Psi

Lidé žijící ve městech, obzvláště v panelových domech, nemají jinou možnost než chovat psa přímo v bytě. Proto je nutné jejich pravidelné venčení. Lidé z rodinných domů, kde pes přebývá na dvorku, mají tuto úlohu značně ulehčenu. To ale v žádném případě neznamená, že se psem nemusí chodit ven. Pro psa je pohyb velmi důležitý zvláště v jeho mladším věku. Často na to lidé zapomínají. Nebo chtějí zapomenout.

Legislativa

Problematiku chovu psů řeší na území města Kyjov: "Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku a čistoty". Ve vyhlášce je mimo jiné přesně uvedeno, za jakých podmínek je možný chov psů ve městě.

Jde především :

Článek 6. Ustanovení o chovu psů ve vyhlášce města Kyjov ještě spadá pod článek 7. Chov zvířat. Proto se musí chovatelé psů řídit i těmito nařízeními.

Výklad zde uvedených pojmů :

Citováno z vyhlášky, kterou naleznete na stránkách města Kyjov.

nahoru

Venčení

Pravidelné venčení psů je velmi důležité. Vše by bylo v pořádku, kdyby každý majitel exkrementy svého psa uklízel. Město vyšlo majitelům vstříc a nechalo nainstalovat na některá místa speciální koše. Na koších jsou umístěny sáčky s papírovými lopatkami, určené pro pohodlné odklízení exkrementů. Exkrementy nejsou jen znečišťujím prvkem, ale jsou i zdravotně závadné, proto je jejich odklízení důležité. Majitelé by neměli dovolovat psům vstupovat zvláště na dětská hřiště, pískoviště, apod., což je problémem při volném pohybu psa. Volné pobíhání psa a znečišťování exkrementy je přestupkem, za což může být uložena pokuta.

Odchyt psů

Městská policie Kyjov provádí odchyt volně pobíhajících psů ve městě. Pokud se Vám pes zaběhne, informujte městskou policii nebo odchytové kotce. Když se shoduje odchycený pes s Vaším popisem, budete ihned vyrozuměni. V opačném případě je pes umístěn do odchytového kotce. Zde stráví několik dnů. Pokud se majitel nepřihlásí a neprojeví zájem nikdo jiný, je pes odvezen do útulku v Hodoníně (provozován ZOO).

Pokud si vezmou odchyceného psa kyjovští občané, bude jim odpuštěn poplatek ze psů na dobu 1 roku.


Informace o odchycených psech jsou zveřejněny na několika místech:

Registrace

Registrace psa je povinná, pro kyjovské občany se provádí na městském úřadě (adresa - Masarykovo náměstí 1, první patro, dveře č. 23).

na začátek strany

další >>  1 2


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

Legislativa

Venčení

Odchyt

Registrace

Městská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně
Psi Odchycení psi

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš