Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresívních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů.

Objekty prevence kriminality:

Struktura prevence kriminality

Sociální prevence

Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.

Situační prevence

Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti.

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů

Je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob.

V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností.

Ochrana majetku

Byt

Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou

Prevence vloupání do bytu nebo rodinného domku

nahoru

Rodinný dům

Doporučení k omezení možnosti vloupání do rodinného domu

 1. Nezakrývat pohled na dům vysokými zdmi a hustými ploty.
 2. Minimalizovat počet vstupů do domu, stejně jako počet oken a dalších stavebních otvorů, zejména v přízemí.
 3. Vybavit objekt či byt masívními (bezpečnostními) dveřmi se zámkem, vložkou a štítem, které jsou odolné proti vyhmataní, rozlomení, odvrtání, prokopnutí a vysazení. Obdobně zabezpečit i další stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.).
 4. Mechanické zábranné prostředky doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace.
 5. Nepouštět do bytu (domu) neznámé osoby, vydávající se např. za údržbáře, tzv. odečítače měřičů apod., bez průkazu jejich totožnosti a příslušnosti k udávané firmě.
 6. Vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka.
 7. Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky.

Auto, motocykl

Ochrana - opatření ke snížení možného rizika

Všechny tyto zabezpečovací systémy jsou však schopny zaručit ochranu vozidel jen do určité míry. Pro případ, že všechna uvedená doporučení selžou, je třeba mít připraveny důležité údaje k vozidlu, zejména:

nahoru

Osobní doklady, platební karty, peníze

Vyzvedávání peněz z bankovních automatů

 1. Nevybírejte peníze za tmy, pokud to není nezbytně nutné.
 2. Mějte připravenou kartu tak, abyste u bankomatu zbytečně neztráceli čas hledáním.
 3. Snažte se využívat těch automatů, které jsou na bezpečných místech - na rušných ulicích (nikdy ne v postranních uličkách), a ještě lépe přímo uvnitř banky.
 4. Když si vybíráte peníze, pořádně se podívejte kolem sebe a přesvědčte se, že se v okolí nepohybuje někdo, kdo by se o vás nějak nápadně zajímal. A jakmile zvolíte v automatu svůj kód, hned se k němu otočte zády - tak budete mít ještě lepší přehled.Peníze si schovejte rovnou do peněženky, do kapsy nebo do kabelky.

Prevence pouličních krádeží

 1. Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.
 2. Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty.
 3. Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete provedení krádeže.
 4. Kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam, kde je hodně lidí. Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.
 5. Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cenné věci.
 6. Buďte ostražití, opouštíte-li peněžní ústav. Zloději často na své oběti čekají právě zde.

nahoru

Neusnadňujte práci kapsářům

 1. Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních u kalhot.
 2. Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte pozornost bezprostřednímu okolí a přesvědčte se, že své věci máte stále kapse.
 3. Tašky s penězi nenoste na zádech kam nevidíte.
 4. Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně.
 5. Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste společně. Zloději postačí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek.
 6. Občanský průkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni.
 7. Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné.

Každou krádež, ale i pokus o ni hlaste policii. Žádejte přijetí svého oznámení.

Zdroj informací: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality.

<< předchozí  12


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

Struktura prevence kriminality

Byt

Rodinný dům

Auto, motocykl

Osobní doklady, platební karty, penízeMěstská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně
Prevence Kriminalita

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš