Parkování

Co říci k parkování? Problém převážně měst a s velikostí města roste i problém parkování. Do měst prakticky denně přijíždí lidé z okolí za prací, nákupy, památkami atd.. Počet vozidel neustále roste a na to nejsou města přizpůsobena. Snaží se problém řešit různými způsoby.

Parkovací systém

Parkovací systém

Mezi občany ne příliš oblíbený způsob regulace parkování ve městě. Město Kyjov přijalo nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v dubnu 2004 s platností ke dni 1.5.2004, jako reakci na stále se zhoršující dopravní situaci hlavně v centru. V době špičky bylo centrum města přetíženo dopravou, parkoviště přeplněna, nemožnost zásobovaní provozoven a tím neustále vznikající dopravní komplikace. Zavedením parkovacího systému došlo k odlehčení dopravy, a usnadnění parkování v centru města. Parkovací systém byl zaveden nejen na náměstí, ale také v okolních ulicích a parkovištích. Mapka oblasti, parkovacího systému. Některé zóny jsou pro parkování určeny všem, samozřejmě po zaplacení parkovacího poplatku. Jiné jsou určeny jen občanům vlastnící parkovací karty. Občané měli možnost vznést návrhy, připomínky a také s přihlédnutím ke stížnostem, došlo po několika měsících provozu, k úpravě podmínek parkovacího systému.

Celý chod provozu parkovacího systému, zabezpečuje Městská policie Kyjov. Nejedná se jen o dohled nad řádným placením parkovného všech řidičů, ale rovněž o pravidelné každodenní kontroly automatů, dopravního značení a všeho co se systémem souvisí. Proto se při vzniku závady obracejte přímo na nás.


Platba parkovného pomocí SMS v Kyjově

     Od 2.7.2012 bude spuštěn nový způsob platby za parkovné, a sice platba pomocí SMS. Tento způsob bezhotovostní platby za parkovací služby v zóně placeného stání v Kyjově spočívá v úhradě parkovného zasláním SMS ve správném tvaru a na správné číslo:
KY mezera RZ VOZIDLA zašle na číslo 902 06
     Princip této služby je následující - řidič, který přijede na parkoviště a nemá drobné mince do parkovacího automatu, může použít mobilní telefon a odešle SMS s registrační značkou svého vozidla na telefonní číslo, které nalezne na samolepce každého parkovacího automatu. Obratem dostane potvrzovací SMS, která obsahuje informaci, že toto je elektronický parkovací lístek platný pro dané vozidlo od doby odeslání SMS do doby uvedené na SMS parkovacím lístku.
     Kontrolu úhrady parkovného bude provádět městská policie dálkovým přístupem do elektronické databáze, v níž jsou evidovány prodané elektronické parkovací lístky, objednané přes SMS. Záznam v elektronické databázi nahrazuje umístění klasického parkovacího lístku z parkovacího automatu za okno vozidla pro kontrolní účely městské policie. Obdržení potvrzovací SMS o úhradě parkovného na mobilní telefon parkujícího řidiče zároveň stvrzuje zařazení záznamu o úhradě parkovného do elektronické databáze.
     Cena SMS je 15 Kč včetně DPH + cena odeslané SMS dle tarifu operátora, na dobu parkování 60 minut, a to do všech parkovacích zón, kde je možno zakoupit parkovací lístek z parkovacího automatu.

28.6.2012

ZTP, ZTP-P

Vozidla označená jako vozidlo přepravující osobu zdravotně tělesně postiženou jsou od parkovacího poplatku osvobozeny. Platnost tohoto nařízení je v celé oblasti spadající do parkovacího systému. Řidiči takových vozidel jsou povinni využít pro parkování míst jenž jsou pro takto označená vozidla vyhrazena. V případě, že jsou tato místa již obsazena můžou využít i ostatní parkovací místa.

Okolní ulice

Další etapou v oblasti dopravy je usměrnění pohybu a parkování v okolí centra města, a to z důvodů, že se do okolních uličních částí přesunula část vozidel, která před zavedením placeného stání parkovala na náměstí celý den. Proto se připravují další opatření v ulicích přiléhajících k centru města, která povedou k zajištění bezproblémového průjezdu vozidel a zachování parkovacích míst.

nahoru

Parkovací karty

Některé úseky oblasti parkovacího systému jsou vymezeny pouze pro vozidla označena parkovací kartou. Tyto karty jsou vydávány osobám, které mají ve vymezené oblasti trvalé pobyt, sídlo nebo provozovnu. Karty musí být v zaparkovaném vozidle dobře viditelné. Jen tak zabráníte možnému nedorozumění a ztrátě Vašeho času

Výdej parkovacích karet

Výdej parkovacích karet bude probíhat vždy KAŽDÝ ČTVRTEK - na podatelně RADNICE - budova městského úřadu na Masarykově náměstí č.30.
Prodej bude probíhat v těchto časech 09.00 - 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin.

Pokud je již znám konkrétní termín, bude zvěřejněn v sekci - Aktuálně.

Vyřízení provádí majitel vozidla. Přineste si :

Vraky

K problémům posledních let patří také odstavená nepojízdná vozidla takzvané vraky. Lidé tato vozidla nechávají na parkovištích i mimo ně po celém městě. Městská policie Kyjov tato vozidla eviduje a vyvěsí na ně výzvu k odstranění vraku nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění. Tato skutečnost je také uveřejněna na úřední desce města Kyjov, kde jsou uvedeny podmínky pro následnou ekologickou likvidaci vraku. Na základě tohoto potvrzení odbor dopravy provede odhlášení vozidla z registru vozidel. Pokud tak není učiněno ve stanovené lhůtě, je provedena likvidace na náklady majitele vraku. Nezapomínejte proto na své plechové miláčky, kteří Vám tak dlouho a oddaně sloužili. I oni si zaslouží alespoň trochu lepší konec.

na začátek strany


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

Parkovací systém

ZTP, ZTP-P

Okolní ulice

Parkovací karty

Vraky

Městská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně
Parkování Cyklisté

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš