Aktuality

Zde Vás budeme informovat o důležitých skutečnostech. Informace dlouhodobého charakteru zde budou archivovány v časové posloupnosti.

Chci vás požádat o příspěvky, co vám chybí na našich stránkách. Prosím pište.


Výdej karet

Výdej parkovacích karet bude probíhat vždy KAŽDÝ ČTVRTEK - na podatelně RADNICE - budova městského úřadu na Masarykově náměstí č.30.
Prodej bude probíhat v těchto časech 09.00 - 11.00 a 12.00 - 15.00 hodin.

16.3.2017


Rekonstrukce ulice Nerudova

V termínu od 11.4. do 16.7.2016 bude prováděna dlouho plánovaná rekonstrukce ulice Nerudova.

Celková délka opravovaného úseku je 842 metrů, v němž dojde k výměně krytu vozovky v celém profilu komunikace. V úseku mezi ulicí Riegrova a vjezdem na aut. nádraží (km 0,240 – 0,390) bude navíc provedena kompletní výměna konstrukcí vozovky a doplnění odvodňovacího systému napojeného na stávající levostrannou kanalizaci. V místě křižovatky s vjezdem do prostoru AN bude provedena úprava stávajícího přechodu pro chodce, který neodpovídá současným normám a není ani bezpečný. Bude zde proto proveden středový ochranný ostrůvek šířky 2,50 m a přechod bude osvětlen. V úseku mezi ulicemi Kollárova a Havlíčkova (km 0,574 – 0,797), kde je okolní zástavba tvořena převážně bytovými domy, budou v rámci rekonstrukce průtahu zřízeny podélné parkovací zálivy ze zasakovací betonové dlažby pro 29 parkovacích míst. Úpravy se budou provádět pouze v profilu stávající průjezdné komunikace, tzn. nebude se dále zasahovat do ploch stávající veřejné zeleně s výjimkou lokálních výškových a terénních úprav a výsevu nových trávníků. Chodníky se budou dláždit ze zámkové dlažby a budou provedeny kompletně v bezbariérových úpravách.

V celé délce úseku bude stávající osvětlení, které je už v havarijním stavu, demontováno a nahrazeno novou osvětlovací soustavou, navrženou dle nejnovějších trendů a poznatků: LED svítidla budou stmívatelná v celém rozsahu (výkonově i časově), takže budoucí režim svícení bude po osazení světel odladěn tak, aby se v nočních hodinách, kdy je minimální silniční provoz, svítilo co nejhospodárněji.

Celou investici investičně a technicky zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, město Kyjov se na realizaci podílí pouze částečně tím, že bude hradit rekonstrukce chodníků, parkovacích stání a veřejné osvětlení.

Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo jsou 25,7 mil. Kč vč. DPH, z toho podíl města Kyjova je 6,8 mil. Kč vč. DPH, generálním dodavatelem je společnost PORR, a.s.

Přidruženou akcí, která proběhne souběžně v uvedeném termínu, budou předlažby chodníků před bytovkami v úseku mezi křižovatkami Jiráskova a Havlíčkova (pravostranně ve směru od Brna), které bude pro město Kyjov provádět společnost Swietelsky (cena 1,1 mil. Kč).


Více informací získáte na stránkách Města Kyjova   I/54 – Kyjov – průtah

11.4.2016


Zákon č. 48/2016 Sb.

Od 20. února 2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Velmi důležitou změnou je zejména nutnost použití prvků z retroreflexního materiálu!

Jedná se o doplnění § 53 odstavce 9:
• Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen
   mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.


   Veškeré další změny v uvedených zákonech naleznete v odkazu Změny zákonů


Kyjov v médiích

Zde je několik odkazů na stránky České televize, Hodonínského deníku a TV Slovácko, kde se píše nebo mluví o Kyjově, popř. se jinak dotýkají naší činnosti.

Hodonínský deník 22.5.2015 Falešný instalatér dopaden
Hodonínský deník 13.11.2014 Dívka pod vlivem drogy skončila v nemocnici
Hodonínský deník 4.11.2014 Mladík už doloupil
Hodonínský deník 17.10.2014 Autem srazil dívku na přechodu
Hodonínský deník 29.9.2014 Rozbil okno a sebral masox
TV Slovácko: Kyjov 1. 8. 2014 Kontroly alkoholu u mladistvých
Hodonínský deník 18.7.2014 Muž našel torzo lidského těla
TV Slovácko: Kyjov 18. 7. 2014 Žhář zapálil dvě auta
TV Slovácko: Kyjov 15. 7. 2014 Policie hledá svědky krádeže
Hodonínský deník 11.7.2013 Na sídlišti hořela 2 auta
Hodonínský deník 8.7.2013 Autem prorazil betonový plot
TV Slovácko: Kyjov 1. 7. 2014 Preventivní akce s mládeží
TV Slovácko: Kyjov 27. 6. 2014 Činnost městské policie
TV Slovácko: Kyjov 30. 5. 2014 Kontroly zahrádkářských kolonií
TV Slovácko: Kyjov 25. 4. 2014 Nákup defibrilátorů
Hodonínský deník 17.3.2013 Z pizzerie na záchytku
Hodonínský deník 14.3.2013 Řídili pod vlivem drog
Hodonínský deník 14.3.2013 Odhalena síť pervitinu
Hodonínský deník 8.3.2013 Převáželi pomůcky na výrobu drog
Hodonínský deník 2.3.2013 Nekalé praktiky prodejců
Hodonínský deník 22.2.2013 Sníh způsobil nehody
Hodonínský deník 10.2.2013 Bude se pít i po půlnoci
Česká televize 31.1.2013 Vyhláška omezující provozní dobu
Česká televize 27.12.2012 Odvrácená strana vánoc

15.2.2013


Dopravní informace

Dovolujeme si všechny občany a především řidiče upozornit na webový portál dopravní info , kde můžete nalézt veškeré dopravní informace, které by Vás mohly zajímat. Jsou zde průběžně zveřejňovány nehody, uzavírky, objížďky, závady ve sjízdnosti silnic, kamery, meteo výstrahy apod. Rozhodně doporučujeme k nahlédnutí.

5.12.2012


Rekonstrukce přejezdu

Od 25.9.2012 bude probíhat rekonstrukce železničního přejezdu na ulici Komenského. Pro silniční vozidla jsou vyznačeny objížďky a pro pěší bude zřízen provizorní přechod blíže ke stanici, kterým se dostanou na zpevněnou plochu do areálu Správy tratí a bránou budou vycházet na městský chodník. Po skončení této 15-ti denní výluky bude hotová silniční komunikace a v další 15-ti denní výluce, která začne 14.11.2012 se dokončí chodníky a přejezdové zařízení. V této době bude možný přechod pěších po silniční komunikaci.
Tyto informace byly Městské policii poskytnuty projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci k rekonstrukci přejezdu. Bohužel se během stavebních úprav mohou vyskytnout problémy, kdy nebude možno vyloučit určité odchylky od projektu a výše uvedených informací. To se týká především přechodu pro pěší. Vzniklé problémy Město Kyjov s Českými drahami intenzívně řeší. Rekonstrukce je však plně v režii Českých drah, proto případné stížnosti a dotazy můžete směřovat přímo k nim.

25.9.2012


Informace k otravám metanolem

Na základě několika úmrtí v souvislosti s požitím závadného alkoholu vyzýváme všechny občany, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením.
Pro informování občanů zřídil Jihomoravský kraj prostřednictvím Nemocnice Kyjov zvláštní krizovou informační telefonní linku s číslem 518 601 335, která 24 hodin denně poskytne zájemcům informace o příznacích otravy methylalkoholem a nutných postupech k léčbě postižených pacientů. Informace pro obyvatele Jihomoravského kraje jsou průběžně zveřejňovány na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, kde jsou další informace o tomto problému. Níže uvádíme seznam subjektů, které provádějí test na obsah zdraví škodlivých látek.
Testování destilátů bude hrazeno z rozpočtu Jihomoravského kraje, tedy bezplatně.
Testování lihovin a destilátů lze předem dojednat u:

- Mendelovy univerzity v Brně,
- Masarykovy univerzity v Brně,
- Chemické laboratoře Salayová ve Velkých Bílovicích,
- Moravských naftových dolech v Hodoníně.


Bližší informace a podmínky provádění testů s kontaktními údaji jsou zveřejněny na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, ve složce "OBECNÉ INFORMACE K OTRAVĚ METHYLALKOHOLEM" nebo přímo na tomto odkazu: obecné informace methanol .

25.9.2012


Platba parkovného pomocí SMS v Kyjově

     Od 2.7.2012 bude spuštěn nový způsob platby za parkovné, a sice platba pomocí SMS. Tento způsob bezhotovostní platby za parkovací služby v zóně placeného stání v Kyjově spočívá v úhradě parkovného zasláním SMS ve správném tvaru a na správné číslo:
KY mezera RZ VOZIDLA zašle na číslo 902 06
     Princip této služby je následující - řidič, který přijede na parkoviště a nemá drobné mince do parkovacího automatu, může použít mobilní telefon a odešle SMS s registrační značkou svého vozidla na telefonní číslo, které nalezne na samolepce každého parkovacího automatu. Obratem dostane potvrzovací SMS, která obsahuje informaci, že toto je elektronický parkovací lístek platný pro dané vozidlo od doby odeslání SMS do doby uvedené na SMS parkovacím lístku.
     Kontrolu úhrady parkovného bude provádět městská policie dálkovým přístupem do elektronické databáze, v níž jsou evidovány prodané elektronické parkovací lístky, objednané přes SMS. Záznam v elektronické databázi nahrazuje umístění klasického parkovacího lístku z parkovacího automatu za okno vozidla pro kontrolní účely městské policie. Obdržení potvrzovací SMS o úhradě parkovného na mobilní telefon parkujícího řidiče zároveň stvrzuje zařazení záznamu o úhradě parkovného do elektronické databáze.
     Cena SMS je 15 Kč včetně DPH + cena odeslané SMS dle tarifu operátora, na dobu parkování 60 minut, a to do všech parkovacích zón, kde je možno zakoupit parkovací lístek z parkovacího automatu.

28.6.2012


Kola pro Afriku

O tom, že stará a nepotřebná kola mohou ještě sloužit, svědčí iniciativa "Kola pro Afriku", do které se zapojila i Městská policie Kyjov. Za dobu jejího trvání bylo v Kyjově nalezeno několik desítek kol, která nikdo nepostrádá nebo je dokonce vyhodil. Přestože se ve většině případů jedná o kola, která nám připadají nepotřebná, v některých zemích ještě někomu udělají radost nebo jejich díly mohou být použity na opravu ostatních kol. Proto se strážníci zapojili to této chvályhodné akce a na konci května shromáždili 76 jízdních kol a odvezli je do Ratíškovic, odkud kola putovala do centrály v Ostravě a následně do Afriky.

1.6.2012

Kola pro Afriku Kola pro Afriku Kola pro Afriku Kola pro Afriku

Jarní úklid města

V období od 26.3 do 22.4.2012 se ve městě Kyjově bude provádět jarní úklid formou SVOZU ORGANICKÉHO ODPADU. Více informací na oznámení dole nebo na odboru komunálního hospodářství, tel. 518 697 504 nebo 602 512 054.

27.3.2012

Jarní úklid

Nebezpečí požárů

Z důvodu nebezpečí vzniku požárů, vydal hejtman Jihomoravského kraje Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

21.3.2012

Rozhodnutí hejtmana Rozhodnutí hejtmana

Kyjovský okruh 2011

Osmý ročník Kyjovského okruhu ve dnech 3. - 4. září 2011 přinese nejen přebor ČR třídy Klasik, ale i druhý ročník Poháru přírodních okruhů. Uvidíte zápolení jezdců nejen z Česka, Slovenska. O body do poháru budou usilovat i jezdci Motoklubu Kyjov. Ze vzácných hostů nebudou chybět Jim Redman, Heinz Rosner nebo Frank Mrázek. Šestinásobný mistr světa Jim Redman také v Kyjově oslaví své významné životní jubileum. V sobotu jsou na programu tréninky všech kubatur, v neděli ráno se můžete těšit na minibike show nejen pro nejmenší a po slavnostním zahájení budou následovat samotné závody tříd Klasik 175 - 750 ccm a pohárové třídy 125, 250 a 600 ccm. Součástí nedělního programu bude i ukázková jízda osobností. Více informací na webu http://www.kyjovskyokruh.com.

25.5.2011


Slovácký rok v Kyjově, 11.–14.8.2011

Královské město Kyjov se opět po 4 letech chystá otevřít své brány a přivítat Vás ve dnech 11. - 14. srpna 2011 na nejstarším regionálním folklorním festivalu ČR, na Slováckém roku v Kyjově. Tento festival má tradici již od roku 1921. Čtyři srpnové dny bude Kyjov opět patřit lidovým tradicím a zvykům, bohatství a kráse krojů, písním a všem těm, kteří se o jejich zachování a šíření nejen doma starají. Účast desítek národopisných souborů a muzik z Kyjova a širokého okolí je zárukou programové pestrosti připravovaných pořadů. Tisíce účinkujících, od těch nejmenších až po zralé muže a ženy, se budou podílet na oživení všeho, co již není nedílnou součástí jejich každodenního života, ale tvoří základní kameny kulturního bohatství a dědictví celého národa. I Vám otevře Slovácko svou rozmanitou náruč, město Kyjov svou pohostinnost, i Vy budete na Slováckém roku upřímně vítáni!

25.5.2011


Další varování !

Apelujeme na všechny občany a především seniory. Nepouštějte k sobě do bytu či domu nikoho cizího ! ! !
Další smutnou zkušenost s lidskými hyenami má seniorka z ulice Mezi mlaty. Žena tmavší pleti se kolem poledne pod záminkou pomoci vloudila k ženě do bytu a poté odtud odcizila 5000,-Kč. Hlídka Městské policie i Policie ČR ihned prohledala celou lokalitu, ale pachatelku se již nepodařilo nalézt. Případ nyní dále šetří Policie ČR.

7.3.2011


Podomní prodejci - varování

V posledních dnech byla zaznamenána zvýšená aktivita různých podomních a pouličních prodejců v Kyjově a okolí. Jedná se o jednotlivce, kteří nabízejí různé lákavé zboží a výhodné nabídky, ale také o organizované skupiny, které se vloudí do bytu pouze ze účelem krádeže. Proto opětovně nabádáme k opatrnosti a hlavně starší lidé by neměli podlehnout a pouštět neznámé lidi do bytu. Policie ČR již řeší několik takových případů, kdy přílišná důvěřivost připravila seniory o jejich úspory.

14.12.2010


Ztracená koťata

Minulý týden se ze zahrady rodinného domu na Seifertově náměstí ztratila 2 šestiměsíční koťátka. První je bílý neslyšící kocourek a druhé je černá kočka s bílým flekem na břiše. Majitel prosí nálezce nebo kohokoliv kdo o nich může poskytnout informace o kontakt na telefonu 777 845 767. Samozřejmě můžete kontaktovat i samotnou Městskou policii Kyjov. Děkujeme.

27.9.2010


Rozvodněná Kyjovka

Vlivem intenzivních dešťů stoupla nebezpečně hladina i jinak klidné Kyjovky. Na několika místech došlo i k jejímu vylití. Situace byla kritická hlavně v Bohuslavicích a v Boršově. Zde došlo u splavu k jejímu vylití do okolí a zasaženo bylo především baseballové hřiště a přilehlá cesta, kde výška hladiny dosahovala až 30 cm. Strážníci po celou dobu, kdy kritická byla především noc ze 17. na 18. května, pravidelně kontrolovali hladinu Kyjovky a čistili splavy od naplavených větví.

17.5.2010

Kyjovka Kyjovka   více fotografií  >>

Ukázky práce psovodů

Velké oblibě se těší ukázky práce Městské policie, především psovodů, které jsou žádány jak u dětí tak u seniorů. Jedna z mnoha letošních akcí proběhla 29.dubna v Centru služeb pro seniory, kde měla velký úspěch. Vy se můžete podívat aspoň na několik fotografií. . .

29.4.2010

  více fotografií  >>

Linka krizové pomoci a poradenství

Vaší pozornosti by neměla uniknout organizace, která se snaží pomáhat lidem se zdravotním postižením a vůbec všem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Na zelenou linku 800 246 642 můžete volat kdykoliv, pracovníci jsou Vám k dispozici nonstop. Více se dozvíte na jejich stránkách www.prosaz.cz

4.5.2009

Požár rozvodny

V 18.17 hodin bylo přijato oznámení Hasičského záchranného sboru Kyjov, že na sídlišti Za stadionem stojí nevhodně auta, která blokují příjezd k místu požáru. Na místě zjištěno několik aut, která znesnadňovala příjezd požární techniky. Došlo zde k požáru rozvodny elektřiny u jednoho z bytů. Majitelé překážejících vozidel zjištěni. V tomto případě vše dobře dopadlo a požár byl uhašen.
Přesto Městská policie opětovně apeluje na všechny neukázněné řidiče, aby dodržovali silniční zákon č.361/2000 Sb. Řada řidičů předpisy považuje spíše za omezování jejich svobody, ale faktem je, že i tyto (dle jejich pohledu) nezávažné přestupky, mohou v konečném důsledku znamenat velkou škodu na majetku nebo ztrátu lidského života.

16.9.2008

Nález peněženky s větší hotovostí

MP by chtěla touto cestou ocenit přístup poctivého nálezce pana M.M.(57 let) z Kyjova, který dne 4.7.2008 nalezl na chodníku peněženku, která obsahovala i hotovost cca 23.000,- a odevzdal ji na služebně MP. Peněženku se podařilo ještě ten den předat šťastné majitelce. Nálezci byla vyplacena majitelkou nároková částka za nález.

4.7.2008

Dopravní den

Dne 25.4.2008 za příznivého počasí proběhl ve Speciální škole v Boršově ve spolupráci Městské policie, Policie České republiky a Besipu dopravní den.

Dopravní den Jízda křižovatkou Jízda zručnosti Dopravní den Dopravní den Dopravní den

25.4.2008

Podvodník

Městská policie by chtěla touto cestou apelovat na spoluobčany, aby do bytu nepouštěli žádné cizí osoby. Začátkem měsíce dubna se po Kyjově pohyboval muž, který se vydával za pracovníka kontrolujícího elektroměry. Při této činnosti odcizil staršímu muži naspořenou hotovost.

9.4.2008

Fotogalerie

Byla provedena kompletní obnova vzhledu fotogalerií. Nově byla přidána galerie Kyjovský okruh.

8.3.2008

Následky vichřice Emma

Zde si můžete prohlédnout některé fotografie škod, které zanechala dne 1.3.2008 vichřice Emma.

4.3.2008

Odchycení psi

Byla spuštěna aplikace, která nově informuje o volně pobíhajích psech, kteří byli "odchyceni".

12.1.2008

Prezentace práce příslušníků Městské policie Kyjov

Dne 29.11.2007 jsme provedli prezentaci naší práce mladým talentům v Karate Klub Kyjov.

Prezentace práce Prezentace práce Prezentace práce Prezentace práce Prezentace práce Prezentace práce

29.11.2007

Ztráty a nálezy

Byla spuštěna aplikace, která nově a hlavně přehledně zprostředkovává data o "Ztrátách a nálezech" z naší databáze.

10.8.2007

nahoru

Zajímavosti

Sekce "Zajímavosti" byla obměněna: nové případy, nové fotky města a Bohuslavic, nové záběry našich sportovních akcí.

13.02.2007

Služební psi

Byla provedena obměna fotografií našich služebních psů.

15.10.2006

Aktuální měřiče rychlosti

V minulém týdnu byly ve městě nainstalovány aktuální měřiče rychlosti. Najdete je na ulici Brandlova, Strážovská a třída Komenského. Řidiči si tak mohou zkontrolovat svoji aktuální rychlost. Zařízení je schopno shromažďovat informace a on-line je odesílat přímo k nám.

1.10.2006

Ukázky výcviku služebních psů

Během měsíce května a června proběhlo několik ukázek výcviku služebních psů pro řadu základních škol. Malá ukázka k nahlédnutí.

3.7.2006

Zákon o silničním provozu

Dnem 1. července 2006 vstupuje v platnost nový zákon upravující pravidla na našich silnicích. Podrobné informace, komentář či zodpovězené dotazy čtenářů naleznete na stránce Nová pravidla.

25.5.2006

Tabákový zákon

Dnem 1.1.2006 nabývá účinnosti zákon č. 379/2005 Sb, Zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů("Tabákový zákon"), který se výrazným způsobem promítá do činnosti strážníka. Aktuální znění tohoto zákona a komentář k této problematice k nahlédnutí.

Nové záchytné parkoviště pro veřejnost

Od 1. prosince 2005 je pro veřejnost otevřeno nové záchytné parkoviště na ul. Nádražní poblíž nádraží Českých drah. Parkoviště, jehož kapacita je 40 míst, je pro veřejnost k dispozici neomezeně a bez poplatku. Orientační mapka.

Veřejná ohlašovna požárů města Kyjova

Město Kyjov zřizuje, OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU MĚSTA KYJOVA č. 1/2005 ze dne 17. 5. 2005 v článku 7., Služebnu Městské policie Kyjov, Masarykovo nám. 30 (objekt radnice), jako OHLAŠOVNU POŽÁRŮ MĚSTA KYJOVA.

Telefon určený k hlášení požáru na ohlašovnu je : 518 697 461

Při hlášení požáru uveďte :

Spuštění webové prezentace

Dne 25. 5. 2005 byla zprovozněna nová webová prezentace Městské policie Kyjov. Původní internetové stránky byly nahrazeny v celé míře. Nová prezentace má sloužit jako zdroj informací a zároveň nabídnout možnost vzájemné komunikace.

na začátek strany


NAVRCHOLU.cz

Obsah strany:

Výdej karet

Nález peněženky

Dopravní den

Podvodník

Stalo se

Následky vichřice

Odchycení psi

Prezentace práce MP Kyjov

Ztráty a nálezy

Zajímavosti

Služební psi

Měřiče rychlosti

Ukázky výcviku psů

Silniční provoz

Tabákový zákon

Záchytné parkoviště

Veřejná ohlašovna požárů města Kyjova

Spuštění webové prezentace

Městská policie Kyjov
Město Kyjov
O nás Prevence Doprava Psi Kontakty Fotogalerie Ztráty a nálezy Stalo se Aktuálně

Stránky Městské policie Kyjov. Aktuální informace budou uváděny v sekci aktuálně. Správce Tomáš