byl hlídkou ztotožněn třiačtyřicetiletý muž ze Bzence, který odcizil jednu láhev alkoholu. Za tento přestupek byla muži udělena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

23.7.2014

Kradla ve velkém

V 08.00 vyjela hlídka po oznámení do prodejny PENNY, kde byla ostrahou přistižena při krádeži neznámá zlodějka. Na místě strážníci ztotožnili mladou ženu bydlící na ubytovně TRIFIN v Kyjově. Tato se rozhodla odcizit zboží v celkové hodnotě 684 Kč, což se jí naštěstí nepodařilo. Celá věc je v dalším šetření.

22.7.2014

Vyrušil zloděje

V 03.25 se na služebnu dostavil pán z Kyjova oznámit, že před malou chvílí, na ulici Husova, křikem vyrušil zloděje, který se mu právě vloupal do vozidla. Neznámý pachatel poté ihned utekl. Hlídka se pokusila dle podaného popisu muže nalézt v okolních ulicích, což se jí bohužel nepodařilo. Oznamovateli bylo následně doporučeno celou věc nahlásit na Policii ČR, čehož uposlechl.

21.7.2014

Krádež v prodejně PENNY

V pravé poledne vyjeli strážnici do prodejny PENNY, kde byla přistižena zlodějka, která se pokusila odcizit několik kusů zboží. Jednalo se o čtyřiašedesátiletou ženu z Vlkoše. Věc byla vyřešena uložením blokové pokuty.

21.7.2014

Hledaná osoba

V 08.10 bylo přijato oznámení, že na sídlišti Za Stadionem se kolem zde zaparkovaných vozidel pohybují dvě podezřelé osoby, zřejmě narkomani. Strážníci na místě ztotožnili opravdu jednoho ze známých problémových narkomanů z Kyjova a jeho přítelkyni. Při následném prověřování tohoto muže bylo zjištěno, že je na něj vydán zatykač. Z tohoto důvodu hlídka muže zajistila a posléze předala Policii ČR, která si jej převzala k dalšímu šetření.

20.7.2014

Drobná dopravní nehoda

Ve 12 hodin došlo na náměstí T.G.M. k drobné dopravní nehodě, kdy osobní automobil najel na stojan pro kola, který tímto poškodil. Strážníci místo dopravní nehody zajistili až do doby příjezdu Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

19.7.2014

Spící opilec

Ve 13 hodin vyjeli strážníci po oznámení na ulici Nerudova. Zde pospával na zemi muž v silně podnapilém stavu. Jednalo se o známého problémového narkomana z Kyjova. Tento byl hlídkou probuzen a odeslán směrem k domovu. Věc je v dalším šetření.

19.7.2014

Agresivní opilec

V 10.52 bylo přijato oznámení, že na ulici Havlíčkova se nachází agresivní opilý muž, který je velmi vulgární a napadá ostatní kolemjdoucí. Strážníci na místě zjistili známého problémového alkoholika z Kyjova. Tento byl hlídkou uklidněn a z důvodu krvácejícího zranění na hlavě mu poté byla přivolána sanita, která si jej odvezla na ošetření do nemocnice. Při ošetření, již za nepřítomnosti strážníků, začal být muž opět agresivní. Z tohoto důvodu byla vyslána hlídka znova i do nemocnice Kyjov. Následně byl opilý muž převezen na záchytnou stanici do Brna.

18.7.2014

Asistence při otevření bytu

V 13.52 vyjela hlídka na žádost Policie ČR k asistenci při otevření bytu na ulici Kollárova. Přátelé zde bydlícího muže oznámili, že jejich kamarád již delší dobu nevychází ven. Na místo byla přivolána i jednotka hasičského záchranného sboru. Po otevření bytu bylo zjištěno, že muž je zcela zdráv, bez zranění. Dle jeho výpovědi má pouze velmi těžké období a tudíž se věc snaží řešit alkoholem.

Tato věc se v následujícím týdnu stala obdobně ještě několikrát.

17.7.2014

Krádež v prodejně LIDL

V 13.13 vyjeli strážníci do prodejny LIDL, kde chytili zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn pětatřicetiletý muž ze Stupavy. Celá věc byla vyřešena udělením blokové pokuty.

16.7.2014

Řídil, přestože měl zákaz

V 02.20 hlídka při pravidelné kontrole náměstí T.G.M. zpozorovala podezřelé vozidlo Škoda Octavia, které projíždělo náměstím nebezpečně velkou rychlostí. Strážníci vozidlo zastavili a provedli kontrolu. Při prověřování pětadvacetiletého řidiče z Milotic, bylo zjištěno, že se jedná o mladíka, který má vyslovený zákaz činnosti řízení motorových vozidel. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána Policie ČR, která si mladého muže převzala k dalšímu šetření.

15.7.2014

Podezřelé vozidlo

V 18 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že na sídlišti M. Švabinského se nachází podezřelé vozidlo, ve kterém sedí podivná skupinka osob, která svým nevhodným chováním vzbuzuje veřejné pohoršení. Strážníci na místě zjistili čtyři osoby, tři muže a ženu ve věku pětadvacet až jednatřicet let. Tito byli při řešení dané situace ke strážníkům velmi arogantní a nechtěli spolupracovat. O celé události byla taktéž vyrozuměna Policie ČR. Při následném prověřování bylo zjištěno, že výše uvedená skupinka je podezřelá ze spáchání trestného činu krádeže a vyhrožování. Z tohoto důvodu přijela na místo Policie ČR a celou věc si převzala k dalšímu šetření.

15.7.2014

Kradl pivo

Ve 13 hodin bylo na služebně oznámeno, že v prodejně LIDL mají zloděje. Jednalo se o známého problémového narkomana z Kyjova, který odcizil lahev piva. Za tento majetkový přestupek byla muži udělena bloková pokuta.

15.7.2014

Byl v podmínce, ale opět kradl

V 18 hodin bylo přijato oznámení z prodejny LIDL, že zde chytili zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn osmadvacetiletý muž z Věteřova. Při následném prověřování tohoto muže bylo zjištěno, že v minulosti byl již za trestný čin proti majetku pravomocně odsouzen. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána Policie ČR, která si jej převzala k dalšímu šetření.

14.7.2014

Krádež v prodejně PENNY

V 17.27 vyjeli strážníci do prodejny PENNY, kde chytili zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn třiadvacetiletý mladík z Kyjova, který odcizil salám v celkové hodnotě 60 Kč. Celá věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

13.7.2014

Zabouchnuté dveře

V 11 hodin vyjeli strážníci asistovat při otevření bytu na ulici Kollárova. Majitelka bytu si uvnitř zabouchla důležité léky, které musí užívat a nemohla se dostat zpět dovnitř. Z tohoto důvodu na místo následně přivolala i jednotku hasičského záchranného sboru. Strážníci zde setrvali po celou dobu, kdy probíhalo otevření bytu.

13.7.2014

Pospával na náměstí

V 22 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že na náměstí T.G.M. se nachází opilý spící muž. Strážníci na místě ztotožnili jednadvacetiletého mladíka z Kyjova. Tento nezraněn, avšak v silně podnapilém stavu byl hlídkou probrán, postaven na nohy a následně převezen domů a předán matce. Celá věc bude po vystřízlivění dořešena.

12.7.2014

Hádka a následný útěk z domova

V 15.35 se na služebnu dostavil muž bydlící v Kyjově oznámit, že se právě pohádal s přítelkyní a ta utekla neznámo kam. Dále uvedl, že přítelkyně je těhotná a vlastní matce napsala sms zprávu vzbuzující obavy o její život. V minulosti se již jednou o sebevraždu pokusila. Z tohoto důvodu byla věc ihned oznámena na Policii ČR a následně byl předán popis hledané osoby všem hlídkám Městské policie. Posléze se pohřešovanou ženu podařilo telefonicky kontaktovat. Tato byla naštěstí v pořádku a uvedla, že si od přítele potřebovala jen na chvíli odpočinout.

12.7.2014

Odcizil dioptrické brýle

V 12.43 vyjeli strážníci do OD Kaufland, kde ostraha chytila zloděje. Jednalo se o dvaašedesátiletého muže z Koryčan, který odcizil dioptrické brýle v hodnotě 120 Kč. Muži byla za krádež uložena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

12.7.2014

Rušení nočního klidu

V 22.45 bylo na služebně přijato oznámení, že na ulici U Sklepů probíhá rušení nočního klidu ze strany zde oslavující skupinky mladíků. Tito navíc při bujných oslavách poničili vstupní branku u vedlejšího sklepa. Po příjezdu hlídky a následném pokusu o zklidnění této hlučné a podnapilé společnosti došlo k napadení strážníka Městské policie. Útočníkem byl teprve osmnáctiletý mladík z Kyjova. Na místo byla vzápětí přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

11.7.2014

Dopravní nehoda

Okolo 17 hodiny byla přijata žádost od Policie ČR, aby hlídka Městské policie odklonila dopravu na křižovatce Strážovice - Sobůlky směrem na Sobůlky z důvodu dopravní nehody, která se stala poblíž Strážovic. Hlídka na místě usměrňovala provoz až do doby ukončení šetření dopravní nehody.

11.7.2014

Krádež v místních potravinách

V 18 hodin bylo přijato oznámení, že v místních potravinách na ulici Kollárova chytili zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn šestadvacetiletý mladík z Ostravy. Tento odcizil zboží v hodnotě 100 Kč. Za přestupek byla mladému muži udělena bloková pokuta.

10.7.2014

Řídil pod vlivem omamných látek

Ve 2 hodiny ráno narazila hlídka při pravidelné kontrole ulice Kollárova na podezřelé vozidlo, kolem kterého se pohybovala skupinka známých narkomanů z Kyjova. Po ztotožnění všech došlo i na ztotožnění řidiče. Tento čtyřiadvacetiletý mladík z Vracova vykazoval jasné známky ovlivnění návykovou látkou. Dále byla ve vozidle zjištěna ležící zavařovací sklenice s neznámou látkou. Z důvodu podezření na trestní čin byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

8.7.2014

Opilci na koupališti

V 13.36 bylo přijato telefonní oznámení z koupaliště v Kyjově, že se zde nacházejí tři opilí muži, kteří svým chování a nebezpečným skákáním do vody ohrožují ostatní návštěvníky koupaliště. Hlídka na místě zjistila sedmatřicetiletého muže z Milotic, pětatřicetiletého muže z Otrokovic a v neposlední řadě známého problémového alkoholika z Kyjova. Strážníci tyto opilé muže uklidnili, řádně poučili a z koupaliště vykázali. Věc je v dalším šetření.

7.7.2014

Černé skládky

V 8.30 se na služebnu dostavil pán z Kyjova oznámit, že při venčení psa narazil na dvě černé skládky pneumatik a barelů s olejem. První se nacházela v Boršově u kolejí a druhá na polní cestě před Bohuslavicemi. Tentýž den strážníci na obě místa přijeli a skládky nafotili.

Následujícího dne proběhla opětovná kontrola těchto černých skládek. Tentokrát ovšem hlídka u jedné z nich narazila na skupinku pracovníků, kteří tvrdili, že zde odstraňují náletový porost ze železniční tratě. Dále strážníci zjistili, že na skládce se oproti včerejšku již nenacházel žádný barel s olejem. Tento někdo odstranil. Podezření, že by to mohla být právě skupinka zde pracujících, se později projevilo jako oprávněné. Jednalo se o sedmatřicetiletého muže z Dolní Bečvy a jeho dalších několik kamarádů. Tito se posléze ke všemu doznali, a dále uvedli, že měli v plánu pneumatiky místo ekologické likvidace spálit. Celá věc byla předána k dořešení na odbor životního prostředí.

6-7.7.2014

Opilost a krvavé zranění

V 0.35 vyjeli strážníci po oznámení výpravčí z ČD na vlakovou zastávku u šroubáren. Zde se nacházela bezvládně ležící žena s krvavým zraněním na hlavě a hrozilo, že by mohla spadnout pod vlak. Hlídka na místě zjistila značně opilou padesátiletou ženu z Kyjova. Zranění bylo způsobeno pravděpodobným pádem na zem. Žena byla následně hlídkou odvezena na ošetření do nemocnice. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

6.7.2014

Špatné sousedské vztahy

V 19.32 vyjela hlídka na žádost Policie ČR do Bohuslavic, kde docházelo ke konfliktu mezi sousedy. Při hádce sousedů docházelo nejen na vulgární nadávky, ale i na vzájemné fyzické napadání. Hlídka na místě situaci uklidnila a oba aktéry hádky řádně poučila o možnosti dalšího postupu v dané věci.

5.7.2014

Vypil kofolu a skácel se na zem

Ve 14 hodin bylo přijato oznámení z místní restaurace v Kyjově, že přišel neznámý host, vypil sklenici kofoly a spadl na zem. Nikdo netušil, co se vlastně stalo, a to až do doby příjezdu hlídky Městské policie, která se nacházela poblíž. Strážníci na místě zjistili, že jednačtyřicetiletý muž Kyjova odpadl z důvodu silně podnapilého stavu. Po chvíli se postavil na nohy, přivolal TAXI službu a odjel domů.

4.7.2014

Vloupání do vozidla

V 10 hodin se na služebnu dostavila paní z Kyjova oznámit vykradení jejího osobního automobilu. Neznámý pachatel se do vozidla vloupal během noci na ulici Pod Vinohrady. Ve vozidle se naštěstí nenacházely žádné cennosti, tudíž pachatel, aby neodešel s prázdnou, odcizil alespoň technický průkaz k vozidlu. Majitelce vozidla bylo doporučeno věc nahlásit na Policii ČR.

2.7.2014

Srážka cyklisty s chodcem

V 17.48 bylo přijato oznámení, že na ulici Urbanova srazil nepozorný cyklista jednu ze zde procházejících žen. Naštěstí se jednalo o srážku, která si nevyžádala žádné zranění. Na místo byla následně přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

1.7.2014

Problémový soused

V 10.30 bylo přijato oznámení od pána bydlícího na sídlišti Lidická se stížností na jeho souseda, který bývá často opilý, odhazuje odpadky různě po chodbě a obtěžuje ostatní nájemníky vulgárními nadávkami. Oznamovatel dále uvedl, že mu opilý soused právě pomočil vstupní dveře a poté před tytéž dveře vysypal hromadu odpadků. Strážníkům na místě opilý problémový muž nechtěl otevřít, ale posléze na druhý den tak již učinil. Pravděpodobně z důvodu vystřízlivění přes noc se za vše, co způsobil, omlouval a přislíbil, že se tak již vícekrát nestane. Věc byla vyřešena řádným ponaučením a udělenou blokovou pokutou.

1.7.2014

Kradl šunkový nářez

V 11 hodin bylo přijato oznámení, že v prodejně LIDL chytili zloděje. Na místě byl ztotožněn jednašedesátiletý muž z Kyjova, který odcizil dvě balení šunkového nářezu. Věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

1.7.2014

na začátek stranyČerven 2014


Pospával na chodníku

V 06.45 se na služebnu dostavil pán z Kyjova oznámit, že na sídlišti Lidická leží na chodníku pravděpodobně opilý mladý muž. Strážníci na místě podnapilého pětadvacetiletého mladíka probudili, postavili na nohy a následně odeslali směrem k domovu. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

28.6.2014

Zmrtvýchvstání

Ve 20 hodin bylo přijato telefonické oznámení od správce ubytovny na ulici Havlíčkova, že při pravidelné kontrole pokojů byl nalezen jeden z ubytovaných, který bezvládně ležel na zemi. Dle přítomných nevykazoval žádné známky života a tak jej všichni prohlásili za mrtvého. Hlídka po příjezdu na místo muže dle místní znalosti ihned rozpoznala. Jednalo se o známého nepoučitelného alkoholika. Z tohoto důvodu strážníci již tušili, že se nebude jednat o žádné úmrtí. A to se taky potvrdilo. Po chvíli se silně opilý muž probral a následně byl hlídkou vykázán z ubytovny.

27.6.2014

Had na zahradě

V 9.50 bylo přijato telefonické oznámení od paní z Boršova, že má na zahradě hada a má z něj velký strach. Dle popisu, který podala, by se mělo jednat o užovku. Toto se po příjezdu hlídky na místo taky potvrdilo. Paní vysvětleno, že užovka není nebezpečná. Had byl poté jedním ze strážníků odborně odchycen a následně ze zahrádky odstraněn.

25.6.2014

uzovka

Agresivní pacient

V 21.38 bylo na služebně tel. oznámeno, že v nemocnici Kyjov se nachází agresivní pacient, který odmítá opustit čekárnu. Na místě byl hlídkou zjištěn osmatřicetiletý muž ze Svatobořic, který byl zjevně pod vlivem omamných látek. Tento strážníky během pokusu o vykázání začal nejprve verbálně a posléze i fyzicky napadat. Z tohoto důvodu byla muži po zákonné výzvě přiložena pouta, načež se uklidnil. Celá věc je v dalším šetření.

21.6.2014

Kradl strojek na holení

V 10.35 vyjeli strážníci po oznámení do OD Kaufland, kde ostraha chytila zloděje. Na místě byl zjištěn čtyřiatřicetiletý muž z Kyjova, který odcizil strojek na holení. Jednalo se o muže, který pobývá v Domově Horizont v Kyjově a je zbaven svéprávnosti. Z tohoto důvodu mu strážníci pouze vysvětlili, že věci se musí platit a nelze je jen odnášet z prodejny. Poté byl převezen a následně předán vychovatelce.

21.6.2014

Ohrožování nožem

V 06.40 vyjela hlídka na žádost Policie ČR do Bohuslavic, kde docházelo ke vzájemné potyčce mezi osmadvacetiletým mužem a jeho šestadvacetiletou přítelkyní, oba z Brna. Žena na svého přítele, který ji údajně fyzicky napadnul, vytáhla nůž a ohrožovala jej s ním. Strážníkům se podařilo na místě tento pár uklidnit. Dle vyjádření partnerů bylo zjištěno, že mezi nimi panují dlouhodobé spory. Celou věc si následně převzala k dalšímu šetření hlídka Policie ČR, která se posléze dostavila na místo.

21.6.2014

Kradl tužkové baterie

Ve 12 hodin vyjeli strážníci do OD Kaufland, kde chytili zloděje, který odcizil několik kusů tužkových baterií v celkové hodnotě 129 Kč. Tento čin postarší sedmdesátiletý muž ze Skalky omlouval sázkou s kamarády. Sázku vyhrál, ale jelikož byl při jejím plnění chycen, tak musel zaplatit pokutu ve výši 1000 Kč.

17.6.2014

Odcizil láhev vína

Ve 20 hodin byla vyslána hlídka do prodejny PENNY, kde chytili zloděje. Jednalo se o čtyřiačtyřicetiletého muže z Bánovce nad Bebravou, který odcizil láhev vína. Celá věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

14.6.2014

Opilý muž s krvavým zraněním

Chvíli po půlnoci nalezli strážníci při kontrole ulice Svatoborská opilého muže s krvavým zraněním na hlavě, který ležel bezvládně na zemi. Tento byl hlídkou probuzen a následně ztotožněn jako třiašedesátiletý muž z Moravan. Vykazoval znaky silné opilost a taky byl velmi agresivní vůči strážníkům. Dechová zkouška u něj prokázala 2,73 promile. Na místo byla poté přivolána sanita, která si jej odvezla na ošetření do nemocnice. Věc bude vyřešena po vystřízlivění.

14.6.2014

Rušný víkend

Během víkendu se hlídky zaměřovaly na pravidelné kontroly nalévání alkoholu nezletilým v místních barech a hernách. Dále strážníci řešili několik přestupků na úseku rušení nočního klidu, které byly způsobeny opilými skupinkami pohybujícími se v Kyjově. A v neposlední řadě dohlíželi nad dodržováním veřejného pořádku v ulicích města Kyjov.

13.-14.6.2014

Pocit křivdy

V 18 hodin bylo přijato telefonické oznámení od neznámého muže, že mu obsluha Emko baru v Kyjově odcizila telefon a odmítá jej vrátit. Na místě bylo hlídkou zjištěno, že se oznámení nezakládá na pravdě. Jednalo se pouze o pomstu muže, který se cítil velmi ukřivděn tím, že mu obsluha odmítla nalít alkohol z důvodu jeho podnapilosti. Jakmile vyšlo vše najevo, tak se muž se sklopenou hlavou omluvil a poté se odebral směrem k domovu.

13.6.2014

Krádež Kaufland

V 18.15 bylo přijato oznámení z prodejny Kaufland, že ostraha chytila zloděje. Na místě byl hlídkou ztotožněn čtyřiašedesátiletý muž z Kostelce. Celá věc byla vyřešena uložením pokuty ve výši 1000 Kč.

13.6.2014

Agresivní pacient

Ve 13 hodin byla přijata telefonická žádost z nemocnice Kyjov o asistenci hlídky při ošetření agresivního pacienta. Strážníci na místě zjistili známého problémového muže z Kyjova, který byl agresivní, a velmi sprostý na lékařský personál. Opilý muž byl hlídkou uklidněn a následně převezen za doprovodu strážníka na záchytnou stanici do Brna.

12.6.2014

Nepoučitelní opilci

Nejprve vyjela hlídka po oznámení v 10.30 na ulici Brandlova, kde na zemi odpočíval opilý muž. Hlídkou byl spící muž probuzen, postaven na nohy a odeslán směrem k domovu, čehož uposlechl a z místa odešel.

Později v 13.35 bylo přijato další telefonické oznámení týkající se neznámého muže, který ležel v silně podnapilém stavu na zemi vedle prodejny LIDL. Na místě byl zjištěn problémový opilec a narkoman v jedné osobě, bydlící v Kyjově. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 3,34 promile. Strážníci muže řádně poučili a poté z místa vykázali.

11.6.2014

Krádež v prodejně LIDL

V 19.24 vyjeli strážníci do prodejny LIDL, kde zadrželi paní, která odcizila zboží v hodnotě 740 Kč tím, že jej pronesla kolem pokladny ve své tašce. Za tento přestupek byla ženě udělena bloková pokuta.

10.6.2014

Kradl v prodejně potravin

V 15.48 byla po oznámení vyslána hlídka do místní prodejny potravin na ulici Kollárova, kde chytili zloděje. Na místě byl zjištěn jednadvacetiletý mladík z Kyjova. Věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

9.6.2014

Znečištění říčky Kyjovky

V 14.54 bylo přijato telefonické oznámení, že v Nětčicích lije nějaký mladík neznámou páchnoucí tekutinu do říčky Kyjovky. Strážníci na místě nalezli třiadvacetiletého problémového narkomana z Kyjova. Nádobu plnou oleje a nafty vylil z důvodu, aby ji pak mohl zpeněžit ve sběrných surovinách. Na místo byla ihned přivolána jednotka hasičského záchranného sboru. Celá věc je v dalším šetření.

9.6.2014

Dopravní nehoda

V 6 hodin došlo na křižovatce ulice Strážovská - Svatoborská k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Strážníci na místě usměrňovali provoz po celou dobu šetření této dopravní nehody.

9.6.2014

Nahý opilý narkoman

V 18.10 bylo přijato oznámení, že u prodejny LIDL se potácí nějaký svlečený opilý muž a hrozí zde, že spadne do vozovky. Na místě zjištěn známý problémový čtyřiatřicetiletý narkoman z Kyjova. Tento byl hlídkou nalezen tak silně opilý, že absolutně nevnímal okolí. Navíc se jednalo o narkomana, který je nakažen hepatitidou typu C. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána sanita, která si jej odvezla na ošetření do nemocnice.

8.6.2014

Kradl v prodejně potravin

V 10 hodin vyjeli strážníci do jedné z místních prodejen potravin, kde chytili zloděje. Jednalo se o pětasedmdesátiletého muže z Bučovic. Za spáchaný přestupek mu byla udělena bloková pokuta.

7.6.2014

Drobná dopravní nehoda

Ve 20 hodin byla na služebně telefonicky nahlášena drobná dopravní nehoda u prodejny LIDL. Zde měla řidička vozidla Škoda Fabia nacouvat do stojícího vozidla AUDI. Bohužel se majitelky vozidel nedokázaly domluvit, a proto musela být na místo přivolána Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

6.6.2014

Krádež v OD Kaufland

Ve 13 hodin bylo přijato telefonické oznámení z OD Kaufland, že ostraha chytila zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn postarší čtyřiasedmdesátiletý muž, který odcizil arašídy a několik kusů zavařovacích víček. Věc byla vyřešena udělením blokové pokuty.

6.6.2014

Opilý agresivní mladý muž

V 3.18 vyjeli strážníci po oznámení do nemocnice v Kyjově, kde zdravotníci ošetřovali podnapilého třicetiletého muže z Klášterce nad Ohří. Tento poté, co byl ošetřen, chodil po odděleních, bouchal na dveře a odmítal opustit prostory nemocnice. Hlídka muže po příjezdu na místo uklidnila a následně vyprovodila z areálu nemocnice.

Po chvíli bylo na služebně přijato další telefonické oznámení, že se na sídlišti Lidická, pohybuje neznámý opilec, který zvoní na zvonky, poškozuje poštovní schránky a ničí vchodové osvětlení. Na místě byl přistižen opět třicetiletý muž z Klášterce nad Ohří. Ale tentokrát už byl silně agresivní, arogantní a nedalo se s ním hovořit. Opilý muž byl i přes jeho velmi nevhodné chování opět uklidněn a poté odeslán směrem k domovu, čehož uposlechl. Celá věc bude po vystřízlivění dořešena.

6.6.2014

Fyzické napadení spolubydlící

V 18.30 vyjeli strážníci na ubytovnu Havlíčkova, kde v jednom z pokojů opilý muž fyzicky napadal jeho spolubydlící. Na místě byla situace hlídkou uklidněna. Následně byl opilý muž, kterému bylo dechovou zkouškou naměřeno 2.97 promile, z ubytovny vykázán. Věc bude dále řešena.

5.6.2014

Špatné dveře

Ve 23 hodin bylo přijato telefonické oznámení od paní z Kyjova bydlící na ulici Čelakovského, že jí zvoní na zvonek nějaký opilec a nechce odejít. Na místě byl hlídkou zjištěn opilý jednašedesátiletý muž z Kyjova snažící se dostat do domu. Po chvíli pochopil, že hledá špatně a že správné vchodové dveře do jeho domu jsou až na ulici Jungmannova. Poté upustil od dalšího zvonění a vydal se k domovu. Strážníci dohlíželi na celou jeho cestu k domovu

3.6.2014

Kradl boty

V 11 hodin bylo na služebně oznámeno, že v jedné z místních prodejen došlo ke krádeži obuvi neznámým pachatelem, který je ovšem nahrán na kamerovém záznamu umístěném v prodejně. Tento si zkoušel gumové pantofle crocs v hodnotě 89 Kč, které poté odcizil. V regálu nechal svoje staré, prochozené a děravé. Dle místní znalosti strážníci pachatele ze záznamu rozpoznali a následně byl předvolán k podání vysvětlení. Po chvíli volal oznamovatel krádeže, že se pachatel vrátil a odcizené boty zaplatil. Věc bude posléze dořešena jako majetkový přestupek.

3.6.2014

Manželské neshody

Ve 20 hodin vyjeli strážníci po oznámení do Boršova, kde mělo docházet k manželské potyčce v jedné z místních rodin. V době příjezdu hlídky ke vzájemnému konfliktu již nedocházelo. Jenomže na místě chyběl jeden z účastníků této hádky a to manžel. Tento se před strážníky ukryl na půdě rodinného domu, ale netrvalo dlouho, než jej hlídka nalezla. Poté z úkrytu vylezl a při následné dechové zkoušce mu bylo naměřeno 3.69 promile. Všichni byli poté strážníky poučeni o možnosti dalšího postupu v dané věci.

1.6.2014

Daleko neutekl

V 15.52 vyjeli strážníci na žádost Policie ČR ke kurtům na ulici Komenského, kde neznámý pachatel odcizil pánské jízdní kolo. Jeho majitel spolu s kamarády zlodějíčka při krádeži zahlédli a ihned se vydali za ním. Naneštěstí pachatel krádeže neutekl daleko a pronásledující skupinkou byl dostižen i s kolem v městském parku, kde se vzdal. Poté si dvaadvacetiletého mladíka z Medlovic již převzala přivolaná hlídka Městské policie. Následně byl chycený mladý muž předán Policii ČR k dalšímu šetření.

1.6.2014

na začátek stranyKvěten 2014


Noční vandalové

V 02.29 byli při kontrole kamerového systému na ulici Komenského spatřeni dva mladíci, kterak si poměřují sílu svých paží se stojanem na kola a dopravním značením autobusové zastávky. Hlídka na místě ztotožnila dva muže ve věku šestadvacet a osmadvacet let. Vyvrácený stojan mladíci po řádném poučení vrátili zpět na původní místo. Celé konání je zaznamenáno na kamerovém systému. Věc bude posléze dořešena.

30.5.2014

Několik fyzických napadení

V 01.22 zpozorovali strážníci při kontrole ulice Komenského mladíka ležícího na zemi. Jednalo se o dvacetiletého mladého muže z Ořechova. Tento posilněn alkoholem a s krvavým zraněním v obličeji hlídce oznámil, že byl napaden neznámým pachatelem. Na místo byla přivolána sanita, která si zraněného mladíka odvezla do nemocnice, kde byl posléze ošetřen. Celá věc byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.

Dále okolo 2 hodiny ráno byl při kontrole kamerového systému zpozorován konflikt mezi dvěma mladíky, který vyústil ve fyzické napadení. Napadený byl odváděn svými kamarády po ulici Nádražní, když jej dostihla hlídka Městské policie. Chvíli po příjezdu strážníků dvaadvacetiletý mladík ze Ždánic se silně zakrváceným obličejem dokonce i omdlel. Hlídka poskytla mladému muži první pomoc. Přivolaná sanita si jej ihned odvezla na ošetření do nemocnice, kde bylo zjištěno, že měl jak zlomený nos, tak i několik žeber. Celá věc je dále v šetření.

30.5.2014

Agresivní opilec

Ve 12 hodin bylo přijato oznámení, že v autobusové zastávce na ulici Boršovská se nachází opilec, který ničí vnitřní prostory této zastávky. Na místě byl strážníky ztotožněn místní problémový narkoman v silně podnapilém stavu a zřejmě taktéž pod vlivem omamných látek. Dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 4.14 promile. Strážníci muže z místa vykázali a tento se poté dobrovolně odebral směrem k domovu.

29.5.2014

Rušení nočního klidu

V 22.36 vyjela hlídka na náměstí T.G.M., kde docházelo k rušení nočního klidu ze strany neznámého opilého páru, přičemž se jejich výkřiky ozývaly po celém náměstí. Hlídkou byla na místě ztotožněna šestadvacetiletá žena z Dolních Bojanovic a dvaatřicetiletý muž z Rohatce. Žena výzvy strážníků uposlechla, ale silně opilý muž si nedal říci a vůči strážníkům se začal chovat velmi agresivně. Z tohoto důvodu byl následně převezen na záchytnou stanici do Brna.

28.5.2014

Opilec na zastávce

V 19.38 vyjela hlídka po oznámení na autobusové nádraží v Kyjově, kde ležel na jedné ze zastávek neznámý muž. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o devětapadesátiletého muže z Ostrovánek, který byl silně podnapilý, pomočený a nebyl schopen pohybu ani žádné komunikace. Vedle něj se nacházela prázdná lahev vodky. Následoval převoz sanitou na vyšetření do nemocnice a poté na záchytnou stanici do Kroměříže. Věc bude v dalších dnech dořešena.

28.5.2014

Opilec

V 16.50 bylo na služebně přijato telefonické oznámení, že na ulici Komenského bezvládně leží na zemi nějaký muž. Na místě byl hlídkou zjištěn silně opilý sedmačtyřicetiletý muž z Lešné. Z důvodu neschopnosti pohybovat se, byl opilec převezen přivolanou sanitou na ošetření do nemocnice. Celá věc bude po vystřízlivění dořešena.

26.5.2014

Kradl klobásy

V 16 hodin vyjeli strážníci do prodejny PENNY, kde chytili zloděje. Tento dvaačtyřicetiletý muž z Milotic odcizil několik kusů klobás v celkové hodnotě 135 Kč. Věc byla vyřešena udělením blokové pokuty.

25.5.2014

Opilý muž

V 02.50 spatřila hlídka při kontrole ulice Nětčická bezvládně ležícího muže na zemi. Jednalo se o devatenáctiletého mladíka z Milotic. Tento měl příznaky silné opilosti, ležel ve zvratcích a na nic nereagoval. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána sanita rychlé záchranné služby, která si jej posléze odvezla na ošetření do nemocnice.

24.5.2014

Muž s mačetou

Ve 23 hodin vyjela hlídka po oznámení do parku v Kyjově. Zde se měl pohybovat neznámý muž s mačetou, jenž byl celý potřísněn krví. Na místě již situaci s dotyčným řešila hlídka Policie ČR. Jednalo se o známého problémového narkomana z Kyjova, který je ovšem infikován hepatitidou typu C. Strážníci muže na žádost Policie ČR zabezpečovali po celou dobu šetření. Všechna jeho zranění byla způsobena vlastní vinou. Lékařské ošetření odmítl, věc dále šetří Policie ČR.

24.5.2014

Požár osobního automobilu

O půlnoci bylo přijato telefonické oznámení, že v areálu bývalé mlékárny v Kyjově vypukl požár osobního automobilu. Přivolané jednotky hasičského záchranného sboru hořící automobil naštěstí včas uhasily a nedošlo k žádným dalším větším škodám. Hlídkou bylo na místě zjištěno několik svědků. Celá věc spolu se zjištěnými poznatky byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.

23.5.2014

Opilec na chodníku

V 10.15 bylo přijato telefonické oznámení od muže z Kyjova, že mu před domem na ulici Havlíčkova leží na zemi zcela opilý důchodce. Strážníci na místě zjistili známého opilce, který má s alkoholem neustálé problémy. Z důvodu zranění na hlavě byl muž převezen sanitou na ošetření do nemocnice a následně za doprovodu strážníka na záchytnou stanici do Brna.

22.5.2014

Krádež peněženky

V 11 hodin přišla na služebnu paní z Kyjova nahlásit krádež peněženky, ke které mělo dojít v jedné z místních prodejen. Díky kamerovému záznamu v prodejně byl celý průběh krádeže, kdy kradla neznámá žena, zaznamenán. Chybný krok pachatelka krádeže udělala na druhý den. A to tím, že stejnou prodejnu navštívila znova, což se jí vymstilo. Prodejce ženu ihned rozpoznal. Přivolanou hlídkou byla na místě ztotožněna devětačtyřicetiletá žena ze Šardic. Jelikož se ještě nejednalo o trestný čin krádeže, proto byla celá věc vyřešena uložením blokové pokuty. Odcizená peněženka i s celou hotovostí byla vrácena šťastné majitelce.

20.5.2014

Krádež v prodejně LIDL

V 09.45 vyjeli strážníci ke krádeži v prodejně LIDL. Na místě byla hlídkou zjištěna třicetiletá žena z Nesovic, která se pokusila odcizit zboží v hodnotě 819 Kč. Za tento přestupek byla ženě udělena pokuta ve výši 1000 Kč.

19.5.2014

Krádež jízdního kola

Chvíli po půlnoci byla oznámena krádež jízdního kola značky Kellys. Jízdní kolo dle podaného popisu nebylo hlídkou nikde nalezeno. Následně v 10.00 dopoledne oznámil jeden ze strážníků, že kolo odpovídající tomuto popisu bylo nabízeno k prodeji v jedné z hospod v Dubňanech. Veškeré informace byly předány Policii ČR, která celou věc řeší.

17.5.2014

Kradl v prodejně potravin

V 15.30 vyjela hlídka do místní prodejny potravin, kde chytili zloděje. Jednalo se o čtyřiapadesátiletého muže z Kyjova. Celá věc je v dalším šetření.

16.5.2014

Chodil bos

V 15 hodin bylo na služebně přijato telefonické oznámení, že se po ulici Jiráskova pohybuje zvláštní muž, který chodí bos. Hlídkou byl na místě ztotožněn sedmatřicetiletý muž ze Ždánic. Tento působil velmi zmateně. Postupně bylo zjištěno, že se jedná o muže trpícího schizofrenií. Nepodařilo se kontaktovat nikoho z rodiny. Z tohoto důvodu byl hlídkou převezen do nemocnice a poté za doprovodu strážníka do psychiatrické léčebny.

16.5.2014

Napadení ostrahy

V 16.57 vyjeli strážníci do prodejny LIDL, kde neznámý pachatel fyzicky napadl ostrahu prodejny, u které byla tímto útokem způsobena tržná rána na hlavě. Na místě se po okamžitém příjezdu hlídky již nikdo nenacházel. Zraněný muž byl odeslán do nemocnice na ošetření. Dále strážníci zjistili svědky dané události a popis útočníka. Dle popisu se jedná o místního narkomana, který se posléze k činu strážníkům doznal. Celá věc se dále šetří.

15.5.2014

Fyzické napadení

Ve 4 hodiny ráno bylo přijato oznámení, že v místním nonstop baru došlo k fyzickému napadání mezi třemi muži. Napadeného muže z Kyjova měli dva útočníci několikrát udeřit pěstí a dále měli poškodit i několik kusů vnitřního vybavení baru. Strážníci zajistili všechny svědky této události. Věc je v dalším šetření.

15.5.2014

Kradl čokolády

V 18.15 vyjela hlídka po oznámení do prodejny PENNY, kde byl přistižen zloděj při pokusu o krádež. Jednalo se o pětatřicetiletého muže ze Stupavy, který se pokusil odcizit 7 ks čokolád v celkové hodnotě 118 Kč. Věc byla vyřešena udělením pokuty ve výši 1000 Kč.

13.5.2014

Kradl šroubovák

V 14.35 vyjeli strážníci do místní prodejny hospodářských potřeb, kde došlo ke krádeži šroubováku neznámou osobou s tím, že pachatele zachytila bezpečnostní kamera. Strážníci po zhlédnutí záznamu rozpoznali díky místní znalosti známého problémového zlodějíčka. Na druhý den byl mladík podezřelý z krádeže hlídkou zpozorován a předveden k podání vysvětlení. Následně se ke všemu doznal a přislíbil, že se na prodejně omluví a šroubovák vrátí zpět. Za spáchaný přestupek mu byla uložena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

13.5.2014

Vážná nehoda, přivolán vrtulník

V 17.50 hodin byli strážníci přivoláni k vážné dopravní nehodě, která se stala mezi Svatobořicemi a Kyjovem. Osobní vozidlo z dosud nezjištěných příčin vyjelo mimo vozovku a poté, co se několikrát přetočilo, skončilo daleko v poli. Pro zraněnou osádku přijeli nejdříve záchranáři a později byl přivolán i vrtulník, který přistál přímo na vozovce. Strážníci po celou dobu šetření nehody a přítomnosti vrtulníku, který znemožňoval průjezd vozidel, usměrňovali dopravu. Po odletu vrtulníku se zraněnou osobou do Brna, řídili kyvadlově dopravu. Příčiny nehody se dále vyšetřují.

12.5.2014

nehoda nehoda   více fotografií  >>

Špatné sousedské vztahy

Po 20 hodině bylo na služebně telefonicky oznámeno, že na ulici Havlíčkova dochází k vulgární hádce mezi sousedy. Hlídka po příjezdu na místo vyhrocenou situaci uklidnila a všechny aktéry hádky řádně poučila o možnosti dalšího postupu. Následně se všichni v poklidu rozešli.

11.5.2014

Vykradení bytu

V 10.45 se na služebnu dostavil pán z Kyjova oznámit vykradení jeho bytu na ulici Dobrovského. Ke krádeži mělo dojít během noci. Pachatel z bytu odcizil několik kusů elektroniky s hodnotou přesahující 5 000 Kč. Oznamovateli doporučeno celou věc nahlásit ihned na Policii ČR.

10.5.2014

Poničení automobilu lepidlem

V 10.43 se na služebnu dostavil pán z Kyjova oznámit, že na ulici Kollárova mu někdo poškodil lepidlem zde zaparkovaný automobil. Z důvodu odhadované škody přesahující hodnotu 5 000 Kč, bylo oznamovateli doporučeno celou věc oznámit Policii ČR.

9.5.2014

Krádež v prodejně potravin

V 9 hodin byla vyslána hlídka do prodejny potravin na ulici Kollárova, kde chytili zloděje. Jednalo se o dvaatřicetiletého muže z Kyjova. Věc vyřešena udělením blokové pokuty ve výši 1000 Kč.

8.5.2014

Krádež pohonných hmot

V 6.25 bylo přijato oznámení, že na parkovišti u hřbitova v Kyjově došlo ke krádeži pohonných hmot ze zde stojících automobilů a to navrtáním nádrže. Na místě hlídka zjistila, že tímto způsobem bylo vykradeno celkem 6 vozidel. Celá věc byla následně předána Policii ČR k dalšímu šetření.

6.5.2014

Vykradená sklepní kóje

V 18.25 bylo přijato telefonické oznámení od paní z Kyjova, že se jim neznámý pachatel vloupal do sklepní kóje a odtud odcizil 4 kusy litých kol v hodnotě přesahující 10 000 Kč. Paní byla poučena, aby celou věc oznámila Policii ČR.

5.5.2014

Krádež v prodejně PENNY

V 16.15 vyjeli strážníci ke krádeži v prodejně PENNY. Na místě byl hlídkou zjištěn známý zlodějíček ze Stavěšic. Z důvodu jeho značně pestré minulost způsobené velkým počtem krádeží byl předán Polici ČR k dalšímu šetření.

4.5.2014

Pátrání po starším muži

Dne 23.4.2014 odešel ze svého bydliště devětasedmdesátiletý muž z Kyjova. Dosud o sobě nepodal žádnou zprávu a nikdo neví, kde by se mohl zdržovat. Vzhledem k jeho věku a nemoci má rodina vážné obavy o jeho zdraví. Do pátrání po seniorovi se zapojili jak strážníci, tak Policie ČR a přivolán byl i policejní vrtulník. Bohužel muž zatím nalezen nebyl. Proto žádáme veřejnost, aby jakoukoliv informaci o pohybu tohoto muže sdělila na nejbližší služebnu Policie ČR.
Popis: štíhlá postava, výška asi 170cm, prošedivělé vlasy a hnědé oči.

3.5.2014

pohřešovaný muž

Osvobození Kyjova

V sobotu 3.5. od 16.00 hodin proběhla na Masarykově náměstí v Kyjově bojová ukázka "OSVOBOZENÍ KYJOVA" v rámci projektu KYJOV - MĚSTO VÁLEČNÝCH HRDINŮ. Vojensko-historická vzpomínková akce k výročí osvobození města Kyjova, 70. výročí odbojové skupiny CARBON - BOHUSLAVICE a památky válečných hrdinů z II. světové války. Do bojové ukázky bylo zapojeno okolo stovky účastníků a množství vojenské techniky a několik strážníků, kteří pomáhali organizátorům se zdárným průběhem akce.

3.5.2014

nehoda nehoda   více fotografií  >>

Vypil a nezaplatil

V 16 hodin vyjeli strážníci po oznámení servírky do jedné z místních restaurací a to z důvodu agresivního hosta v podnapilém stavu, který nechtěl zaplatit svoji útratu. Po příjezdu hlídky a následném ztotožňování byl šestačtyřicetiletý muž ze Svatobořic silně agresivní i vůči strážníkům. Z tohoto důvodu mu byla po zákonné výzvě přiložena pouta. Zjištěna hodnota 2,86 promile alkoholu. Následoval převoz v doprovodu strážníka na záchytnou stanici do Kroměříže.

2.5.2014

na začátek stranyDuben 2014


Nehoda na přejezdu

Ve 13 hodin vyjela hlídka na ulici Jiráskova ke srážce osobního automobilu s vlakem. Bohužel se jednalo o smrtelnou dopravní nehodu. Řidič osobního automobilu na místě zemřel. Na místo přijely všechny složky IZS. Strážníci v místě dopravní nehody usměrňovali provoz v součinnosti s Policií ČR. Příčina nehody je nyní v šetření.

30.4.2014

nehoda nehoda   více fotografií  >>

Rozbil vitrínu

V 18.48 bylo na služebně oznámeno, že na Masarykově náměstí neznámý pachatel rozbil vitrínu jedné z prodejen a poté utekl. Majitel vyčíslil škodu na necelých 10 000 Kč. Strážníci na místě zjistili několik svědků této události. Bohužel v okolí nebyla nalezena žádná osoba odpovídající popisu. Celá věc byla následně předána i spolu s pořízeným kamerovým záznamem Policii ČR k dalšímu šetření.

28.4.2014

Krádež Kaufland

V 13.41 bylo oznámeno z OD Kaufland, že zde mají zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn dvaadvacetiletý mladík z Dambořic. Mladý muž odcizené zboží uhradil a následně mu byla za krádež uložena bloková pokuta.

27.4.2014

Nehoda cyklisty

V 03.56 vyjela hlídka na žádost Policie ČR k místu dopravní nehody cyklisty na ulici Boršovská, za účelem zajištění jízdního kola zraněného šestadvacetiletého cyklisty z Kyjova, kterého z místa nehody převezla sanita k lékařskému ošetření. Na místě strážníci zjistili, že muž spadl vinou přílišné opilosti. Bylo zajištěno šedé jízdní kolo značky Author, které bylo po propuštění z nemocnice muži vydáno.

27.4.2014

Uvolněná protéza

Opravdu nečekanou a kuriózní pomoc museli strážníci poskytnout v sobotu odpoledne. V 16 hodin telefonicky požádal hlídku o příjezd na ulici Nerudova řidič ze Žabčic u Brna s tím, že se mu při řízení jeho osobního automobilu uvolnila protéza na noze a on není schopen v jízdě dále pokračovat. Strážníci protézu na místě opravili dotažením všech šroubů i matic. Poté pán strážníkům moc poděkoval za ochotu a pokračoval v jízdě.

26.4.2014

Krádež v prodejně LIDL

V 09.00 vyjela hlídka po oznámení do prodejny LIDL, kde chytili zloděje. Na místě byl ztotožněn sedmašedesátiletý muž z Kyjova, nyní žijící na ubytovně Havlíčkova. Celá věc byla vyřešena udělenou blokovou pokutou.

26.4.2014

Fyzické napadání

V 15.10 bylo přijato tel. oznámení od pána z Kyjova, kterému právě volala jeho známá ze sídliště U Vodojemu, že ji má v bytě údajně fyzicky napadat její přítel. Strážníci na místě, kde k napadání již nedocházelo, zjistili šestatřicetiletou ženu a čtyřicetiletého muže. Opilý přítel měl ženu dvakrát udeřit pěstí do obličeje. Napadená byla řádně poučena o možnosti dalšího postupu v dané věci. Nyní se věc dále řeší.

25.4.2014

Opilec

Ve 14 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že na ulici Havlíčkova se válí na zemi nějaký zanedbaný opilec. Jednalo se o místního bezdomovce, který byl v silně podnapilém stavu, neschopen pohybu. Z důvodu krvácejícího zranění na hlavě byla muži přivolána na místo sanita, která si jej posléze odvezla na ošetření do nemocnice. Věc bude po vystřízlivění dořešena.

25.4.2014

Kradl brýle

V 09.00 vyjeli strážníci do prodejny Kaufland, kde byl ostrahou přistižen muž, který se pokusil odcizit 2 kusy brýlí v celkové hodnotě 350 Kč. Na místě byl hlídkou zjištěn osmašedesátiletý muž z Bohuslavic. Věc byla vyřešena udělením blokové pokuty.

23.4.2014

Sebepoškozování

Při kontrole na ulici Boršovská přiběhla ke strážníkům skupinka žáků z nedaleké školy a sdělili jim, že jejich spolužačka se právě snaží si sama sobě ublížit řezáním a škrábáním předloktí. Strážníci této dívce vzápětí zabránili v pokračování a ošetřili jí drobná poranění. Dívka se přiznala, že tak nečiní poprvé. Celá věc byla posléze oznámena řediteli školy a rodičům.

22.4.2014

Mladí vandalové

V 19.28 bylo přijato oznámení muže bydlícího na náměstí, že mu někdo znečistil jeho vozidlo rozházenou zeleninou. Hlídka na místě zjistila skupinku mladíků ve věku osmnácti let, kteří se ke všemu následně doznali. Věc bude posléze se všemi dořešena udělením blokové pokuty.

21.4.2014

Sousedský spor

V 15 hodin vyjeli strážníci na žádost Policie ČR na ulici Vrchlického. Zde probíhal spor skupinky místních obyvatel, mezi nimiž se vyskytovalo i několik narkomanů a závadových osob. Tito na sebe pokřikovali vulgárními urážkami a nadávkami. Hlídka vyhrocenou situaci po příjezdu ihned uklidnila a žádná hromadná rvačka se tak naštěstí nekonala.

21.4.2014

Cyklistické závody

O víkendu v Kyjově probíhaly každoročně konané cyklistické závody. V letošním roce s rekordní účastí. Strážníci ve spolupráci s Policií ČR po celou dobu dohlíželi na bezpečný a plynulý průběh závodu.

19-20.4.2014

Kradl, ale neukradl

V 11 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že neznámý muž posilněn alkoholem se na ulici Dr. Joklíka pokusil odcizit žebřík. Při snaze odnést jej, ale zjistil, že je žebřík nad jeho síly a krádež nedokončil. Poté ihned zamířil k nejbližší hospodě, kde se usadil. Majitel žebříku celý průběh pokusu o krádež viděl a posléze vše oznámil. Po chvíli si muže v hospodě vyzvedli strážníci. Ke všemu se doznal a za své jednání se omluvil. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

17.4.2014

Nehoda kamionu s pivem

Krátce před 19 hodinou přijali strážníci oznámení, že v Bohuslavicích došlo k nehodě kamionu. Tento převážel láhve s pivem a v zatáčce došlo k jejich vysypání. Jelikož se na místě začaly tvořit kolony a situace byla v nepřehledném úseku poměrně nebezpečná, řídili strážníci do příjezdu policie dopravu. Věc si následně převzala k dalšímu šetření Policie ČR oddělení dopravních nehod. Díky ochotě místních obyvatel, kteří svépomocí začali odklízet střepy z vozovky, byla komunikace po chvíli zprůjezdněna. Na některých pivařích bylo ovšem jasně vidět, že jim krvácí srdce při pohledu na takovou spoušť, protože situace připomínala známou českou pohádku, ve které pivo teklo vesnicí proudem.

17.4.2014

nehoda nehoda nehoda nehoda nehoda nehoda nehoda nehoda nehoda

Opilec obtěžoval kolemjdoucí

V ranních hodinách byla na žádost Policie ČR vyslána hlídka na náměstí v Kyjově, kde se pohyboval muž v silně podnapilém stavu, který svým nepříjemným chováním obtěžoval kolemjdoucí. Strážníci na místě ztotožnili třiadvacetiletého muže ze Bzence. Z důvodu jeho problematického a silně agresivního chování mu musela být přiložena pouta. Byla provedena taktéž dechová zkouška s výsledkem 2,79 promile. Následně byl za doprovodu strážníka převezen na záchytnou stanici do Brna.

17.4.2014

Nález štíra

Neobvyklý nález učinili manželé bydlící v rodinném domku na ulici Dvořákova. Přímo na chodbě nalezli malého štíra. Jelikož nikdo z rodiny nic takového nechová a ani neznají nikoho, komu by mohl štír patřit, přinesli jej na služebnu Městské policie. Zde se ovšem dlouho neohřál, štíra si vyzvedl a ujal se jej chovatel z Kyjova.

16.4.2014

nalezený štírek nalezený štírek nalezený štírek nalezený štírek

Krádež v drogerii

V 09.28 bylo přijato telefonické oznámení z drogerie na ulici Svatoborská, že v prodejně přistihli ženu, která se pokusila odcizit zboží. Z důvodu dřívějších krádeží byla tato devětatřicetiletá žena z Nenkovic předána i s kamerovým záznamem Policii ČR k dalšímu šetření. Navíc bylo zjištěno, že v prodejně měla i komplice, kterému se však podařilo odejít před příchodem strážníků.

16.4.2014

Krádež jízdního kola

V 17.30 byla oznámena krádež jízdního kola na ulici Havlíčkova. Jednalo se o starší pánské jízdní kolo značky Author, fialové barvy a s košíkem nad předním kolem. Hlídky na základě popisu začaly kolo hledat, bohužel zatím neúspěšně.

15.4.2014

Poctivý nálezce

Krátce po 11 hodině se na služebnu dostavil starší muž ze Svatobořic, který přinesl peněženku. Tato spadla z auta jedoucího před ním na ulici Nerudova. Peněženka obsahovala nejenom doklady, ale i poměrně vysokou hotovost - 5 300,-Kč. Dle dokladů byl zjištěn majitel, muž z Vracova. Tento se vzápětí na služebnu dostavil a poctivému nálezci zanechal odměnu ve výši 10% z nalezené hotovosti. Touto cestou musíme poděkovat poctivému nálezci a vyzdvihnout jeho příkladný čin.

15.4.2014

Fyzické napadení na koncertě

V 20 hodin bylo přijato oznámení od správce Domu kultury v Kyjově, že v průběhu konání koncertu došlo k fyzickému napadení hosta neznámým mužem, který poté utekl. Strážníci na místě zjistili několik svědků, kteří útočníka dokonce rozpoznali. Jednalo se o devětatřicetiletého muže z Osvětiman, který byl za podobné fyzické napadení v posledních měsících již několikrát trestán. Věc je v dalším šetření.

15.4.2014

Obnažoval se za oknem

V 17.25 bylo přijato oznámení učitelek ze ZŠ v Bohuslavicích, že vidí mladého muže, který se obnažuje za okny rodinného domu. Strážníci provedli kontrolu lokality a v domě, který učitelky popsaly, byl zjištěn čtyřiadvacetiletý muž. Tento se nejdříve nařčení, že se v okně obnažoval, bránil, posléze ovšem jistý podíl viny přiznal. Věc byla na místě vyřešena uložením blokové pokuty.

15.4.2014

Vykradený automobil

V 15 hodin bylo na služebně Městské policie přijato oznámení, že v průběhu noci došlo na parkovišti u prodejny PENNY k vykradení osobního automobilu. Z vozidla byla odcizena dětská autosedačka a několik dalších osobních věcí. Majitel vozidla byl poučen o nutnosti oznámit věc na Policii ČR, která bude ve věci provádět další šetření.

14.4.2014

Dopravní nehoda

V 12.20 došlo na ulici Nerudova k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Hlídka setrvala na místě, až do doby příjezdu Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření. Dopravní nehoda si nevyžádala žádné zranění.

14.4.2014

Páteční kontrola barů

Jak je již zvykem, tak i tento pátek probíhala pravidelná kontrola barů a nalévání alkoholu mladistvým. V Clubu 596 byl opět zjištěn teprve 15 letý mladík v podnapilém stavu. Věc je prozatím dále v šetření.

11.4.2014

Kradl uzené

Chvíli po 8 hodině vyjela hlídka ke krádeži v OD Kaufland. Zde ostraha přistihla při krádeži neznámého muže, který se pokusil odcizit balíček s uzeným masem. Za tento přestupek mu byla udělena bloková pokuta.

11.4.2014

Podnapilá žena

V 21 hodin bylo přijato oznámení, že na ulici Jungmannova se nachází žena ležící na chodníku. Na místě byla hlídkou ztotožněna pětatřicetiletá žena z Kyjova neschopna pohybu. Jevila známky silné opilosti, proto byla převezena na vyšetření do nemocnice. Poté následoval převoz za doprovodu strážníka na záchytnou stanici do Brna.

10.4.2014

Odmítli zaplatit

V 11.15 bylo přijato oznámení, že na Clubu 596 mají hosty, kteří odmítli zaplatit útratu v hodnotě překračující částku 5 tisíc Kč. Na místě strážníci ztotožnili muže a ženu, známé narkomany z Kyjova. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla celá věc předána Policii ČR k dalšímu šetření.

10.4.2014

Opilec na chodníku

O půlnoci byl při pravidelné kontrole v okolí baru Angel na ulici Svatoborská spatřen opilec ležící na chodníku. Jednalo se o devětačtyřicetiletého muže ze Strážovic. Tomuto byla za jeho čin uložena bloková pokuta a následně odjel přivolaným taxi domů.

9.4.2014

Včasná záchrana

V 21.40 vyjeli strážníci po oznámení k jednomu z bytů na sídlišti U Vodojemu, ve kterém se nacházela postarší žena, která upadla na zem a nebyla schopna se zvednout. Volání o pomoc zaslechla vnučka této ženy. Hlídka Městské policie vyjela ihned na místo. Vzápětí přijel na místo i přivolaný Hasičský záchranný sbor. Byt byl včas otevřen a zraněná žena byla odvezena sanitou na ošetření do nemocnice.

8.4.2014

Opilec na chodníku

V 15 hodin bylo přijato oznámení, že na ulici Jungmannova bezvládně leží muž na chodníku. Strážníci na místě zjistili známého problémového alkoholika z Kyjova v silně podnapilém stavu. Z důvodu podezření na zranění byla muži na místo přivolána sanita, která jej odvezla na ošetření do nemocnice. Následně byl za doprovodu strážníka převezen na záchytnou stanici do Brna.

8.4.2014

Krádež v prodejně potravin

V 9.30 vyjeli strážníci do prodejny potravin na náměstí, kde přistihli zloděje při pokusu o krádež. Na místě byl hlídkou zjištěn čtyřiatřicetiletý muž z Kyjova, který se pokusil odcizit zboží v hodnotě 150 Kč. Věc byla vyřešena udělením blokové pokuty.

8.4.2014

Opilec na chodníku

V 15 hodin bylo přijato oznámení, že na ulici Jungmannova bezvládně leží muž na chodníku. Strážníci na místě zjistili známého problémového alkoholika z Kyjova v silně podnapilém stavu. Z důvodu podezření na zranění byla muži na místo přivolána sanita, která jej odvezla na ošetření do nemocnice. Následně byl za doprovodu strážníka převezen na záchytnou stanici do Brna.

8.4.2014

Krádež v potravinách

V 9.30 vyjeli strážníci do prodejny potravin na náměstí, kde přistihli zloděje při pokusu o krádež. Na místě byl hlídkou zjištěn čtyřiatřicetiletý muž z Kyjova, který se pokusil odcizit zboží v hodnotě 150 Kč. Věc byla vyřešena udělením blokové pokuty.

8.4.2014

Krádež mobilního telefonu

V 13.28 bylo na služebně přijato oznámení od pána z Kyjova, že mu neznámý pachatel odcizil dotykový mobilní telefon značky HTC v černé barvě. Ke krádeži mělo dojít v prostorách České pošty v Kyjově. Celá věc byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.

7.4.2014

Potyčka v baru

Chvíli po půlnoci vyjela hlídka po oznámení do jednoho z místních barů, kde se strhla potyčka mezi dvěma muži. Došlo jak na údery pěstí, tak i údery skleněnou lahví do hlavy. Strážníci na místě ztotožnili osmačtyřicetiletého muže z Věteřova v rozporu se čtyřiapadesátiletým mužem z Kyjova. Z důvodu krvácejícího zranění hlavy po úderu lahví byla zraněnému muži přivolána sanita, která si jej odvezla na ošetření do nemocnice.

6.4.2014

Krádež Kaufland

V 15 hodin vyjeli strážníci do OD Kaufland, kde byl ostrahou chycen zloděj při pokusu o krádež. Jednalo se o jednapadesátiletého muže ze Ždánic. Za tento přestupek mu byla uložena bloková pokuta.

6.4.2014

Drobná dopravní nehoda

V 13.58 došlo na parkovišti u prodejny LIDL k drobné dopravní nehodě. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si celou věc i spolu s pořízeným kamerovým záznamem převzala k dalšímu šetření.

5.4.2014

Mladý pár ničil automat

Nad ránem okolo 5 hodiny byl na kamerovém záznamu zpozorován mladý pár, který se pokoušel kopáním vyvrátit parkovací automat na náměstí. Strážníci na místě zjistili dvacetiletou dívku a sedmadvacetiletého muže, oba ze Žádovic. Tito byli velmi důrazně poučeni o slušném chování. Automat nebyl poškozen.

5.4.2014

Vykradený automobil

V 6.30 bylo na služebně oznámeno vykradení osobního automobilu, ke kterému došlo během noci na sídlišti U Vodojemu. Z vozidla bylo odcizeno několik osobních věcí. Celá věc byla spolu s kamerovým záznamem předána Policii ČR k dalšímu šetření.

3.4.2014

Krádež v potravinách na náměstí

V 16.25 bylo na služebně telefonicky oznámeno, že v prodejně potravin chytili zloděje. Hlídka na místě zjistila pětadvacetiletou ženu z Kroměříže, která se pokusila odcizit zboží. Celá věc byla vyřešena udělením pokuty ve výši 1000 Kč.

2.4.2014

na začátek stranyBřezen 2014


Pokus o sebevraždu

V 18.25 bylo na služebně přijato oznámení, že na ulici Nerudova, v jednom ze dvorů byl slyšet výstřel ze zbraně a nyní zde na zemi bezvládně leží nějaký muž. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se pravděpodobně jedná o pokus o sebevraždu padesátiletého muže z Hodonína. Tento si ovšem výstřelem způsobil pouze krvácející zranění na hlavě. Spolu s příjezdem hlídky se na místo dostavila i rychlá záchranná služba, která zraněného muže ihned převezla na ošetření do nemocnice.

31.3.2014

Srážka automobilu s chodcem

V 7.40 vyjeli strážníci k dopravní nehodě na křižovatce ulic Strážovská x Svatoborská, kde došlo ke srážce osobního automobilu a chodce. Hlídka na místě usměrňovala provoz až do doby příjezdu Policie ČR a dále po celou dobu šetření této dopravní nehody.

31.3.2014

Nevychovaní mladíci

Po 20 hodině hlídka zpozorovala na ulici Žižkova skupinku několika mladíků, kteří neustále vulgárně vykřikovali a uráželi kolemjdoucí i Městskou policii u jejich vstupních dveří. Pokus strážníků mladíky z Kyjova uklidnit se nevydařil. Vše vyvrcholilo silně agresivním chováním jednoho z nich, kdy museli strážníci na dotyčného použít dokonce i pouta. Následně bylo zjištěno, že útočník je jak pod vlivem alkoholu s 1,75 promile, tak i dalších omamných látek - pervitinu. Nakonec byl útočník za doprovodu strážníka převezen na záchytnou stanici do Brna.

30.3.2014

Kradl čokoládové tyčinky

V 9 hodin byla na služebně telefonicky oznámena krádež v OD Kaufland. Hlídkou byl na místě zjištěn sedmdesátiletý muž z Kyjova, který se pokusil odcizit několik čokoládových tyčinek. Celá věc byla vyřešena udělením pokuty ve výši 1000 Kč.

30.3.2014

Únik plynu

V 19.35 vyjela hlídka na žádost Policie ČR k ZŠ Dr. Joklíka, kde v okolí docházelo k úniku plynu z neznámého místa. Na místo vzápětí přijeli i hasiči spolu s plynárenským technikem. Technik provedl kontrolu plynu v ovzduší a z důvodu naměření vysokých hodnot musel uzavřít přívod plynu ve dvou panelových domech. Vše se naštěstí obešlo bez závažnějších následků.

28.3.2014

Dva dny, dvě krádeže

V 13 hodin bylo na služebně přijato oznámení, že v prodejně Marína přistihli při krádeži zloděje. Shodou okolností tento zloděj dle kamerového záznamu v prodejně kradl již včera, ale nebyl chycen. Hlídka na místě ztotožnila osmadvacetiletého muže ze Šardic. Obě krádeže jsou nyní v řešení.

28.3.2014

Neschopen pohybu

V 20.17 vyjeli strážníci po oznámení na ulici Nětčická, kde se na vozovce válel neznámý opilý muž. Na místě hlídka zjistila sedmačtyřicetiletého opilce z Kyjova, který nebyl schopen chůze, ani žádné komunikace. Z tohoto důvodu byl následně za doprovodu strážníka převezen na záchytnou stanici do Brna.

27.3.2014

Agresivní vnuk

V 16.47 bylo na služebně přijato oznámení, že v jednom z bytů na sídlišti U Vodojemu došlo k rozporu mezi silně podnapilým a nepříčetným vnukem a jeho prarodiči. Strážníci na místě zjistili známého problémového mladíka, kterému bylo dechovou zkouškou naměřeno 3,58 promile. Následně byla na místo přivolána rychlá záchranná služba, která agresivního muže převezla do psychiatrické léčebny, kde jej již moc dobře znají.

26.3.2014

Opilec v nemocnici

V 23.15 bylo přijato oznámení, že v prostorách nemocnice se pohybuje agresivní muž v silně podnapilém stavu, který kolem sebe dělá velký nepořádek. Strážníci po příjezdu na místo muže ze Sobůlek uklidnili, řádně poučili a poté z nemocnice vykázali.

25.3.2014

Opilec za volantem

Ve 23 hodin strážníci při kontrole ulice Mezivodí zpozorovali podezřelé vozidlo s nabouranou přední částí. Toto vozidlo se po chvíli velmi nejistě rozjelo. Hlídka nabouraný automobil ihned zastavila z důvodu podezření na řízení v opilosti. Při kontrole řidiče bylo zjištěno, že je zcela zjevně v podnapilém stavu. Za volant usedl osmatřicetiletý muž z Kyjova, u kterého dechová zkouška prokázala 2,78 promile alkoholu. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si muže převzala k dalšímu šetření.

24.3.2014

Spal na chodníku

V 07.15 byl při kontrole ulice Svatoborské zjištěn opilý muž spící na chodníku. Jednalo se o osmnáctiletého mladíka z Bukovan. Dechová zkouška u něj prokázala 1,08 promile. Mladý muž byl hlídkou probuzen a následně odeslán směrem k domovu.

23.3.2014

Krádež kabelky

V 4.10 se na služebnu dostavila žena v mírně podnapilém stavu oznámit krádež kabelky a dalších osobních věcí. Ke krádeži mělo dojít na ulici Dobrovského, kde ji přepadl neznámý mladý muž. Bližší popis mladíka nebyla schopna uvést. Celá věc byla předána k dalšímu šetření Policii ČR.

23.3.2014

Krádež v prodejně PENNY

V 8 hodin bylo přijato telefonické oznámení z prodejny PENNY, že zde ostraha chytila zloděje. Hlídkou byl po příjezdu na místo zjištěn čtyřiatřicetiletý muž z Kyjova, který odcizil 2 lahve rumu v hodnotě 250 Kč. Celá věc byla vyřešena udělením blokové pokuty ve výši 1000 Kč.

22.3.2014

Opilá žena

Po 21 hodině vyjeli strážníci na ulici Havlíčkova, kde se nacházela žena ležící v bezvládném stavu na zemi. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se u starší ženy nejedná o žádné velké zranění, nýbrž o silnou opilost. Ovšem z důvodu mírné bolesti zad byla této ženě přivolána sanita, která si ji poté odvezla na ošetření do nemocnice. Věc bude posléze dořešena.

21.3.2014

Krádež Kaufland

Ve 14 hodin vyjeli strážníci ke krádeži v OD Kaufland. Na místě byl zjištěn třiadvacetiletý mladík z Kyjova. Tento byl za svůj prohřešek potrestán blokovou pokutou ve výši 1000 Kč.

21.3.2014

Poškození vozidla

V 7.36 bylo na služebně telefonicky oznámeno, že na sídlišti U Vodojemu došlo přes noc k rozbití předního skla na jednom ze zde zaparkovaných vozidel. Majiteli vozidla bylo doporučeno věc oznámit na Policii ČR. Strážníci nyní vyhodnocují kamerové záznamy ke zjištění pachatele.

20.3.2014

Chycení zloděje

V 11 hodin vyjela hlídka po oznámení do OD Kaufland, kde ostraha přistihla zloděje při pokusu o krádež. Jednalo se o šestašedesátiletou ženu ze Skoronic. Věc byla následně vyřešena udělením blokové pokuty.

19.3.2014

Ohrožování nožem

V 10.18 bylo na služebně přijato oznámení, že v jedné z místních restaurací došlo k rozporu mezi hostem a obsluhou, přičemž host poté vytáhnul z kapsy nůž, kterým začal ohrožovat okolí. Na místo byly ihned vyslány obě hlídky. Jako agresor byl ztotožněn sedmapadesátiletý muž z Kyjova. Strážníci jej uklidnili a následně předali Policii ČR, která bude věc dále řešit jako podezření z trestného činu výtržnictví.

17.3.2014

Kradl alkohol

V 16.30 vyjeli strážníci do prodejny Marína, kde se na zemi před vchodem nacházel ležící opilec. Tento osmadvacetiletý muž z Věteřova před pravděpodobným zkolabováním nezahálel a v prodejně ukořistil jednu láhev vodky, kterou na místě celou vypil. K opilému muži byla přivolána sanita, která jej převezla do nemocnice na ošetření. Posléze si muže převzala Policie ČR k dalšímu šetření z důvodu dřívější majetkové trestné činnosti.

14.3.2014

Dopravní nehoda

V pravé poledne se na služebnu dostavil devadesátiletý muž z Kyjova oznámit, že na křižovatce Havlíčkova/Nerudova pravděpodobně způsobil drobnou dopravní nehodu. Strážníci na místě zjistili, že náraz byl zřejmě mnohem silnější, než postarší pán uváděl. Z tohoto důvodu byla na místo posléze přivolána i Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

14.3.2014

nehoda nehoda nehoda

Krádež v OD Kaufland

V 08.29 vyjela hlídka ke krádeži v OD Kaufland. Na místě byl zjištěn známý problémový muž ze Šardic. Věc byla vyřešena udělením blokové pokuty.

12.3.2014

Zmatený opilec

V 14.54 bylo na služebně přijato oznámení, že na sídlišti U Vodojemu se v chodbách jednoho z panelových domů pohybuje muž v silně podnapilém stavu a kope do všech okolních dveří. Strážníci na místě zjistili osmačtyřicetiletého muže z Kyjova, který trpí schizofrenií. Tento byl hlídkou řádně poučen a poté odeslán směrem k domovu.

11.3.2014

Krádež jízdního kola

V 14.36 byla na služebně Městské policie nahlášena krádež jízdního kola. Jednalo se o horské kolo značky Marin, které bylo odcizeno ze sklepní kóje na sídlišti U Vodojemu. Oznamovateli bylo doporučeno věc nahlásit i na Policii ČR. Strážníci nyní kontrolují kamerový systém ke zjištění pachatele.

10.3.2014

Zneužití důvěry

V 11.48 bylo na služebně Městské policie přijato oznámení, že se po Kyjově pohybuje skupinka několika podezřelých osob vybírajících peníze na pomoc chudým. Strážníkům se podařilo zajistit dva mladé muže ve věku sedmnáct a čtyřiadvacet let pocházející z Rumunska, kteří se vydávali za hluchoněmé. Dle očekávání nebyli schopni potvrdit své zdravotní omezení. Později se ukázalo, že jsou oba zcela zdrávi a všechny jejich smysly jim slouží dokonale. Posléze se strážníkům podařilo najít i další dvě osoby, a to staršího muže a ženu patřící k této skupince podvodníků. Celá skupina byla poté předána Policii ČR k dalšímu šetření.

10.3.2014

Krádež v OD Kaufland

V 7.30 byla na služebnu telefonicky oznámena krádež v OD Kaufland. Hlídkou byl na místě zjištěn dvaatřicetiletý muž z Hodonína. Na základě zjištěným skutečností při lustraci byl muž posléze předán Policii ČR k dalšímu šetření.

9.3.2014

Opilec u kina Panorama

V 14:30 bylo přijato oznámení, že na ulici Riegrova se nachází ležící muž v silně podnapilém stavu. Hlídka na místě zjistila známého problémového opilce z Kyjova, který byl poté z místa vykázán. Věc je dále v řešení.

8.3.2014

Dovádění v parku

Při noční kontrole městského parku strážníci zpozorovali tři mladíky ve věku 20 let. Tito kolem sebe dělali velký nepořádek, kterým silně rušili noční klid a navíc při svém dovádění v parku ulomili i jeden ze zde rostoucích stromků. Nejprve všichni zapírali, ale poté se ke všemu doznali. S mladíky bylo domluveno, že místo utrženého stromku sami zakoupí nový stromek, který pak společně všichni tři svými silami zasadí.

7.3.2014

Agresivní pacient

Po 20 hodině byli strážníci přivoláni do Domova Horizont na ulici Strážovská z důvodu silné agresivity jednoho z pacientů. Tento ve své agresi napadnul spolubydlícího a následně se uzamknul ve svém pokoji. Hlídce se po příjezdu na místo podařilo muže přesvědčit, aby pokoj otevřel. Poté mu byla podána injekce, po které se uklidnil. Z důvodu uklidnění již nebylo potřeba pacienta převážet na psychiatrickou léčebnu.

6.3.2014

Nezajištěné vozidlo

V poledne vyjeli strážníci po oznámení na Masarykovo náměstí, kde sjelo do silnice zřejmě špatně zabrzděné vozidlo Škoda Octavia. Strážníkům se podařilo vyrozumět majitele vozidla, který se nacházel poblíž. Tento svůj automobil ihned přeparkoval a následně byl řádně poučen o svých povinnostech při opuštění vozidla.

6.3.2014

Krádež jízdního kola

V 20.50 byla oznámena krádež jízdního kola na sídlišti U Vodojemu. Toto jízdní kolo bylo odcizeno ze sklepních prostor jednoho z panelových domů. Oznamovateli bylo doporučeno nahlásit krádež kola i na Policii ČR. Strážníci nyní vyhodnocují kamerové záznamy ke zjištění pachatele.

3.3.2014

Rušení pohřebního obřadu

V 14.12 byla po oznámení vyslána hlídka ke smuteční síni na Seifertově náměstí. Zde docházelo k vulgárním projevům při obřadu u jednoho ze zúčastněných hostů. Jednalo se o devětatřicetiletého muže z Kyjova v mírně podnapilém stavu. Tento byl strážníky na místě uklidněn a poté za doprovodu bratra odeslán směrem k domovu.

3.3.2014

Opilý pacient

O půlnoci vyjela hlídka strážníků na chirurgickou ambulanci, kde v čekárně docházelo k agresivním projevům opilého pacienta při jeho ošetření. Na místě byl hlídkou zjištěn sedmatřicetiletý muž až z hlavního města Prahy, který byl ihned zklidněn a řádně poučen. Poté za doprovodu strážníků nemocnici opustil.

2.3.2014

V Kauflandu se opět kradlo

V 10.30 bylo na služebně oznámeno chycení zloděje v OD Kaufland. Hlídkou byl na místě ztotožněn osmačtyřicetiletý muž z Ostravy. Za spáchaný přestupek byl potrestán blokovou pokutou.

2.3.2014

na začátek stranyÚnor 2014


Opilý nezletilý mladík

Chvíli před půlnocí byl při kontrole kamerového systému na ulici Komenského u Clubu 596 zjištěn silně opilý mladý muž neschopen pohybu. Strážníkům se jej po delší době podařilo ztotožnit jako šestnáctiletého nezletilého mladíka z Koryčan. Dechová zkouška u nezletilého prokázala 1,77 promile. Byli vyrozuměni rodiče, kteří si pro syna přijeli a dále za něj zaplatili i udělenou blokovou pokutu za znečištění veřejného prostranství.

28.2.2014

Nemilé procitnutí

V 10.45 se na služebnu dostavil muž z Kelčan, který přišel nahlásit ztrátu několika osobních věcí a jízdního kola. Poslední vzpomínky měl na velmi divoké popíjení alkoholu před 5 dny s kamarády na sídlišti U Vodojemu. Teprve dnes se probudil na jednom z nemocničních lůžek. Mladému muži bylo doporučeno zamyslet se nad popíjením alkoholu při tak štědrých oslavách a večírcích.

28.2.2014

Opilec na ulici Havlíčkova

Chvíli po 8 hodině bylo přijato oznámení, že na ulici Havlíčkova leží na zemi muž v silně podnapilém stavu. Strážníci na místě zjistili již známého problémového alkoholika, který nebyl schopen pohybu. Z tohoto důvodu byl převezen na záchytnou stanici do Brna. Po vystřízlivění bude věc s mužem dořešena.

27.2.2014

Dopravní nehoda

V 19 hodin vyjeli strážníci na ulici Nádražní. Zde se stala dopravní nehoda, kdy jedoucí vozidlo narazilo do dvou vozidel zde zaparkovaných. Viník z místa nehody následně ujel. Celá věc byla posléze předána Polici ČR k dalšímu šetření.

27.2.2014

Krádež v prodejně LIDL

V 11.35 bylo z prodejny LIDL oznámeno chycení zloděje. Na místě hlídka ztotožnila čtyřiašedesátiletou ženu z Vlkoše, která se pokusila odcizit zboží v hodnotě 190 Kč. Celá věc byla vyřešena udělením pokuty ve výši 1000 Kč.

26.2.2014

Krádež kola

V 16.30 byla na služebně oznámena krádež horského kola. Jednalo se o kolo značky Scott v černobílé barvě a se šlapátkem, na kterém chyběl šroub. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestný čin krádeže, byla věc předána Policii ČR k dalšímu šetření. Strážníci nyní vyhodnocují kamerové záznamy ke zjištění pachatele.

25.2.2014

Krádež Kaufland

Ve 14 hodin vyjeli strážníci ke krádeži do OD Kaufland. Na místě zjištěna čtyřiatřicetiletá žena z Vacenovic. Věc vyřešena udělením blokové pokuty.

24.2.2014

Zloděj v Kauflandu

V 09.17 vyjeli strážníci do OD Kaufland, kde ostraha přistihla zloděje při krádeži zboží. Na místě byl zjištěn pětasedmdesátiletý muž z Kyjova. Věc byla vyřešena udělením blokové pokuty.

23.2.2014

Nalezení osoby v pátrání

V 02.30 strážníci při běžné kontrole města Kyjov spatřili v jedné z uliček na Masarykově náměstí dvě podezřelé osoby, přičemž jedna z nich odpovídala popisu osoby hledané PČR. Toto podezření se později při kontrole, zda u sebe dotyčný muž nemá zbraň, potvrdilo nalezeným občanským průkazem v jedné z kapes na jméno této hledané osoby. Dvaatřicetiletý recidivista z Hodonína vyhýbající se nástupu trestu odnětí svobody byl posléze předán Policii ČR k dalším úkonům.

23.2.2014

Krvácející zranění

V 21.40 bylo přijato oznámení, že na sídlišti M. Švabinského se před vchodem u jednoho z panelových domů nachází na zemi ležící mobilní telefon a kolem je krev. Strážníci po příjezdu na místo mobilní telefon zajistili a posléze skrze něj zjistili totožnost majitele. Jednalo se o osmdesátiletého muže z Kyjova. Tento byl poté hlídkou navštíven a uvedl, že na místě nálezu zakopnul, pádem si způsobil menší zranění na hlavě a telefon pravděpodobně vytratil. Bylo mu nabídnuto lékařské ošetření, což odmítl. Byli proto alespoň vyrozuměni příbuzní, kteří si pána zkontrolovali.

22.2.2014

Ničili telefonní budku

V 20.20 bylo při kontrole kamerového systému zpozorováno, jak se dva agresivní mladíci pokouší rozbít telefonní budku u prodejny LIDL. Hlídka okamžitě přijela na místo, oba mladé muže uklidnila a velmi důrazně poučila. Tito přislíbili, že už se to nebude víckrát opakovat. Věc je dále v řešení.

22.2.2014

Dopravní nehoda

V 15 hodin vyjeli strážníci k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, ke které došlo u vjezdu do VENDO parku. Naštěstí se jednalo pouze o drobnou dopravní nehodu a nikomu ze zúčastněných se nic závažného nestalo. Hlídka na místě usměrňovala provoz až do doby příjezdu PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

21.2.2014

nehoda nehoda nehoda nehoda

Opět se kradlo

V 14.40 bylo z prodejny LIDL telefonicky oznámeno, že zde chytili zloděje. Na místě byl hlídkou zjištěn devětatřicetiletý muž z Břeclavi, který shodou okolností kradl již včera. Z tohoto důvodu byl předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Posléze vyjeli strážníci v 16 hodin i do prodejny PENNY, kde ostraha přistihla při krádeži dalšího zloděje. Tímto byl pětadvacetiletý mladík z Vacenovic. Z důvodu dřívějšího pravomocného odsouzení za majetkovou trestnou činnost byl předán PČR, která s ním bude celou věc dále řešit.

20.2.2014

Krádež Penny

V 19 hodin bylo na služebnu oznámeno, že v prodejně Penny byl přistižen zloděj při pokusu o krádež. Tento devětatřicetiletý muž z Břeclavi byl za přestupek potrestán uložením blokové pokuty.

19.2.2014

Podezřelá taška

V ranních hodinách bylo přijato oznámení, že u čekárny na nádraží ČSAD se nachází odložený zvláštní balíček. Z důvodu podezření na výbušninu byla na místo vyslána PČR. Tato poté naštěstí zjistila, že se nejedná o výbušninu, ale pouze o použitý filtr na kávu.

19.2.2014

Krádež v Kauflandu

V 20.30 vyjeli strážníci do OD Kaufland, kde ostraha přistihla při krádeži zloděje. Na místě zjištěna čtyřicetiletá žena z Kyjova. Věc vyřešena udělením blokové pokuty ve výši 1000 Kč.

18.2.2014

Vloupání do vozidla

V 13 hodin bylo na služebně Městské policie oznámeno, že v ulici Pod Vinohrady došlo k vloupání do jednoho ze zde zaparkovaných vozidel. Díky kamerovému systému umístěnému na domě majitele vozidla byl pachatel částečně rozpoznán. Jednalo se o mladého muže s obličejem zahaleným pod kapucí. Celá věc byla předána PČR k dalšímu šetření.

18.2.2014

Sprejeři

V 11.38 bylo přijato oznámení, že na ulici Brandlova během noci někdo posprejoval zelenou barvou novou fasádu na jednom z domů. Strážníci na místě toto oznámení potvrdili a při kontrole okolí byly nalezeny i další posprejované části ostatních domů. Následně byly nalezeny další dva grafity na ulici Tyršova. Celá věc byla poté předána k dalšímu šetření PČR.

15.2.2014

Běhali po autech

Chvíli po půlnoci vyjeli strážníci po oznámení na ulici Jungmannova. Zde se měla pohybovat skupinka neznámých vandalů ničící auta - údajně mají běhat po kapotách zaparkovaných vozidel. Po příjezdu na místo se u vozidel již nikdo nepohyboval, ale strážníkům se danou skupinku po chvíli při následné kontrole okolí podařilo nalézt a zadržet. Poté se mladíci z Dubňan a Kyjova, všichni ve věku osmnácti let ke všemu doznali a proto hlídka ihned přivolala PČR, která si mladé muže převzala k dalšímu šetření.

15.2.2014

Opilé dívky

V 23.19 byla při kontrole kamerového systému u Clubu 596 spatřena podnapilá žena, která nebyla schopna pohybu. Hlídka přijela na místo. Zde byla opravdu zjištěna silně opilá mladá dívka z Kyjova ve věku šestnácti let s podezřením na otravu alkoholem. Hlídka vyrozuměla rodiče dívky. Tito si pro svou dceru ihned přijeli a odvezli ji na ošetření do nemocnice.
Posléze strážníci spatřili další opilou mladou ženu. Při ztotožnění bylo zjištěno, že se taktéž jedná o nezletilou dívku z Dolních Bojanovic ve věku šestnácti let. O tuto se postarala její starší kamarádka a odvezla ji domů. Dle podání vysvětlení od nezletilých dívek jim byl podáván alkohol obsluhou v Clubu 596. Celá věc bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

14.2.2014

Opilec v čekárně

V 14.45 vyjela hlídka po oznámení do čekárny na nádraží ČSAD, kde se vyskytoval značně opilý muž obtěžující ostatní cestující. Na místě byl zjištěn devětatřicetiletý muž z Vacenovic. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3,37 promile. Opilec byl potrestán blokovou pokutou, poučen a následně vykázán z čekárny.

14.2.2014

Krádež v prodejně LIDL

V 10.47 byla na služebnu ohlášena krádež v prodejně LIDL. Hlídkou na místě zjištěna čtyřiašedesátiletá žena z ubytovny Havlíčkova, která se pokusila pronést zboží bez zaplacení. Věc byla vyřešena udělením blokové pokuty ve výši 1000 Kč.

11.2.2014

Neznámý popleta

V 23 hodin vyjeli strážníci do Boršova, kde se pokoušel do jednoho z domů dobývat neznámý zmatený mladý muž. Již při oznamování bylo přes telefon po celou dobu hovoru slyšet neustálé zvonění a bouchání na dveře. Hlídka ihned vyrazila na místo. Bohužel se u domu po příjezdu hlídky už nikdo nenacházel. I přesto strážníci následně provedli kontrolu celé lokality Boršova, ale ani tak žádnou osobu odpovídající popisu nenalezli.

9.2.2014

Ležící opilec

V 6.23 vyjela hlídka na sídliště U vodojemu. Zde se nacházel bezvládně ležící muž na zemi. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o jedenatřicetiletého muže, který jen vyspával. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2 promile. Opilec byl probuzen, řádně poučen a z místa následně vykázán.

9.2.2014

Krádež kanalizačních mříží

V 18 hodin bylo na služebně přijato oznámení o krádeži kanalizačních mříží v Boršově na ulici Školní. Hlídka místo označila a zabezpečila pomocí pásky a umístění směrových tabulí. Strážníci nyní podnikají další kroky ke zjištění pachatele a nalezení odcizených mříží. Samozřejmě uvítáme jakékoliv informace občanů k této věci.

8.2.2014

Agresivní mladík

V 17.30 vyjeli strážníci na ubytovnu Havlíčkova k agresivnímu mladému muži, který vulgárně napadá ostatní spolubydlící. Hlídka po příjezdu na místo mladíka uklidnila. Dechová zkouška u muže ukázala 1.72 promile alkoholu. Muži nyní hrozí vyloučení z ubytovny a samozřejmě mu bude uložena pokuta.

8.2.2014

Falešná bankovka

V 19 hodin bylo na služebnu Městské policie oznámeno, že v OD Kaufland se pokusil neznámý mladík zaplatit falešnou dvousetkorunou. Vzhledem k závažnosti oznámení bylo další šetření v této věci předáno Policii ČR.

5.2.2014

Krádež v Kauflandu

V 15.15 vyjela hlídka do OD Kaufland, kde ostraha přistihla zloděje při pokusu o krádež. Jednalo se o šestadvacetiletého mladíka z Újezdce, kterému byla za jeho čin uložena bloková pokuta.

4.2.2014

Opilá problémová dvojice

O půlnoci bylo přijato oznámení z ubytovny Havlíčkova, že v jednom z pokojů je uzamčena dvojice silně opilých mužů, kteří tímto chováním porušují řád ubytovny. Strážníci po příjezdu na místo oba, a to známého problémového muže z Kyjova a jeho čtyřiatřicetiletého kamaráda z Otrokovic vykázali z ubytovny.

Nad ránem ke stejné dvojici vyjeli strážníci ještě jednou a to do místního baru, kde nechtěli zaplatit svou útratu. Nakonec po domluvě dluh zaplatili. Celá věc bude dořešena udělením blokové pokuty.

1.2.2014

Agresivní mladík

O půlnoci byli strážníci přivolání na sídliště Za stadionem, kde se u vchodu jednoho z panelových domů nacházel agresivní opilec, pravděpodobně i pod vlivem drog. Jednalo se o mladíka, který vulgárně vykřikoval přes celé sídliště na svou matku bydlící v domě. Hlídkou byla u muže provedena dechová zkouška s výsledkem 2.35 promile alkoholu. Strážníci opilého mladíka uklidnili a vykázali z místa. Věc bude vyřešena udělením pokuty.

1.2.2014

na začátek stranyLeden 2014


Víkend 31-1.2.

O víkendu probíhaly kontroly dodržování nočního klidu a veřejného pořádku kolem barů, heren a zejména v okolí Clubu 596, kde došlo nad ránem i k několika potyčkám, které strážníci ovšem včas uklidnili.

30.1.2014

Nechtěl zaplatit

V 12.51 bylo přijato oznámení, že v baru Angel se nachází opilý host, který nechce zaplatit útratu. Na místě byl hlídkou zjištěn devětatřicetiletý muž z Milonic. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2.99 promile. Za přítomnosti strážníků po chvíli u sebe opilý muž nalezl peníze na zaplacení útraty. Poté odcestoval vlakem domů.

30.1.2014

Ztracené dítě

V 9 hodin PČR oznámila na služebnu Městské policie, že u staré benzinky bylo nalezeno ztracené dvouleté dítě v pyžamu. Díky místní znalosti strážníků byl dán policii podnět, že velké množství malých dětí se nachází v nedalekém domě na ulici Brandlova. Následně se ukázalo, že dítě opravdu patří jedné z nespolehlivých matek bydlící v tomto domě. Celá věc bude předána příslušnému orgánu k dořešení.

30.1.2014

Vykradení osobního automobilu

V 6.37 vyjela hlídka na žádost PČR na ulici Nádražní, kde došlo k vykradení osobního automobilu. Řidička se vzdálila od vozidla pouze na několik minut, kdy odváděla dítě do školky. Pachatel za její nepřítomnosti rozbil boční okno a ukradl z automobilu veškeré cennosti. Strážníci zůstali na místě až do doby příjezdu PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

29.1.2014

Epileptický záchvat

V poledne bylo na služebnu oznámeno, že v budově městského úřadu leží na schodech neznámý muž v bezvládném stavu. Hlídka ihned přijela na místo, kde se nacházel čtyřicetiletý muž ze Žádovic, který upadl na schodech z důvodu epileptického záchvatu. K muži byla přivolána rychlá záchranná služba, která si jej po příjezdu převzala k ošetření.

28.1.2014

Opilec se zraněním hlavy

V 12.24 vyjeli strážníci na ubytovnu Havlíčkova, kde se vyskytoval muž v silně podnapilém stavu. Po příjezdu na místo hlídka poznala již známého problémového muže, který se v tomto stavu nachází velmi často. Jelikož si při pádu poranil hlavu, tak byla na místo přivolána sanita. Strážníci u muže asistovali po celou dobu ošetření. Věc bude dořešena po vystřízlivění.

27.1.2014

Útěk z diagnostického ústavu

Ve 3.07 byla přijata telefonická žádost Policie ČR o asistenci hlídky při kontrole ubytovny Havlíčkova a to z důvodu skrývání uprchlíků. Z diagnostického ústavu v Brně utekly tři nezletilé osoby. Sedmnáctiletého mladíka z Osvětiman policie již zadržela a dle jeho výpovědi se měly zbývající dvě šestnáctileté dívky ze Zlína a Českého Těšína skrývat právě v ubytovně na ulici Havlíčkova. Při kontrole byly dívky opravdu nalezeny v jednom z pokojů. Strážníci asistovali PČR i při převozu dívek na služebnu, kde si je vyzvedla eskorta a převezla je zpět do ústavu.

27.1.2014

Opilý muž

V 18 hodin vyjeli strážníci k městskému parku, kde se nacházel opilý muž neschopen komunikace ani pohybu. Hlídkou byl na místě zjištěn čtyřiatřicetiletý opilec z Vracova. Po probuzení z místa sám odešel. Celá věc bude dořešena udělením blokové pokuty.

27.1.2014

Krádež v PENNY

V 19.40 bylo na služebnu oznámeno, že v Penny marketu chytili zloděje. Jednalo se o jednatřicetiletého muže z Ostrovánek, který se pokusil ukrást zboží v hodnotě 34 Kč. Věc byla na místě vyřešena udělením blokové pokuty.

24.1.2014

Opilec u Maríny

V pravé poledne bylo na služebnu oznámeno, že na ulici Kollárova se nachází muž ležící na zemi. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o silně podnapilého muže z Kyjova, u kterého byla posléze provedena dechová zkouška s výsledkem 2.39 promile. Za doprovodu kamarádky a dohledu strážníků, byl muž odveden domů. Věc bude dořešena udělením blokové pokuty.

24.1.2014

Krádež kola

V 16 hodin byla na služebně oznámena krádež kola na ulici Jungmannova. Jednalo se o pánské kolo značky Olpran ve stříbrnošedé barvě a černou taštičkou s bílým medvídkem na zipu. Oznamovateli bylo doporučeno zajít krádež ohlásit i na PČR. Pokud by někdo z občanů měl o takovém kole informaci, může ji oznámit na služebně Policie ČR.

21.1.2014

Krádež okapů

V 21.54 vyjela hlídka po oznámení na ulici Květná, kde mělo docházet ke krádeži měděných okapů na jednom z domů. Na místě bylo zjištěno poškození několika okapů stržením a pošlapáním. Bohužel se strážníkům v daný moment u domu ani v okolí žádného zloděje najít nepodařilo. Jenže o 2 hodiny později se zloděj na místo vrátil znovu a to už si na něj strážníci ve spolupráci s PČR počíhali. Jednalo se o dvaatřicetiletého muže z Kyjova, kterého se posléze převzala PČR k dalšímu šetření.

20.1.2014

Opilec na chodníku

V 07:11 bylo na služebnu telefonicky oznámeno, že na ulici Dobrovského bezvládně leží na silnici nějaká osoba. Hlídkou byl na místě zjištěn silně opilý devětačtyřicetiletý muž z Kyjova. Tento byl hlídkou následně doprovozen na ubytovnu, kde bydlí a po vystřízlivění byl vyřešen blokovou pokutou.

18.1.2014

Útok na strážníky

Okolo 2 hodiny ranní vyjela hlídka na žádost PČR na ulici Havlíčkova, kde se měli pohybovat 2 podezřelí muži kolem zde zaparkovaných vozidel. Strážníci po příjezdu na místo oba muže zastavili a pokusili se je ztotožnit. Tito odmítli prokázat svoji totožnost. Hlídka si poté povšimla, že jeden z dvojice mužů byl dokonce ozbrojen nabitou kuší. Následně muž se zbraní, zřejmě ovlivněn alkoholem nebo jinými návykovými látkami, napadl strážníky. Při zákroku došlo k drobnému zranění jednoho ze strážníků. Devětadvacetiletému útočníkovi ze Žeravic strážníci nasadili pouta a poté byli oba muži předáni PČR k dalšímu šetření. Následně bylo zjištěno, že se jedná o 2 recidivisty, které policie již hledá pro jinou trestnou činnost.

18.1.2014

Víkend

I tento víkend se nesl v duchu kontrol barů a heren se zaměřením na nalévání alkoholu nezletilým. Dále strážníci dohlíželi na dodržování nočního klidu a veřejného pořádku nejen v okolí nočních podniků. V průběhu páteční noci bylo řešeno několik přestupků týkající se především rušení nočního klidu. Nad ránem byly řešeny i 2 případy, kdy došlo k rozbití oken na rodinných domech.

17 - 18.1.2014

Falešný poplach

V 18 hodin byli strážníci přivoláni k domu na ulici Nádražní. Má se zde ozývat volání o pomoc při přepadení. Na místo přijela jak hlídka městské policie, tak Policie ČR. Poté co byl zkontrolován pozemek u uvedeného domu, bylo zjištěno, že se naštěstí jedná o falešný poplach. Osmasedmdesátiletá seniorka se zřejmě jen něčeho polekala a zpanikařila.

17.1.2014

Agresivní narkoman

Krátce po 20 hodině byli strážníci přivoláni na ulici Havlíčkova, kde se má na ulici nacházet agresivní muž. Tento napadl šestačtyřicetiletou ženu z Uhřic, která se před ním schovala do jednoho z domů. Násilník byl hlídkou dopaden o několik metrů dál, u brány skláren. Zde se nacházel nejen pachatel, ale i další poškozený - padesátiletý muž z Kyjova, který měl krvácející zranění v obličeji. Pachatelem byl zjištěn dvaatřicetiletý problémový bezdomovec z Kyjova, který byl nejen pod vlivem alkoholu, ale zřejmě i návykových látek. Vzhledem k přetrvávající agresivitě jej strážníci za pomoci donucovacích prostředků zpacifikovali a následně předali k dalšímu šetření přivolaným policistům.

15.1.2014

Nenapravitelný opilec

Okolo 19 hodiny byl při kontrole ubytovny zjištěn velmi opilý muž ležící na WC. Tento známý a nepoučitelný opilec neschopen pohybu, byl hlídkou opět probuzen k životu. Z důvodu drobného zranění na hlavně, způsobeného pravděpodobně pádem byla muži přivolána sanita, která si jej odvezla na ošetření do nemocnice. Věc bude posléze dořešena uložením pokuty.

15.1.2014

Krádež v Penny

V 9.18 byli strážníci přivoláni ke krádeži v prodejně Penny. Zde byla ztotožněna paní z Bukovan, která byla za odcizení zboží vyřešena udělením blokové pokuty.

15.1.2014

Bezdomovec v čekárně

Při večerní kontrole čekárny na autobusovém nádraží zde byl zjištěn strážníkům známý osmašedesátiletý muž ze Sobůlek. Tento bezdomovec, jako obvykle opilý, měl kolem sebe nepořádek. Za dohledu hlídky nepořádek uklidil a následně mu bude uložena pokuta.

14.1.2014

Odcizené zrcátko

V 15:45 byla na služebně oznámena krádež zrcátka a pokus o odcizení zadní lišty nárazníku z osobního automobilu na sídlišti Klínky. Majitelem vozidla byla věc oznámena Policii ČR, která bude věc dále šetřit.

13.1.2014

Znesvářené ženy

V 13.25 se na služebnu Městské policie dostavila rozrušená pětašedesátiletá paní z Brna oznámit, že ji na ulici Jungmannova z neznámých důvodů napadla nějaká žena. Tato ji měla udeřit a následně na ni poštvat svého psa. Posléze přišla na služebnu i druhá aktérka a to sedmapadesátiletá paní z Kyjova se svým psem, která uvedla, že na paní z Brna pouze křičela. Obě ženy byly poučeny o zásadách dodržování pravidel občanského soužití a celá věc byla vyřešena udělením blokové pokuty pro sedmapadesátiletou paní z Kyjova za přestupek proti občanskému soužití.

13.1.2014

Víkendové kontroly

Během víkendu strážníci, jak je již zvykem, dohlíželi na dodržování veřejného pořádku v ulicích města Kyjov. Proběhla zvýšená kontrola nočních podniků se zaměřením na nalévání alkoholu mladistvým. V průběhu noci bylo řešeno několik případů týkajících se rušení nočního klidu.

10.1.2014

Krádež v PENNY

V 10.36 byli strážníci přivoláni do PENNY marketu, kde chytili zloděje. Na místě hlídkou zjištěn pětačtyřicetiletý muž ze Bzence. Tento se pokusil ukrást potraviny. Věc vyřešena udělením blokové pokuty.

6.1.2014

Pokus o krádež

V 16:50 bylo tel. oznámeno, že na sídlišti U Vodojemu se vyskytuje neznámý muž, který se pokouší odcizit horské kolo uzamčené k zábradlí. Hlídka ihned vyrazila na místo. Zde přistižen známý problémový muž z Milotic, který momentálně žije na ubytovně v Kyjově. Celá věc je v dalším šetření.

4.1.2014

Opilý mladík

Při kontrole Clubu 596 a jeho okolí krátce po půlnoci byl hlídkou zpozorován opilý mladík bezvládně ležící na zemi. Po ztotožnění bylo zjištěno, že se jedná o šestnáctiletého chlapce z Kelčan. Strážníci mladíka převezli na služebnu, kde si jej posléze vyzvedl otec, který byl telefonicky vyrozuměn. Věc je dále v řešení.

3.1.2014

Krádež v PENNY

Krátce před polednem byla na služebnu oznámena krádež v prodejně PENNY. Hlídkou na místě zjištěn sedmapadesátiletý muž ze Žarošic, který odcizil zboží v hodnotě 40 Kč. Za tento přestupek byla muži udělena bloková pokuta.

3.1.2014

na začátek strany


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

Prosinec 2014

Listopad 2014

Říjen 2014

Září 2014

Srpen 2014

Červenec 2014

Červen 2014

Květen 2014

Duben 2014

Březen 2014

Únor 2014

Leden 2014

Městská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně
2014         2015         2016         2017         2018        

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš