Prevence

Hlídková činnost

Městská policie Kyjov drží nepřetržitou 24 hodinovou službu, tudíž je možné se na ni kdykoliv obrátit. Její hlídková činnost se nesoustředí jen na město samotné, ale také na přilehlé zahrádkářské osady, vinohrady, garáže, čerpací stanice atd. Území města je rozčleněno do takzvaných rajonů. Každý rajon má na starosti jeden strážník, který si jej kontroluje a řeší zde vzniklé problémy. Jde spíše o záležitosti dlouhodobého charakteru nebo specifické. Samozřejmě fakt, že je území přiřazeno jednomu ze strážníků neznamená, že by daná oblast již nebyla jinak kontrolována. Naopak. Kontroly jsou prováděny pravidelně i všemi ostatními strážníky. Přikládáme k nahlédnutí mapku členění města na rajony i s číslem strážníka, který jej má na starosti.

Městské Kamerové Dohlížecí Systémy - MKDS

Hlavní úlohou kamerových systémů v městských aplikacích je zajistit monitorování vybraných lokalit. MKDS má vyvolávat větší pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zřejmé, že MKDS, které již byly nainstalovány, se staly postupně nedílnou součástí prostředků jichž využívá policie pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení protiprávního jednání. Kromě tohoto plní kamerové systémy ve městech i funkci technického prostředku pro monitoring dopravní situace.

Kamerové systémy se zaměřují na:

  1. pouliční trestnou činnost, vandalismus, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, výtržnictví, fyzické napadání osob
  2. ochranu městského majetku i majetku dalších subjektů (bank, obchodních společností, drobných provozoven)
  3. ochranu majetku a nemovitostí našich spoluobčanů
  4. ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
  5. projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů, konzumace alkoholu na VP, volné pobíhání psů, znečisťování veřejného prostranství
Kamerový systém

INFORMACE O INSTALACI KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU VE MĚSTĚ KYJOVĚPřehled kamer a jejich rozmístění:


Kamera 1 - Masarykovo náměstí ze strany od radnice

Masarykovo náměstí 1

Kamera 2 - Autobusové nádraží

ČSAD

Kamera 3 - Parkoviště ulice Žižkova za kulturním domem

Žižkova

Kamera 4 - Masarykovo náměstí ze strany od třídy Palackého a křižovatka

Masarykovo náměstí 2 Masarykovo náměstí 2

Kamera 5 - Sídliště U Vodojemu

U vodojemu U vodojemu

Kamera 6 - Třída Komenského a prostor před nádražím ČD

Komenského - ČD Komenského - ČD

Kamera 7 - Třída Komenského, křižovatka a prostor před poštou

Komenského - pošta Komenského - pošta Komenského - pošta

Kamera 8 - Ulice Nětčická u smuteční síně

Nětčická 1 Nětčická 1

Kamera 9 - Ulice Nětčická u smuteční síně k baru Afrika

Nětčická 2 Nětčická 2>

Kamera 10 - Okolí kina Panorama a křižovatka na ulici Nerudova

Nětčická 2

Kamera 11 - Veřejný vstup do atria radnice

Atrium

nahoru

Ukázky výcviku a vybavení

Práce s dětmi a mládeží je důležitou součástí prevence. Městská policie Kyjov si to uvědomuje a proto se snaží účastnit podobných aktivit co nejvíce. Psovodi navštěvují školy a školky, kde předvádí různé ukázky cvičení se psy. Dále děti seznamují s vybavením služebních vozidel a pomůckami, které strážníci ve službě používají. Děti si mohou vše vyzkoušet. Při této činnosti jsou jim vštěpovány různé zásady, například správného chování na silnici i mimo ni. Podívejte se sami :

Ukázky pro děti Ukázky pro děti Ukázky pro děti   více  >>

nahoru

Návštěvy u nás

I na služebnu Městské policie Kyjov přícházejí děti. Jde o děti z mateřských školek a žáky prvního stupně ZŠ v rámci výuky vlastivědy. Děti jsou seznámeny s celým komplexem služebny, která je pro ně určitě zajímavá. Největší zájem je samozřejmě o prohlídku kotců se služebními psy, popřípadě o krátkou ukázku jejich výcviku. Taková malá návštěva je připravena i pro Vás.

další >>  1 2


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

Hlídková činnost

Kamerový systém

Ukázky výcviku a vybavení

Návštěvy u násMěstská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně
Prevence Kriminalita

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš