Jízdní kolo - cyklista

Jízdní kolo vždy bylo a zřejmě navždy zůstane dobrým pomocníkem. Někdo jej používá jen jako dopravní prostředek, jiný jako nástroj relaxace nebo druh sportu. Jsou i takoví, kterým pojem jízdní kolo nic neříká.

Legislativa

Mnozí jste se již určitě v ulicích našeho města setkali s hlídkou Městské policie Kyjov, kontrolující stav vybavení jízdních kol cyklistů. Jedná se spíše o večerní hodiny, kdy cyklistům většinou chybí řádné osvětlení jízdního kola. Na základě zákona č.553/1991 Sb.,o obecní policii, mají strážníci pravomoc tuto problematiku řešit. Rovněž je zde zahrnuta problematika jezdců na kolečkových bruslích, koloběžce, skejtu a pohybu chodců. Tato problematika je řešena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vybavení jízdního kola

Veškeré prvky řádného vybavení jízdního kola jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č.341/2002Sb.. Tato vyhláška je ještě doplněna přílohou č. 13 s účinností od srpna 2002. Vyhláška spolu s přílohou některé prvky povinného vybavení zcela vypustila a u jiných nabízí možnost použití alternativní náhrady.

Seznam řádného vybavení :

Samozřejmě záleží jen na Vás jestli si k těmto povinným prvkům přidáte ještě dříve povinné kryty kol, zvonek nebo kryt řetězu. Jde o Vaši bezpečnost.

Bezpečnostní přilby

Novelizace zákona, o provozu na pozemních komunikacích, přináší povinnost cyklistů mladších 18 let za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Doporučujeme ale používat přilby v každém věku. Za děti do 15 let jsou odpovědni jeho rodiče.

nahoru

Registrace jízdních kol

Městská policie Kyjov již dlouhou dobu nabízí občanům možnost registrace jízdních kol. Tato služba spočívá v zaevidování Vašich jízdních kol do naší databáze. Stačí se dostavit s jízdním kolem na služebnu městské policie, kolo bude nafoceno a zaevidováno. Je nutno mít sebou doklad o nabytí jízdního kola, případně další doklady obdržené při jeho koupi a občanský průkaz majitele jízdního kola. Registrace je zdarma. Pokud se pro tuto registraci rozhodnete, prosíme přijděte raději v sobotu nebo v neděli. Odpadne Vám tak případné čekání.

Dohledání

Registrace slouží k lepšímu dohledání, Vašeho jízdního kola v případě jeho ztráty či odcizení. Vy nám jen nahlásíte tuto skutečnost a my pak dle databáze můžeme jízdní kolo lépe identifikovat.

Ohlášení

Ztrátu Vašeho jízdního kola nahlaste městské policii i v případě, že tuto registraci nemáte. Jízdní kolo může být nalezeno, a dle Vámi nahlášených údajů, předáno majiteli. Ten musí předložit doklady o jeho nabytí, v krajním případě postačí jeho podrobný popis.

na začátek strany


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

Legislativa

Vybavení jízdního kola

Registrace jízdních kol

Dohledání

Městská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně
Parkování Cyklisté

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš